Makale

Enstitü İstanbul İSMEK Özerk ve Demokratik Olmalıdır- Alaaddin Dinçer

Toplumsal ve siyasal akımların yoğun ilgi odağı olan İstanbul, bu özelliğini ülkedeki en çokları barındırıyor olmaktan almakta. Bu en çoklar; başta nüfus olmak üzere, farklı kimlikler, sınıflar ve kültürler, emek ve emekçiler, iş olanakları ve işsizlik,15 yaş ve üzeri nüfus, yükseköğretim ve diğer eğitim kurumları öğrenci sayısı, göç, yabancı nüfus, turizm ve insan hareketliliği, yoksulluk ve varsıllık vb gibi.  

Pandemi ve ekonomik kriz nedeniyle belirsiz, değişken ve oldukça riskli bir dönemden geçmekteyiz ve böyle bir dönemde kurumsal yenilenme için çalışılmakta. Yaratıcı ve sezgisel düşünmemiz, geleceği öngörerek yeni perspektif ve stratejiler oluşturmamız gerekmekte. Fırsat ve tehditleri yakından izlenmek ve değerlendirerek sonuçlar çıkarmak gerekmekte. Buna gelişmelere göre de planlamaları gözden geçirerek, yeni harekat planlarını güncel gereksinimlere uygun olacak şekilde belirlemenin yararlı olacağı düşünülmekte.

Yaşanmakta olan Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle tarım ve enerji ürünleri alanında görülen büyük açık ve talep, bu alanlarda oluşacak personel ihtiyacını ve yeni girişimciliği desteklemeye yönelik mesleki ve teknik eğitim kurs programlarını çoğaltmak gerektiğini ortaya koymakta.  Bu savaş küresel ölçekte hemen her alanda büyük dönüşümler yaşanacağını göstermekte. Bununla birlikte bilim ve teknolojide yaşanan yenilikler, buluşlar ve gelişmeler eski alışkanlıklar ve bilgi ile iş yapmayı ve istihdam olanağı bulmayı giderek zorlaştırmakta. İş yapma biçimlerimizi ve alışkanlıklarımızı yeniden düşünmek, günlük yaşam biçimlerimizi bu yeni gelişmelere göre düzenlemek ve yeni stratejiler geliştirmek bir zorunluluk.  Yetişkin eğitimleri ve yaşam boyu öğrenme eğitimleri üzerine de küresel ölçekte yaşanan bu değişimlere paralel süreçler yaşanmakta. Bu kapsamda Enstitü İstanbul’da bütün faaliyet alanlarını dönemsel olarak yenileyerek ve güncelleyerek ilerlemelidir. Halkçı ve sosyal belediyeciliği destekleyecek ve güçlendirecek şekilde programları yenilenmek ve güncellemek. Buna paralel olarak değişik eğitim faaliyetleri ile Enstitü İstanbul’un eğitimcileri, mesleki gelişim faaliyetleri kapsamında hizmet içi eğitimlerden geçirilmeli, bu sürece entegre/motive olmalarını sağlayacak çalışmalar süreklileştirilmeli.

İşsizlik hem gençliği hem de toplumu tehdit eden çok ciddi bir sorun alanı olma özelliğini korumakta. İstihdam amaçlı yapılan sınav sonuç analizleri ve ilgili kurumların raporları bu gerçeğin görülerek yeni beceri ve tasarım alanlarının oluşturulmasını dayatıyor. Bu duruma uygun pozisyonlar geliştirmek yararlı olacaktır.

Bu bağlamda düşünsel ve kurumsal değişim ve yeniden yapılanma içinde olan Enstitü İstanbul İSMEK‘in yeni dönemine ilişkin öneriler;

*Yetişkinlere yönelik özellikle kadınlar, çocuklar(15-18 yaş aralığı), gençler, engelliler ve ileri yetişkinler için; dijital, ekoloji ve sağlık okur yazarlığı, eleştirel düşünce bağlamında kentsel yurttaşlık ve örgütlü toplum olma bilinci üzerine yeni programlar merkezler(yurttaş okulları) hazırlamak, 

*Yetişkin eğitimi, mesleki teknik eğitim ve diğer kurs türlerinde alanında uzmanlaşmış eğitim ve bilim insanlarından düşünsel katkı almak amaçlı olarak akademik danışmanlık kurulları oluşturmak,  

-Eğitimcilerin eğitimi için mesleki gelişim merkezi kurmak ve eğitim programları geliştirmek,

-Belirli aralıklarla alanında uzmanların katılacağı panel, çalıştay, konferans vb gibi çalışmalar düzenlemek,

-Gezici eğitim araçları geliştirerek mahallerde değişik kültür, sanat ve kişisel gelişim çalışmaları yürütmek.

-Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ortak projeler geliştirerek uygulamak,

-Siyaset, sivil toplum, akademi, insan kaynakları ve ekonomi ayaklarını güçlendirmek gerekir.

Sonuç olarak, kurumsal, toplumsal ve siyasal yarar bağlamında Enstitü İstanbul İSMEK çok önemli. Bu öneme uygun olacak şekilde kurum, halkçı ve sosyal belediyecilik anlayışı temelinde bütün yönetsel mekanizmaları ve işleyişi ile özerk ve demokratik bir yapıya kavuşturulmalıdır.

Alaaddin Dinçer
Alaaddin Dinçer Eğitimci -yazar-Eğitim Sen Eski genel başkanı

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir