AMASYA – Taşova ilçesinde köylülerin mera olarak kullandığı alana yapılmak istenen OSB’ye karşı açılan davada mahkeme, inşaatın telafisi güç zararlar doğuracağı gerekçesiyle yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Amasya Taşova ilçesi Çambükü köyünde köylülerin mera alanlarına yapılmak istenen Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için açılan ‘yürütmeyi durdurma’ davasında karar çıktı. Samsun 3’üncü İdare Mahkemesi, OSB için yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Tarım arazisi olan alanın tarım dışı amaçla kullanılamayacağı vurgulanan kararda, “Amasya ili genelinde tarımsal özelliği bulunmayan başka bir alanın araştırılması gerekirken, bu araştırmanın yapılmadığı görülmüştür. Bu haliyle tesis edilen organize sanayi bölgesi kurulmasına kararına dair kesin işlemde hukuka uygunluk bulunmamıştır. Diğer taraftan dava konusu işlemin uygulanması halinde söz konusu organize sanayi bölgesinin kurulması yatırımının inşasına başlanacağından telafisi güç zararların doğacağı açıktır. Açıklanan nedenlerle yürütmeyi durdurma isteminin kısmen kabulüne, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın kararına ilişkin kısmının yürütmesinin durdurulmasına, dava konusu diğer istemlere ilişkin yürütmeyi durdurma kararının reddine karar verilmiştir” denildi. 

Bir Cevap Yazın