Okullar en yaygın kamu kurumlarıdır.Yakın zamanda yaşanan örneklerinde olduğu gibi okullar aynı zamanda depremlerden en çok etkilenen kamu binalarıdır.Bu somut durum için pek çok neden sıralanabilir.Zemin etüdünün yapılmaması,inşaatın niteliği,işçilik,kullanılan malzemenin eksikliği/kalitesizliği,denetimsizlik vb gibi.6 Ocak günü yaşadığımız iki büyük deprem ve sonrasında yaşanan artçı depremlerde bölgede yaygın olan okulların kendi payına düşeni aldığı kuvvetle muhtemeldir. Depremin etkilediği 10 ilde, MEB’in 2021-22

Alaaddin Dinçer
Alaaddin Dinçer Eğitimci -yazar-Eğitim Sen Eski genel başkanı

İstatistiklerinde yer alan verilere göre, toplam 12 bin 746 okul, bu okullarda 3 milyon 783 bin 758 öğrencinin okumakta,197 bin 838 sözleşmeli ve kadrolu öğretmenin görev yapmakta olduğu bilgisi yer almakta..Depremin en çok eykilediği bilinen Kahramanmaraş ilinde  bin 105,Hatay’da  bin 358, Adıyaman’da ise 952 okul,bu üç ilde  bir milyon 3 bin 172 öğrenci eğitim görmekte..10 ilde kırsal bölgelerde 5 bin 629 yerleşim birimi bulunmakta olup,bu yerleşim birimlerinden merkezlerde bulunan okullara 195 bin öğrenci servislerle taşınmakta.

Gerekli Hazırlıklar Süratle Tamamlanarak Eğitim Başlamalıdır.

Öneriler,

 -Son iki büyük depremden okulların  etkilenmiş olduğu gerçeğini yok saymadan  “okul yapı analiz raporları” çok hızlı bir biçimde hazırlanmalıdır.Analiz raporları sonuçlarına göre hasar görmemiş okullar eğitim öğretime hazır hale getirilmelidir.

-Çadır kentlerin uygun alanlarında çevre düzeni,alt yapı ve hijyen sorunları tamamlanarak her biri maksimum 35 metrekare olan çadır veya konteyner sınıflar kurulmalıdırr

-Eğitim öğretime başlayan okullar ile çadır alanlaarda kurulmuş okullarda okul idarecileri, ebeveynler,öğretmenler ile liselerde öğrencilerin de katılım sağlayacağı “kriz yönetme kurulu”  oluşturulmalıdır.

-Okul  yıkımları,öğrenci ve öğretmen ile ebeveyn kaybı yaşamış öğrenci sayıları tesbit edilmeli,ebeveyn ve öğretmen kaybı yaşamış öğrencilere yönelik alanında uzman görevliler tarafından “grup terapisi” uygulanmalıdır.Alanında uzman olmayanlar kesinlikle öğrencilerle muhatap kılınmamalıdır.

-Ders süreleri kısaltılmalı, tenefüsler uzun tutulmalı,ders program içerikleri; psiko sosyal destek,drama,görsel sanatlar,spor,oyun,sinema,tiyatro,kukla,el işi becerileri vb gibi ağırlıklı olacak şekilde yeniden planlanmalıdır.Her türlü araç gereç MEB tarafından tedarik edilmelidir. 

Sonuç olarak, öncelik ve ivedilikle yukarıda yer alan önerilerin yaşama geirilmesi[ somrasında okullar eğitim öğretime açılabilir.Okulların açılması hem çocukların hem de toplumun yaşamakta olduğu travmayı azaltmaya katkı sağlayacaktır.


Bir Cevap Yazın