Haberler

EĞİTİM SEN Nükleer Enerjiyi savunan dersin, programdan çıkartılması için dava açtı

Bilimsellikten Uzak, Pedagojik İlkelere Aykırı Nükleer Enerjiye Giriş Dersinin Okutulmasına İlişkin MEB İşleminin ve Öğretim Programının İptali İçin EĞİTİM SEN Dava Açtı.

Dava konusunu Eğitim Sen şu şekilde açıkladı:

Milli Eğitim Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi ve Titan 2IC İçtaş İnşaat Anonim Şirketi arasında 26.06.2020 tarihinde mesleki iş birliği konulu protokol imzalanmıştır.

Bu protokol uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, protokol kapsamındaki Mersin ilinin Gülnar, Silifke, Toroslar, Tarsus, Akdeniz ve Erdemli ilçesindeki bazı Anadolu mesleki ve teknik liselerinde okutulmak üzere nükleer enerjiye giriş dersi için taslak öğretim programı hazırlamış, bu program Talim ve Terbiye Kurulu’nun 21.10.2020 gün ve 33 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.

Bu program doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, 01.06.2021 gün ve 25807266 sayılı işlemiyle protokol kapsamındaki okullarda mesleki ve teknik Anadolu lisesi nükleer enerjiye giriş (11. sınıf) dersinin seçmeli ders olarak okutulmasını istemiş ve bu ders Mersin ilinin adı geçen ilçelerinin bazı Anadolu mesleki ve teknik liselerinde okutulmaya başlanmıştır.

Söz konusu öğretim programı incelendiğinde, nükleer enerji ve nükleer santrallerin sorunsuz, vazgeçilmez ve kaçınılmaz olduğu; nükleer kazaların bu kazaların gerektirdiği önemden çok uzak biçimde ele alındığı; bu yönüyle programın bilimsellikten uzak, gerçeklikten kopuk olduğu ve bu konuda öğrencilerde yanlış bir algı ve bilinç yarattığı, eleştirel düşünme yeteneklerini sınırladığı görülmüştür. Küresel ısınmayla birlikte yenilenebilir alternatif enerji kaynaklarının daha çok tercih edildiği, birçok ülkenin nükleer santrallerin kapısına kilit vurduğu bir dönemde nükleer enerji ve nükleer santrallerin sorunsuz, vazgeçilmez, zorunlu ve nükleer kazaların bu kazaların gerektirdiği önemden çok uzak biçimde yansıtılması bilim dışıdır, öğrencilere gerçek dışı bilgiler sunmaktır.

Fukuşima ve Çernobil felaketleri, nükleer kazaların yalnız yaşandığı ülkeleri değil yakın coğrafyayı, hatta yakın kıtayı bile tehdit edebileceğini göstermiştir. Bu nedenle sendikamız, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün 01.06.2021 gün ve 25807266 sayılı işlemiyle protokol kapsamındaki okullarda nükleer enerjiye giriş (11. sınıf) derslerinin seçmeli ders olarak okutulmasına ilişkin işlem ve 21.10.2020 tarih ve 33 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu kararıyla kabul edilen protokol kapsamındaki okullar için nükleer enerjiye giriş dersi (11. sınıf) öğretim programının, 1739 sayılı yasa hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay’a dava açmıştır. Sendikamız kamusal, bilimsel ve nitelikli eğitim hakkı talebinden vazgeçmeyecek, bu talebin karşılık bulması için her alanda mücadele etmeye devam edecektir.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir