Eğitim Makale

84 Bin 324 Adayın 1 Ham Puan Bile Alamadığı Sınav!- Alaaddin Dinçer

Her yıl tekrarlanan sınavlardan birisi de DGS’dir. Dikey Geçiş Sınavı (DGS); Meslek Yüksekokulları (MYO) ile Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) Ön Lisans Programlarından mezun olan bireylerin lisans programlarına geçiş yapmaları amacıyla Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yılda bir defa yapılan sınavdır. YKS’de 150 ve 180 puan barajlarının kalktığı bir dönemde, DGS verileri ve bu veriler üzerinden yapılan analizler,  örgün ve açık öğretim ön lisans programlarında okuyan öğrencilerin gördükleri eğitimin niteliğinin sorgulanması bakımından son günlerde barajlar üzerinden sürdürülen tartışmalara ışık tutacak önemli bulgular içermekte.

2021’de DGS’ye başvuru yapan 435.635 adaydan 391.192’si sınava girmiş olup, bu adayların %58,5’si MYO, %41,5’si AÖF ön lisans programlarından mezun olmuştur. Adayların DGS ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için Sayısal ve Sözel testlerinin her birinden en az 1 ham puan almaları gerekmekte. Bu koşulu sağlayan 306.868 (%78,4) aday bulunmakta. 84.824 (21,6) aday hesaplanmaya değer 1 puanı bile alamamakta. Başvuru yapan adayların mezuniyet durumları incelendiğinde; DGS’ye giren adaylar arasında en yüksek katılımın 56.382 aday sayısı (%12,94) ile Adalet Bölümü mezunları arasından gerçekleştiği görülmekte. Adalet Bölümünü 48.764 aday (%11,19) ile İlahiyat Bölümü, 36.898 aday (%8,47) ile Çocuk Gelişimi Bölümü takip etmekte.

Toplamda 120 sorudan oluşan Dikey Geçiş Sınavında; Sözel (60 soru) ve Sayısal (60 soru) testleri bulunmakta. Sınav sorularının yanıtlanması için verilen süre 150 dakikadır. 2021-DGS’de doğru cevap sayılarının ortalaması; Sözel Testinde 60 soruda 23,01, Sayısal Testinde 60 soruda 12,31 olarak hesaplanmıştır. Bu sayısal ortalamaların yanında, Sayısal Testinde ortalama doğru yanıtlanma oranının %21,5 ve boş bırakılma oranının %64,1; Sözel Testinde ise, ortalama doğru yanıtlanma oranının %38,4 ve boş bırakılma oranının %33,9 olduğu bilgisi raporda yer almakta. Ayrıca raporda, sınavı geçerli olan ve puanı hesaplanan 306.258 adayın 103.297’si (%26,6) bir lisans programına, lisans programlarına yerleşen adaylardan 87.233’ünün (%84,45) AÖF lisans programlarına, 16.064’ünün ise (%15,55) AÖF dışı diğer lisans programlarına yerleşmiş olduğu görülmekte.

2021 DGS SAY, SÖZ ve EA yerleştirme puanı hesaplanan adayların; cinsiyete göre puan dağılımları incelenmiş olup, sayısal puan türünde erkek ve kadın adayların puanlarının 180-239 Aralıklarında, sözel puan türünde kadın adayların puanlarının 200-239 Aralığında yoğunlaştığı görülürken, erkek adayların puanlarının ise 180-219 Aralığında yoğunlaşmış olduğu görülmekte. Eşit Ağırlık puan türünde kadın adayların puanlarının 200-239 Aralığında, erkek adayların puanlarının ise 180-239 Aralığında oluştuğu görülmekte.

Raporda Yer Alan Bulgular Değerlendirildiğinde,

*120 sorudan 119’unu doğru yanıtlayan aday sayısı 1’dir.En sık gözlenen yanıt sayısı sayısalda 2 sözelde 27’dir.

*En çok kontenjan ayrılan 5 bölüm; İLİTAM(ilahiyat lisans tamamlama),hemşirelik, ilahiyat, bilgisayar, elektrik ve elektronik mühendisliği.

*DGS’de tercih edilen bölümler arasında en çok tercih edilen 5 bölüm;

1-hemşirelik(19.805)

2-İlahiyat (19.226)

3-Hukuk (18.294)

4-Okulöncesi öğretmenliği (9.552)

5-Bilgisayar Mühendisliği (8.592)

*Hem kadınlar hem de erkeklerden yerleşenlerin mezuniyet yıllarına bakıldığında en yüksek olan yılların 2019-20-21 yılları olduğu, yaş grubu olarak ta 21-22-23 yaş grubunda olan kadın ve erkeklerin diğer yaş gruplarına göre daha başarılı olduğu görülmektedir.

*Yerleştirmelerin yapıldığı bütün programlar arasında ilk 40 programa 89.105 adayın yerleşmiş olduğu kalan programlara yerleşenlerin sayısının ise 14.192 olduğu anlaşılmaktadır.

*Yerleşen adayların lisans programlarına göre sayısal dağılımında aday yerleşim sayılarının en yüksek olduğu 5 program.

1-İletişim 13.257 (Açık öğretim)

2-Sağlık Yönetimi 10.000

3-Siyaset ve Kamu Yönetimi 8000

4-İLİTAM 6.200 (Uzaktan Öğretim)

5-Halkla İlişkiler 5000 (Açık öğretim)

Sonuç olarak, yukarıda yer alan bulgular ile raporun diğer detay incelenmesinden çıkarılabilecek önemli sonuçlar ve dersler olduğunu söyleyebiliriz. Hiç kuşkusuz bu sonuçlar ve dersler doğrudan ön lisans programlarında verilen eğitimin niteliğine odaklanan yorum ve eleştirileri gerektirmekte. Yıllardır uygulanmakta olan bu dikey geçiş modeli doğru olmakla birlikte, oluşan sonuçlar ve başarı oranındaki düşüklük özellikle yükseköğretim sisteminin bu aşamasının aksayan, eksik olan, yanlış giden yönlerine müdahale edilmediğini bize göstermekte. Eğer yanlışlar düzeltilmiş olsaydı diğer yıllar ile benzeşen sonuçlar karşımıza çıkmamış olacaktı. Ön lisans programlarından lisans programlarına geçiş yapanların geçiş yaptıkları lisans programlarında ne denli başarılı oldukları bilinmemekle birlikte, bunların büyük bir bölümünün açık ve uzaktan öğretimin ilgili lisans programlarına yerleşmiş olmaları başarıyı ve programları tamamlama süreçlerini takip etmeyi zorlaştıran bir tablo ile karşı karşıya kalınmasına neden olmakta. Adayların içinde bulunduğu pozisyondan daha iyi bir pozisyona geçmeyi amaçlayan niyetlerle başvurdukları bu yöntemin program ve katılım sayısının kapsamı genişletilmeli, program içeriklerinin niteliği güçlendirilmelidir.

      

Alaaddin Dinçer
Alaaddin Dinçer Eğitimci -yazar-Eğitim Sen Eski genel başkanı

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir