Telgraf- Yatağan Termik Santrali Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali Projesi ile ilgili İbretlik Bir Halkın Katılımı Toplantısı yapldı.

Halkın Katılımı Toplantısında karar tutanağında gerekli bilginin firma sahipleri tarafından halka verildiği yazılmasına rağmen, bizzat katılımcıların tarafından bakanlık ve firma yetkililerine ders verildiği görüldü. Nitekim katılımcılardan proje hakkında tek bir olumlu görüş bildiren olmadı. Kafaca-Muğla

fotoğraf Aydın Bodur

Türkiye’de hukuk kuralları uygulanmıyor. Halkın yararı gözetilmesi gerekirken bir avuç zengin sermayedarın yararına  yaşadığımız çevreye-doğaya zarar veren projeler, birbiri peşisıra  önümüze sürülüyor. Adı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olan ve devletin çevreyi korumakla yükümlü, iklim değişikliğini engellemekle yükümlü yetkilileri, doğaya zarar veren bu projeleri engellemek yerine tam tersine  insanları, havayı, suyu, toprağı, tüm doğal varlıkları ve canlıları yok etmek pahasına bir avuç sermayedarı daha da zengin etmek için çalışıyorlar. ÇED amaçlı halkın katılımı toplantılarında halkın, çevrecilerin itirazlarını dinlemek ve gereğini yapmak yerine; tam tersine çevreye-doğayı tahrip eden projelerin önünü açmak üzere eğilip bükülüyorlar, görevlerini yapmıyorlar, görevlerini kötüye kullanıyorlar.   25 Mayıs’ta Yatağan Termik Santraline kömür sağlamak üzere işletilen Kafaca’daki pasa sahalarında açılması planlanan yardımcı güneş enerjisi santralinin bizzat Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinin kol kanat germesi ile Yatağan Termik Santralini işleten şirkete peşkeş çekilmesi girişimine tanık olduk.   Halkın Katılımı Toplantısına Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yetkililer proje danışmanı Çınar Mühendislik ve proje sahibi Yatağan Termik Santralinden işletici firma yetkililerinin yanı sıra Kafaca yerlileri dışında Muğla Çevre Platformundan, HDK Ekoloji Meclisinden ve değişik çevre örgütlerinden katılanların olduğu gözleniyordu.

Halkın Katılımı Toplantısı başlarken katılımcılar arka arkaya savunması Çınar Mühendislik firması ve Yatağan Termik Santrali İşletmecileri tarafından yapılan  Yatağan Termik Santrali Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali Projesinin aslında Yatağan Termik Santraliyle bütünleşik-entegre bir proje olması dolayısıyla birlikte değerlendirilmesi ve öncelikle Yatağan Termik Santrali İşletmecileri tarafından maden pasa-depo sahasının rehabilitasyonunun yapılarak geri teslim gerektiğine dair itirazları Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından gelen yetkililer tarafından dikkate alınmadı. Toplantıya katılan vatandaşlar, çevreciler,  ısrarla toplantının usulüne uygun olmadığını ve yapılmaması gerektiğini söylemelerine rağmen itirazlar bakanlık yetkilileri tarafından kabul edilmedi. Vatandaşlar bunun suç olduğunu ve savcılığa suç duyurusunda bulunulacağını karar tutanağına geçirilmesi gerektiğini dile getirdiler.

fotoğraf Aydın Bodur

Nitekim dolaştırılan yoklama kağıdına da katılanlar, yapılan toplantının suç oluşturduğuna dair kayıtlarını düşerek imza verdiler. Toplantı tutanağına da itirazlarını işlettiler. Toplantı zamanı ve saatinin Kafaca sakinlerinin katılması için uygun olmadığı da dillendirildi. HKT’ya Kafaca sakinlerinden az katılım olduğu da gözleniyordu. Katılanların hiçbiri yapılmak istenen tesis hakkında olumlu görüş bildirmedi. Katılanlar, güneş enerjisi santraline karşı olmadıklarını ancak maden sahasını  ve Yatağan Termik Santralini işleten şirketin önce bu pasa sahalarının  rehabilite edilmesi, eski haline getirilmesi, ağaçlandırılması gerektiğini özellikle belirttiler. Şirket yetkilileri ise nasılsa sahada GES kurulacağını ve sahanın tesviye edilmesinin yeterli olduğunu gerçek bir  rehabilitasyon yapılmayacağını da ikrar etti. Şirket yetkililerinin bu açıklamalarına ardı ardına itirazlar geldi. Katılımcılar, Yatağan Termik Santrali ve Maden İşletmelerinin haksız kazanç sağladığını,  mallarını, mülklerini, tarımdan geçimlerini ve hatta sağlıklarını kaybettiklerini söylediler. Ve bu projenin aslında 1996 yılında bizzat idare mahkemeleri ve AİHM tarafından kapatılan Yatağan Termik Santralinin devamı için tezgahlanan bir oyun olarak gördüklerini de söylediler.  Katılımcılar bu projeyi engellemek için her türlü mücadeleyi yapacaklarını bildirdiler… 

Haber Aydın Bodur

Bir Cevap Yazın