Yeni bir toplumsal düzen emekle kurulacaktır! – Süleyman Çelebi

1 Mayıs 2021’i dünyada ve Türkiye’de gerek halkın sağlığını gerekse toplumsal ve ekonomik yaşamı derinden etkileyen Covid-19 salgınının ikinci yılıyla karşılıyoruz. 1 Mayıs 2021 yine tüm dünyada büyük bir dönüm noktasında bulunuyor. Buna tarihin çok önemli bir kırılma anı da diyebiliriz. Zira, Covid-19 salgınının getirdiği toplumsal değişimlerle birlikte artık eski düzenin iflas ettiğini de görmek …

Kanla, ölümlerle yazılan tarih: 1 Mayıs – Saim Gültekin

1880‘lı yılların ikinci yarısında sermaye sahiplerinin çalışanlara uyguladıkları köleci sisteme karşı emekçilerin ilk ortak örgütlülüğün adıdır 1 Mayıs 1881’de 40 bin tekstil işçisinin başkaldırısının kanla bastırıldığı, bin dört yüz işçinin işten atıldığı,4 işçi önderinin idam sehbasında ‘cani değil,emekçi olduğum için asılıyorum’ diye haykıranların adıdır 1 Mayıs 2.Enternasyonalın 1889’da Paris’te düzenlediği kongre de alınan kararda, Amerika’da …

Toplumsal muhalefet bugünden düşünmeli – Levent Serhan

Toplumsal muhalefetin, iktidarın değişmesi halinde demokrasinin tüm kurumları ile yeniden yapılandırması için gerekli kurumların biçimlendirilmesine, yeni kuralların yerleştirilmesine ilişkin önerilerinin oluşturulması ve muhalif siyasi partilerin gündemine sunulması bu günden düşünülmeli ve de yapılmalıdır. Toplumsal muhalefet “demokrasi özürlü” kurum yapıları ve bunların uygulamalarına ilişkin kuralları gözden geçiren, demokratikleştirilmesi gereklerini belirleyecekleri bir çalışma programı ve görev bölüşümü …

Fehim Taştekin:AKP bu kumpasın neresinde?

Ankara-Moskova ilişkileri ‘çatışmacı ortaklık’ kıvamında ilerlerken Erdoğan inanılmaz sıkışmışlık karşısında Biden’e “Ne isterseniz” deme noktasına geldi. Ukrayna ile Rusya arasında handiyse savaş boruları ötüyor. Kiev bir süredir dost rüzgârıyla kanatlarını havalandırıyor. Hedef Donbass bölgesinde iki ‘de facto’ cumhuriyetin varlığına son verip egemenliğini tesis etmek ve Rusya’ya iltihak edilen Kırım’ı geri almak.Rusya da bunun imkânsızlığını göstermeye …

Pakrat Estukyan:Ölerek ölümü yenmeye dair

1996 yılında Agos’un Diriliş Yortusu’nda yayınlanmasına anlam atfedenlerin bakışı ise tümüyle farklıydı. Cumhuriyet tarihi boyunca hakları gasp edilen Türkiye Ermenileri ilk kez kamusal alanda seslerini yükseltecekleri, uğradıkları haksızlıklara itiraz edecekleri bir basın organına kavuşuyorlardı Hrant Dink ve onun kurduğu ‘Agos’ gazetesinin ön hazırlıklarına katkıda bulunan arkadaşlarının ilk sayının tarihi için özel bir gayretinden söz edilemez. …

Alaaddin Dinçer yazdı:Salgın ve uzaktan öğretimde öğretmen hakları

Bugün 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü. Salgının yarattığı olumsuz sonuçlar bütün yaşam alanlarımızı özellikle de eğitim alanını etkilemeye deevam ediyor. Dünyanın pek çok ülkesinde okulları açık tutmak için değişik modeller uygulanıyor. Ülkelerin büyük bölümü uzaktan öğretim yöntemiyle eğitimi sürdürme çabası içinde.Ülkemizde de 21 Eylül tarihinden bu yana MEB, yüz yüze ve uzaktan olacak şekilde eğitim öğretim faaliyetlerini …

Hüseyin Çağlar yazdı:Sulak alanlar korunmasız

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 19 Mart 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Sulak alanların korunması Yönetmeliği’nin nesi değiştiriliyor. Birincisi ilgili yönetmeliğinin 22. maddesinin birinci fıkrasına “Zorunlu altyapı projeleri haricinde, kamu yararı kararı bulunan altyapı projelerine, hazırlanacak “Ekosistem Değerlendirme Raporu” doğrultusunda, ekosistem bütünlüğünü telafi edici tedbirlerin alınması …