Toplumsal Cinsiyet

Danıştay, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili kararını verdi

Danıştay, İstanbul Sözleşmesi’nin feshine ilişkin Cumhurbaşkanı kararının yürütmesinin durdurulması talebini reddetti.

Danıştay, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 31 Mart tarihinde, İstanbul Sözleşmesi’nin feshine ilişkin Cumhurbaşkanı kararının yürütmesinin durdurulması talebiyle yaptığı başvuruyu reddetti. Ret kararı, 2’ye karşı 3 oyla alındı. Danıştay kararında şu ifadelere yer verildi:

“Dava konusu Cumhurbaşkanı Kararı ile ülkemiz bakımından feshedilmesi öngörülen Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin onaylanmasının uygun bulunmasına dair 24/11/2011 tarihli ve 6251 sayılı Kanunda herhangi bir çekince ve beyan bulunmamaktadır. Anılan Sözleşmenin 80. maddesinde “Her taraf istediği zaman Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne yapacağı bir bildirimle Sözleşme’yi feshedebilir” hükmü yer almakta olup TBMM söz konusu sözleşmenin onaylanmasını uygun bulurken, anılan Sözleşmenin feshedilebilmesi hususunda taraflara- bu arada yürütme organına/Cumhurbaşkanına- Sözleşmeyi feshetme yetkisini de verdiğinde tereddüt bulunmamaktadır.”

Ne olmuştu?

Akşener’in Danıştay’a başvurusu dilekçesinde, 20 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 3718 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın yürütmesinin, öncelik ve ivedilikle davalı idarenin savunması alınmaksızın durdurulması talep edilmişti.

Savunma süresinin kısaltılması istenen dilekçede, savunma alınması akabinde de yürütmeyi durdurma kararının devamına ve daha sonra duruşmalı yapılacak inceleme neticesinde dava konusu kararın iptaline hükmedilmesi talebinde bulunulmuştu.

Ayrıca, dava konusu kararın dayanağı olan 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 3. maddesinde yer alan, “Bunların hükümlerinin uygulanmasını durdurma ve bunları sona erdirme” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğu savunulan dilekçede, söz konusu hükmün iptali için Anayasa Mahkemesine itiraz yolu ile başvurulması istenmişti.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir