Ana Sayfa Haberler DEMOKRATİK KATILIMCI EKONOMİ – Mustafa Durmuş

DEMOKRATİK KATILIMCI EKONOMİ – Mustafa Durmuş

0
DEMOKRATİK KATILIMCI EKONOMİ – Mustafa Durmuş

(Demokratik Cumhuriyet Yolunda Bir Geçiş Ekonomisi)

Emek, demokrasi ve barış mücadelesi yürütenlere atfedilen kitabın önsözü:
“14 Mayıs’ta Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden birini
gerçekleştireceğiz. Kısmen OHAL altında, ancak ülke genelinde başta ifade
ve gösteri özgürlükleri olmak üzere demokratik hak ve özgürlüklerin
kısıtlandığı bir ortamda yapılacak olan bu seçimlerin sonucunda, ya mevcut
otoriter rejim geriletilerek demokrasinin inşası için yeniden bir şansa sahip
olacağız ya da mevcut otoriter rejim daha da güçlenecek, daha da
yerleşerek kalıcı bir hal alacaktır.
İkinci olasılığın, başta işçi sınıfı olmak üzere tüm halkımız açısından tam bir
felaket olacağını hali hazırda yaşadıklarımızdan biliyoruz. Bu
gerçekleştiğinde, ifade ve örgütlenme özgürlüğü başta olmak üzere, kısıtlı
demokratik hak ve özgürlükler bütünüyle ortadan kaldırılacak, işçilerin grev
hakları yasa dışı ilan edilerek ellerinden alınacaktır.
Ayrıca, bir süredir yaşamakta olduğumuz ve 6 Şubat Kahramanmaraş ve
Hatay depremleriyle iyice derinleşen ekonomik krizin faturası emekçilere
daha fazla işsizlik, daha yüksek enflasyon ve daha fazla yoksulluk biçiminde
ödettirilecektir.
Keza devasa boyutlara ulaşan ve daha da artacak olan bütçe açığı ve devlet
borçlanması halktan daha fazla vergi alınması ve halka dönük, yetersiz
miktardaki kamu harcamalarının iyice budanması gibi kemer sıkma
önlemleriyle kapatılmaya çalışılacaktır.
Tüm bunlar ortada iken kendini ‘Millet İttifakı’ olarak adlandıran ana akım
muhalefetin siyaset ve ekonomi programı cılız bir restorasyon projesi
olmanın ötesine gidemiyor.
Millet İttifakı’nın sunduğu programın siyaset ayağı ‘Güçlendirilmiş
Parlamenter Demokrasi’ye geri dönüşü, ekonomi ayağı ise son 21 yıldır
acımasızca uygulanan neo-liberalizmi aşamıyor. Bu da ülke ilerde yeni
siyasal ve ekonomik krizlere açık hale gelecek demektir.
Böyle bir tarihsel anda, ülkeyi iktisadi olarak kısa vadede rahatlatacak ve
ekonomiyi uzun vadede krizlerden uzak tutarak toplumsal refahı büyütüp
adil bir biçimde dağıtacak bir seçeneğe ihtiyacımızın olduğu çok açıktır.
Elinizdeki bu kitabın amacı, bu ihtiyacı karşılayabilecek bir seçeneği
halkımızla buluşturmaktır.
Kısaca ‘Demokratik Katılımcı Ekonomi’ olarak adlandırılan ve siyasal alanda
liberal demokrasiyi ve ekonomik alanda neo-liberalizmi aşan, öz itibarıyla
antikapitalist olan bir strateji ve programın, emekten yana, eşitlikçi, doğa
ile uyumlu, ezilen, baskılanan kimlikleri ve kadını güçlendiren bir seçeneği
sunabileceğini göstermektir.
3
Bu kitabın ortaya çıkışında yıllardır üniversitede verdiğim derslerin ve
siyasal partilerin değişik platformlarında, emek ve meslek örgütlerinde ve
sivil toplum kuruluşlarında yapmış olduğum sunumların, ortak
tartışmaların, yapılan eleştirilerin ve önerilerin payı büyüktür. Bu
faaliyetlerin arasında “Demokrasi İçin Birlik Hareketi” bünyesinde ekonomi
politik alanında yürüttüğümüz söyleşilerde, tartışmalarda ufuk açıcı
görüşleriyle bana katkısı büyük olan dört değerli arkadaşıma; Prof. Dr. Aziz
Konukman’a, Prof. Dr. Haluk Levent’e, Dr. Mert Büyükkarabacak’a ve Prof.
Dr. Nejla Kurul’a teşekkürlerimi sunuyorum.
Prof. Dr. Mustafa Durmuş”
Kitapta emek ve doğa perspektifinden hem kısa hem de uzun
vadeli ekonomi programı tanıtılıyor
351 sayfa ve dört bölümden oluşan kitabın Birinci Bölümü “Neo-liberalizm
Hegemonyasını Yitiriyor, Kapitalizm Miadını Dolduruyor, Seçeneklerimiz
Neler?” başlığını taşıyor.
“Kısa Vadeli Ekonomi Programı” başlıklı İkinci Bölümde ülkemizdeki yüksek
enflasyon, işsizlik ve yoksulluğa karşı kısa vadede alınması gereken acil
önlemler anlatılıyor.
“Demokratik Katılımcı Ekonomi Paradigması” başlıklı Üçüncü Bölüm kitabın
ana gövdesini oluşturuyor. Bu bölümde bir ayağı bugünde diğeri gelecekte olan
“Uzun Vadeli Bir Kalkınma Stratejisi ve Programı” anlatılıyor.
Dördüncü Bölümde ise böyle bir programın asıl olarak Etkin ve Adil Bir
Kamusal Finansman ile hayata geçirilebileceğinden hareketle, buna uygun vergi
sistemi ve somut bir öneri olarak Artan Oranlı Servet Vergisi tartışılıyor.
Kitabın emek, barış ve demokrasi kavgası yürütenlere güç vermesini diliyorum

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here