Haberler

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Meltem Kayıran hakkındaki işe iade kararını 1,5 aydır uygulamıyor

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü öğretim üyesiyken hukuksuz bir biçimde görevden uzaklaştırılan Doç. Dr. Meltem Kayıran hakkındaki yürütmeyi durdurma kararı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 1,5 aydır uygulanmıyor.

Mülkiye Haber’den Nurettin Öztatar’ın haberine göre; Ankara 4. İdare Mahkemesi kararı, aradan geçen 1,5 aya rağmen uygulanmadı. Kayıran 1 Temmuz 2021’de Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı’na, 2 Temmuz’da da Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’ne konuya ilişkin dilekçe vermişti. Dilekçelere de henüz yanıt verilmedi.

İdare, mahkeme kararlarına uymak zorunda

Karşı karşıya bulunduğu durumu değerlendiren Doç. Dr. Meltem Kayıran, Anayasanın 138’inci maddesinde, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğunun belirtildiğini ve kararların değiştirilemeyeceği, uygulamasının da geciktirilemeyeceğinin hüküm altına alındığını hatırlattı. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28’inci maddesinde de, mahkeme kararlarını 30 gün içinde uygulamayan kamu görevlileri hakkında tazminat davası açılabileceğinin ifade edildiğini kaydeden Doç. Dr. Meltem Kayıran “Söz konusu yasal düzenlemelere paralel olarak Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulunun 24.09.1979 gün ve 7/2 sayılı kararında da, yargı kararını yerine getirmeyen kamu görevlisinin hukuki sorumluluğu bulunduğuna işaret ediliyor” dedi. Kayıran, önümüzdeki günlerde yeniden başvuru yapacağını belirtti.

Yönetim yorum yapmaktan kaçıyor

Mülkiye Haber, durum hakkında görüşünü almak için Ankara Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’nı aradığında Daire Başkanı’nın o anda yerinde olmadığını, Rektörlük makamında bulunduğunu ancak mutlaka geri dönüş yapılacağı yanıtı verildi. İlk aramanın üzerinden iki saat geçmesine rağmen dönüş yapılması bir yana sonradan aranan telefonlar dahi açılmadı. Mülkiye Haber’in bugün tekrar araması üzerine Daire Başkanlığı’nda görevli sekreter, Daire Başkanı çok yoğun olduğu için kendisiyle konuyla ilgili iletişim sağlayamadıklarını iddia etti.

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Orhan Çelik’ten ise yerinde bulunmadığı ve pazartesi gününe kadar da dönmeyeceği için yanıt alınamadı.

Ne olmuştu?

1990 yılından bu yana AÜ SBF Maliye Bölümü’nde görev yapan Kayıran, 2017 yılında doçent unvanı kazanmış olmasına rağmen, dört yıl boyunca doçentlik kadrosuna atanmamıştı. Hak ettiği kadro yerine daha alt bir kadroya atanmak istenmesine itiraz eden Kayıran’ın, Fakülte Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’nün kararı ile 30 yılını verdiği fakülteyle ilişkisi kesilmişti.

AÜ Personel Daire Başkanlığı tarafından Rektörlüğe gönderilen yazıda, “Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Teorisi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi kadrosunda görev yapan Doç. Dr. Meltem Kayıran’ın bulunduğu kadroya yeniden atanmasına yönelik herhangi bir bilimsel çalışma dosyası sunamaması nedeniyle Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna yeniden ataması uygun olmadığı ve 14 Nisan 2021 tarihi mesai bitiminden itibaren ilişiğinin kesilmesi teklif edilmektedir. Makamınızca uygun görüldüğü takdirde Doç. Dr. Meltem Kayıran’ın 14 Nisan 2021 tarihi mesai bitiminden itibaren kadrosu ile ilişiğinin kesilmesini olurlarınıza saygı ile arz ederim” denilmişti.  Kayıran’ın işten atılmasıyla ilgili kararın yürütmesinin durdurulmasına karar verilmişti.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir