Uluslararası Şeffaflık Örgütü (TI), dünya çapında 180 ülke ve bölgede kamu
sektöründe algılanan yolsuzluk düzeylerini ölçen 2022 Yolsuzluk Algılama
Endeksi’ni dün yayınladı.

Endeks ülkeleri; 0 (çok kirli) ila 100 (çok temiz) arasında puanlandırıyor. Dünya
ortalaması 100 puan üzerinden 43 puan. Yani kapitalizmin yolsuzluklar
konusundaki karnesi genel olarak kötü.
Endekse göre, 2022’de kamu sektöründe yolsuzluk algısının en düşük olduğu ilk
3 ülke sırasıyla şöyle: Danimarka (90 puan), Finlandiya (87 puan), Yeni Zelanda
(87 puan).
Savaşın ve eşitsizliklerin sonuçları
Endeksin en alt sıralarında ilk 3’te sırasıyla; Somali (12 puan), Suriye (13 puan)
ve Güney Sudan var (13 puan). En dipteki ülkelerin ortak özelliği çok yoksul
oldukları gibi, savaşların ülkeleri harabeye çevirmiş olması.
Türkiye ise 36 gibi oldukça düşük bir puan ile 180 ülke arasında 101’nci sırada
yer alıyor. Bu puan Sahra Altı Afrika Bölgesindeki ülkelerin ortalama puanı
olan 32 puandan sadece 4 puan yukarıda.
2
Demokrasiden uzaklaşmanın militarist politikaların bedeli
Dahası Türkiye, küresel yolsuzluk algısı endeksinde son 10 yıldır ciddi bir düşüş
yaşıyor. Aşağıdaki tablodan da görülebileceği gibi 10 yılda puanı 14 puan
(50’den 36’ya) ve endeksteki yeri Partili Cumhurbaşkanlığı Sisteminin önünü
açan 2017’deki anayasa değişikliğinden bu yana 20 puan (81’den 101’nci
sıraya) geriledi.
Rapor Türkiye’deki bu gerilemeyi yolsuzluk algısının artması ve bunun nedenini
de demokrasiden uzaklaşma ve savaşçı politikalara yönelme olarak açıklıyor.
Türkiye’nin, bir başka endeks olan Dünya Barış Endeksi’nde 167 ülke arasında
145’nci sırada yer alıyor olması bu görüşü destekliyor.
(Kaynak: Transparency International, Corruption Perception Index 2022,
www.transparency.org/cpi)

Öğretim üyesi, yazar Mustafa Durmuş, 10 Nisan 1956 yılında Gümüşhane’de dünyaya gelmiştir. 1981 yılında Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisine Bağlı Bankacılık ve Sigortacılık ve Yüksek Okulunda Asistan olarak göreve başlamış, aynı yıl Akademiye bağlı Maliye Fakültesinde Doktora Programına kabul edilerek bu programdan mezun olmuştur. 1989 yılında Gazi Üniversitesine Bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsünde “İhracata Yönelik Sanayileşme ve Güney Kore Modeli” isimli tezini savunarak Maliye Doktoru unvanını almıştır. 1981-1991 yılları arasında İngiltere’de York Üniversitesinde İktisat ve İlgili Bilimler Bölümünde Araştırmacı Misafir Öğretim Görevlisi olarak bulunmuştur

Bir Cevap Yazın