Makale Telgrafın Telleri

Aile Danışmanlığı- Yonca Sargın

Aile danışmanlığı ülkemizde yeni bir alan olmakla beraber, Amerika’da, İngiltere’de ve Avrupa’nın belli başlı gelişmiş ülkelerinde yıllardır varlığını sürdürmekte ve ailelere destek olmaktadır.

Modern yaşam stresi, artan nüfus, gelişen teknoloji, insanların daha iyi bir yaşam beklentisi ve bu beklentilerin karşılanamaması bireyleri ve aileleri çoğu zaman içinden çıkılması imkansız gibi görünen bir kriz yumağının içerisine sokmaktadır. Bu aşamada bireyler ve aileler bu yumağın içinde çırpınıp durmakta ve çözüm yollarını görememektedirler. Bu noktada bir aile danışmanından destek almayı düşünmek, ilişkileri ve krizi yönetme, iletişim kurma, çözüm üretme yolunda yeni bakış açıları kazanmak için atılmış büyük bir adımdır.

Peki neler yapar aile danışmanı, hangi noktalarda çözümler üretir?

Aile danışmanı, aileleri bir arada tutmak ve aile ilişkilerini sağlıklı bir platformda yürütmek için hem eşlere, hem çocuklarına profesyonel çözümler sunmayı hedefler. Aile danışmanlığı alanına giren konuları 6 grupta özetleyebiliriz:

Genç yetişkin bireylerin, gerek okul, gerekse iş nedeniyle yaşadığı evden veya şehirden ayrılması: Bu grubun karşılaştığı zorluklardan en önemlisi yalnızlıkla baş etmenin yollarını bulmaya çalışmalarıdır. Bu süreçte, zayıf bir kişisel benlik algısı, kendilerini ruhsal olarak içinde doğdukları aileden ayıramama, başka insanlarla tatmin edici ilişkiler kurmaya imkan tanıyacak sosyal becerilerinde eksiklik hissetmeleri, bireyleri danışmanlık almaya iten sebeplerdir.

Yeni evlenen çiftlerin yeni oluşan bir düzene uyum sağlamada zorluklar yaşamaları: Boşanmaların en yüksek olduğu zamanlardan biridir bu dönem. Çünkü çiftler tek başına yaşamak yerine çift olarak yaşamaya uyum sağlamaya çalışırlar ve çoğu zaman başarısız olurlar. Eşler birbirleriyle sağlıklı ve etkili iletişim kuramaz, birbirleriyle yaşadıkları sorunları çözümleyemezler. Çocuk sahibi olup olmama veya olma zamanlaması konusunda çatışmalar yaşarlar. Bu çatışmalara içine girdikleri aileye uyum sağlama sorunları da eklenir.

Yeni bebeği olan küçük çocuklu ailelerin, yeni düzene uyum sağlamada zorluk yaşamaları: Aileye yeni katılan bebeğe uyum da, eşlerin karşılaştıkları zorluklardan biridir. Anne-baba olmak çiftlerin yaşamını psikolojik, sosyal ve fiziksel olarak temelden değiştiren bir olaydır. Süregelen yaşam alışkanlıklarının sekteye uğradığı ve kadının hormonal değişimler geçirdiği bu dönemde, çıkmaza giren çiftler azımsanamayacak kadar fazladır. Aileye katılan her çocukla birlikte evlilik doyumunda da azalma olduğu gözlemlenmiştir.

Ergenlik çağına gelen çocukları ile ailelerin sorunlar yaşamaya başlaması: Bu ailelerde zorlukların en büyük kısmı ebeveynlerin, genç çocukları için olan istekleri ile bu gençlerin kendi istekleri arasındaki ayrımı algılamada zorluk çekmeleridir. Genellikle evdeki kurallar ve sorumluluklar gibi gündelik aile meseleleri de büyük sorun oluşturabilmektedir. Aile içindeki ebeveyn ve ergen arasındaki sınırlar, düşünce ifade etmeye yönelik çatışma ve sorunlar, ergenin özerkleşme bireyselleşme sorunları da bu grubun konularıdır.

Çocukların evden ayrılması ile ailelerin boş yuva sendromu yaşamaları: Çocukların üniversite, kariyer, evlilik gibi nedenlerle evden ayrılmaları ailelerin, boş yuva olarak isimlendirilen, çocuklarla ilgili sorumluluklar olmaksızın yaşanan boşluğu yaşamalarına neden olur. Ayrıca bazı aileler, yeteri kadar bağımsızlık kazanamayan çocukları ile çatışmalar yaşarlar. Bu dönemde kişilerin evlilik ve kariyer hedeflerine ilişkin sıkıntı ve kızgınlık yaşadıkları da görülür.

Geç yaşam dönemine ailenin uyum sağlayamaması: Bu gruptaki çiftler ya iş yaşamlarının son demlerinde, ya da emekliliklerinin ilk zamanlarını yaşamaktadırlar. Bu grubun yaş ranjı 65 yaş ve üzeridir. En önemli sorunlardan biri fiziksel güçten düşmedir. Eşin kaybı da diğer önemli sorundur. Artık çalışmıyor olmaktan, çocuk bakmıyor olmaktan veya eşin kaybından dolayı anlamsızlık duygusu yaşama ve yaşamdan zevk almama durumundadırlar. Çocuklarla, torunlarla iyi ilişkiler kuramazlar. Yaşlanmaktan kaynaklanan ölüm gerçeği ile yüzleşme ve güçten düşme de yaşama uyum sağlamalarını güçleştirmektedir.

Bunlara ek olarak aile danışmanlığı; boşanmayı düşünen ailelere farklı bir bakış açısı kazandırmayı ve eşlerin görmedikleri noktaları keşfederek, aileye tekrar şans vermeleri yönünde destek sunmakla, tüm zorluklarla ve beklentilerle kurulmuş çatının yıkılmasına engel olmaktadır.

Boşanma aşamasında ve sonrasında, hem eşlerin yeni yaşamlarına uyumunda, hem de çocuğun yeni düzene sağlıklı geçiş yapmasında aile bireylerini destekleyerek, uyum sürecini en az hasarla atlatmalarına yardımcı olmaktadır.

Ailede çocuk günah keçisidir ve ailedeki birçok sorunu yansıtır. Alt ıslatma, okula gitmeyi reddetme, ders çalışmama, yemek yememe, öfke nöbetleri gibi davranışlar aslında ailede çözüm bekleyen konular olduğunun göstergesidir. Tüm bu bağlamda, çocuğun sorunlarını geniş kapsamda ele alarak aile sistemindeki tıkanmış noktaları çözer.

Konu geniştir; danışanlarımızın bu hayat içinden dile getirdikleri nice yaşanmışlıklar ile karşı karşıyayız ve onlara çözüm üretmek, yardımcı olmak ve sonuçta kendilerinin sorunlarını aşmış bireyler olarak görebilmek biz Danışmanların en mutlu anlarıdır.

Etelgraf okurlarına bundan böyle, bazı Danışanlarımızın karşı karşıya kaldıkları sorunların çözümü süreci ile ilgili yaşananları sunacağım. Elbette kişilik haklarına zarar vermeden…

Görüşmek üzere…

Yonca Sargın
 
1973 doğumlu olan Yonca Sargın, 1995 yılında İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünden mezun olmuştur.
Akdeniz Üniversitesinde 2010 yılında MBA yüksek lisansını tamamlamıştır. Uzun yıllar özel sektörde değişik alanlarda yöneticilik yapmış, 2016 yılında Marmara Üniversitesi’nde; evlilik ve boşanma, evlilik öncesi/sonrası, cinsel danışmanlık, boşanma sonrası çift ve bireysel danışmanlık, boşanma sonrası çocuk uyumu, yas, ergen danışmanlığı, bireysel danışmanlık, doğum sonrası çiftlerin yeni düzene uyumu konularını içeren, MEB onaylı, Aile Danışmanlığı eğitimini tamamlayarak, uluslararası geçerliliği olan Aile Danışmanı sertifikasını almış ve bu danışmanlığı yapmaya hak kazanmıştır.
Bunun yanı sıra, Mindfulness-Bilinçli farkındalık, Kuantum, Aile ve Çift terapisi, BDT eğitimleri almış, Wisc-r, Oyun Terapi, Masal Terapi ve aşağıdaki psikolojik testleri de uygulayıcı sertifikasına sahiptir. 2018 yılından bu yana ODTÜ Gençlik merkezinde, sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrencilere kişisel gelişim ve farkındalık kazandırma seminerleri vermekte ve bireysel ve aile danışmanlıklarına da Antalya Enki psikolojide devam etmektedir.
 
Uygulanan Testler:
 
Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)
Arzu Listesi
Gessel Gelişim Figürleri Testi
Beier Cümle Tamamlama
Louisa Duss Psikanalitik Hikâyeler Testi
D2 Dikkat Testi
Burdon Dikkat Testi
Frankfurter Dikkat Testi
Catell 2-A Zeka Testi
Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi
Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
Sınav Kaygısı Ölçeği
Raven Progressive Matris Testi
 

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir