Haberler Toplumsal Cinsiyet Toplumsal Örgütler

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK): “Ellerinizi hayatlarımızdan, haklarımızdan çekin, yasalara dokunmayın, uygulayın”

ANKARA – EŞİK, Meclis Genel Kurulu’nda görülecek kadına ve çocuğa yönelik şiddet yasasına ilişkin vekillere çağrıda bulunarak, “Ellerinizi hayatlarımızdan, haklarımızdan çekin, yasalara dokunmayın, uygulayın” dedi.

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), bu hafta Meclis’te görüşülecek “Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Nöbette oldukları vurgulanan açıklamada, “Nöbetteyiz çünkü; göstermelik genelgeler, etkisiz yasa değişiklikleri ile oyalanmaya ya da bir hakkımızı daha kaybetmeye tahammülümüz yok. Günde en az 3 kadın en yakınları tarafından öldürülüyor; bir o kadarı da şüpheli şekilde hayatını kaybediyorken, ellerinizi hayatlarımızdan, haklarımızdan çekin, yasalara dokunmayın, uygulayın” denildi.

MİLLETVEKİLLERİNE ÇAĞRI

EŞİK Platformu olarak, ceza yasası ve ceza yargılaması yasalarında yapılacak birkaç göstermelik değişiklik ile kadına karşı şiddetin önlenemeyeceğini defalarca anlattıklarının kaydedildiği açıklamada, “Gündemdeki yasa değişikliği teklifinin de sorunların çözümüne bir katkı sağlamayacağını, tam tersine yeni sorunlar yaratacağını ayrıntılı bir bilgi notuyla milletvekilleri ve kamuoyu ile paylaşmıştık. Bilgi notunda, yasa değişikliği teklifinde yer alan tutuklamada katalog suç düzenlemesi, takdiri indirim nedenlerinin sınırlandırılması, suçun ‘kadına karşı işlenmesi’ ibaresi (nitelikli hal düzenlemeleri), mağdur ile şikâyetçinin/katılanın hakları (şiddet mağduru kadınlar için avukat görevlendirilmesi), uzlaşma gibi konulardaki değerlendirmeler yer alıyor” ifadelerine yer verildi.

‘YASAYA İTİRAZ EDİN’

Oy kullanacak tüm milletvekillerine çağrıda bulunulan açıklamada, paylaşılan bilgi notunun yeniden okunması istendi. TCK’nin sistematiğini bir kez daha bozan bu yasa değişikliklerine itiraz etmeye çağıran EŞİK, açıklamanın devamında şunlara dikkat çekti: “Bu teklifte şiddetin önlenmesinde etkili olacak tek bir çözüm önerisi yok. Çünkü kadına karşı şiddetin önlenmesi için atılması gereken tek ve acil adım belli: Mevcut yasaların ve uluslararası sözleşmelerin etkin bir şekilde uygulanması ve başta yargı olmak üzere toplumsal hayatın tüm alanlarında eşitlik karşıtı söylem ve uygulamalara son verilmesi. Bunlar da teklifte yer almıyor.

FAİLLERE OTOMATİK İNDİRİM GELİYOR

TCK’nın takdiri indirim nedenlerini düzenleyen 62. maddesinde yapılmak istenen değişiklik yasalarla bu şekilde oynamanın tehlikeleri konusundaki tipik örneklerden biri: Mevcut Yasa’da ‘Takdiri indirim nedeni olarak, failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususlar göz önünde bulundurulabilir’ hükmü yer alıyor. Teklif ile ‘yargılama sürecindeki davranışları,’ ibaresi ‘yargılama sürecindeki pişmanlığını gösteren davranışları veya’ şeklinde değiştirilmesi isteniyor.

Teklif yasalaştığı takdirde, Faillerin fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki pişmanlığını gösteren davranışları otomatik bir indirim nedeni haline gelebilecektir. Maddeye eklenecek tek bir ‘veya’ kelimesi ile ‘cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri’,  maddedeki diğer kriterlerden bağımsız olarak tek başına otomatik bir diğer indirim nedeni olabilecek. Yani diğer durumların hiçbirini dikkate almaksızın, sadece cezanın failin geleceği üzerindeki etkilerini göz önüne alarak indirim uygulanabilecek.

ÇOCUK İSTİSMARI FAİLLERİNİN AFFINI UNUTMADIK

Ceza Yasası’na eklenecek maddede ‘ısrarlı takip’ kavramı kullanılırken, 6284 sayılı yasada ‘tek taraflı ısrarlı takip’ deniyor. 6284’teki ‘tek taraflı’ kelimelerinin çıkartılarak iki yasanın ‘uyumlaştırılması’ndan söz ediliyor. Böylesine gülünç bahanelerle 6284’e müdahalenin de hazırlıkları yapılıyor. Öte yandan, İstanbul Sözleşmesi’den bir gece yarısı Resmi Gazete’de yayınlanan tek kişilik bir Cumhurbaşkanı Kararıyla hukuk dışı bir biçimde çıktığımızı unutmadık. 2016 yılında bir gece yarısı TBMM genel kurulunda son dakika verilen önergelerle çocuk istismarı faillerinin affını ve tecavüz failleriyle evliliği içeren TCK/103 değişikliği girişimlerini de unutmadık.

KESİNTİSİZ NÖBETTEYİZ

Yasal düzenlemeleri toplumun, muhalefetin ve hatta iktidar milletvekillerinin bile bilgisinden kaçırarak yaratılan bu belirsizlik ortamı, yeni hak kayıpları konusundaki tedirginliğimizi artırıyor. Bu yüzden alarmdayız. Bu yüzden, Türkiye’nin her yanından kadınlar olarak, gece gündüz kesintisiz nöbetteyiz; Meclis’i izliyoruz. Çünkü bir hakkımızı daha kaybetmeye tahammülümüz yok. Sorun yasalarda değil, yasaların etkin ve adil şekilde uygulanmamasında. Yasalara uygun davranmayanlar, yasaları uygulamayanlar, uymayacakları ve uygulamayacakları yeni yasalar yapmaktan vazgeçmeli. Cinsiyete ve toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ortadan kalkmadan, hele de yasalarda reform adı altında geri adım atılmasına yol açacak değişikliklerle eşitsizlik ve kadınlara karşı şiddet ortadan kaldırılamaz. Kazanılmış haklarımızdan ve İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmedik, vazgeçmiyoruz! Yasalara Dokunma Uygula!”

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir