Haberler

Adalet Bakanlığı’ndan arabulucuya “az barıştırdın, performansın düşük” cezası

Adalet Bakanlığı, Arabulucu Ceren Kalay Eken’in görevlendirildiği dosyalarda anlaşmama oranının yüzde 86 olduğunu tespit ederek, kendisinden savunma istedi. Savunmayı yeterli görmeyen Bakanlık, “arabuluculuk uygulanmasını geliştirecek şekilde hareket etmeye dikkat ve özen göstermediği, mevzuatın öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmediği” gerekçesiyle Eken’e uyarı cezası verdi.

Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre Eken de avukatı Doğan Erkan aracılığıyla, uyarı cezasının iptali için Ankara 15. İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Avukat Erkan dava dilekçesinde, arabuluculuk kapsamındaki dosyaların ‘anlaşmama’ ile sonuçlanması durumunda arabulucuya uyarı cezasının verileceğine dair kanuni bir düzenleme bulunmadığını, verilen cezanın açıkça hukuka aykırı olduğunu savundu.

Zorla mı uzlaştırsın?

Dava dilekçesinde, “Davalı idare tarafından verilen uyarı cezasının kanuni bir düzenlemesi olmadığı gibi Arabuluculuk Etik Kuralları veyahut yönetmelikte de buna ilişkin bir düzenleme yoktur. O halde müvekkilin arabuluculuk dosyalarının yüzde 86’sının anlaşmama ile sonuçlanması bir kanuna aykırılık değil aksine tarafları anlaşmaya zorlaması, onların iradelerini serbestçe değerlendirmelerine müsaade etmeden baskıyla anlaştırmaya çalışması 6235 Sayılı Kanun’a ve Etik Kuralları’na aykırılık olacaktır. İradi olan arabuluculuk sürecinde başarıdan bahsetmek, yüzde 14 oranındaki anlaşmayı başarısızlık olarak nitelemek ve bu yönde uyarı cezası kararı vermek sürecin yasal düzenlemelerine ve ruhuna açıkça aykırıdır” ifadeleri yer aldı.

Başarı oranının düşüklüğünün açıklanmaya çalışıldı

Bakanlıktan mahkemeye sunulan dilekçede ise davacıdan performans yetersizliği ile ilgili savunmasının istenildiği, savunmada sadece arabuluculuğun gönüllülük esasına dayandığından yola çıkılarak başarı oranının düşüklüğünün açıklanmaya çalışıldığı, davacının mevzuatın öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmediği anlaşıldığından uyarılmasına karar verildiği, işlemin hukuka ve mevzuata uygun olduğu savunularak, davanın reddi talep edildi.

İdare Mahkemesi, 21 Eylül günü, “Uyuşmazlıkta, davacının görevlendirildiği dosyalarda anlaşmama oranının yüzde 86 olduğu ve performansının düşük olduğundan bahisle yazılı olarak uyarılmasına karar verilmiş ise de, kanunda anlaşma sağlanması gereken belirli bir oran öngörülmediği, davacının kanunda sayılan yükümlülükleri ihlal ettiğine dair tespitin yer almadığı, öte yandan dosyalarda anlaşma oranı veya performansın arabulucunun yükümlülükleri arasında sayılmadığı anlaşıldığından dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir” gerekçesiyle cezanın iptaline karar verdi.

Mevzuata göre ticari uyuşmazlıklar, iş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar ve tüketici hukuku, zorunlu arabuluculuğa tabi.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir