Haberler

Hastane imkanlarının yetersizliği nedeniyle “meslek hastalığı” tanılarında düşüş var

Türkiye’deki 3 meslek hastalığı hastanesinden biri olan Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi’nin sadece “Meslek hastalıkları” poliklinik hizmeti vermesi kararlaştırılırken diğer tüm branşlardaki çalışanlar Mamak Devlet Hastanesi’ne nakledildi.

Türk TORAKS Derneği (TTD) Mesleksel Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu Başkanı Dr. Fatma Erboy, meslek hastalıklarının birçok hekim tarafından değerlendirilerek teşhis edilmesi gerektiğini belirterek, Türkiye’nin 3 meslek hastalığı hastanesinden biri olan Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi’nin şartlarının acilen iyileştirilmesi gerektiğini söyledi. Dr. Erboy, bu durum nedeniyle işçilerin mağdur olabileceğine dikkat çekerek “Hastane imkanlarının yetersizliği nedeniyle hastalar üçüncü basamak kurumlara yönlendirilmek zorunda kalmakta ve sonuçlandırılamayan başvurular sonrası SGK tarafından da çalışanların sevk sayısı azaltılmakta. Bunun sonucu olarak da hem başvurular hem de tanı koyulabilen ‘meslek hastalığı’ sayısında ciddi düşüş olmaktadır” dedi.

Türkiye’de sadece 3 meslek hastalığı hastanesi var

1946 yılında çıkarılan “İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortası” ile ülkemizde işçilere yönelik ilk sosyal güvenlik yasası kabul edildi.

Meslek hastalığının ‘işin yürütümü sırasında ve işin koşullarına bağlı olarak gerekli sağlık önlemlerinin alınmaması sonucu oluşan hastalık’ olarak tanımlandığını söyleyen Dr. Erboy, Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi’ndeki karara dikkat çekerek şunları söyledi: “Çalışan sağlığının korunması, meslek hastalığı var ise tanı, tedavi ve izlem yapılması son derece önemlidir. Bu bağlamda İstanbul, Ankara ve Zonguldak’ta meslek hastalıkları hastanelerinde hizmet verilmektedir. Bu kadar önemli bir hususta Ankara Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi hakkında yeni bir karar alınmıştır. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü kararı ile yeni açılan Mamak Devlet Hastanesinin kurucu yönetim ve kadrolarının sağlanması amacıyla Ankara Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi’nin, meslek hastalıkları poliklinik hizmeti verecek çalışanları haricinde tüm çalışanlarının Mamak Devlet Hastanesi’nde görevlendirilmesi, Ankara Meslek ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi’nde meslek hastalıkları poliklinik hizmeti haricinde diğer tüm hizmetlerin Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi tarafından sunulması ve Ankara Mesleki ve Çevresel Akciğer Hastalıkları Hastanesi’nde bundan sonra yalnızca “meslek hastalıkları” poliklinik hizmeti verilmesi uygun görülmüştür. Mevcut karara göre meslek hastalıkları uzmanları ve poliklinik görevlileri haricinde hastane dahilinde görevli deneyimli kadro maalesef bulunamayacaktır.”

“Meslek hastalıkları tek bir uzman doktor ile teşhis edilemez”

Meslek hastalıklarının multidisipliner bir yaklaşım ile tanı koyulabileceğini belirten Dr. Erboy, “Meslek hastalıkları tanısı poliklinik koşullarında tek branş ile ve kısıtlı tetkik imkânı ile tamamlanabilen bir süreç değildir, multidisipliner bir yaklaşım gerektirmektedir. Birçok uzmanlık dalını da ilgilendiren ve resmi görüşüne ihtiyaç duyulan, yasal, hukuki, insani ve tıbbi sonuçları önemli olan uzun ve yorucu bir süreçtir. Meslek hastalıkları değerlendirmesi yapılacak hastane ve ortamda tanı, ayırıcı tanı, tedavi ve takibi için spesifik bronş provokasyonu, ergospirometri dahil kapsamlı solunum fonksiyon testleri laboratuvarı, endüstri kollarına özel deri yama test olanakları, yoğun bakım ünitesi, diyaliz ünitesi, bronkoskopi ve endoskopi olanakları, girişimsel radyoloji ünitesi, mikrobiyoloji ve patoloji laboratuvarları, gelişmiş biyokimya ve toksikoloji laboratuvar olanaklarının bulunmasına ihtiyaç vardır. Multidisipliner yaklaşım gerekliliği haricinde meslek hastalığı tanısı ve raporunun muhatabı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan düzenleme gereğince elektronik raporda “Dahiliye, KBB, Göz Hastalıkları, Ortopedi veya Genel Cerrahi, Nöroloji veya Psikiyatri” uzmanlıklarının da imza ve onayı gerekmektedir. Meslek Hastalıkları Hastanesi’nin bu koşulların sağlanabileceği, mümkünse üçüncü basamak bir ortamda hizmete devam etmesi gerekmektedir” dedi.

“Çalışma koşulları iyileştirilmeli”

Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi’nin fiziki koşulları yetersizken, bu alınan karar ile deneyimli ekibinin önemli kısmının da Mamak Devlet Hastanesi’ne nakledildiğini ve yasal/hukuki ve tıbbi anlamda yeterli değerlendirme yapılamayacak hale getirildiğini ifade eden Dr. Erboy, “Buna bağlı olarak da maalesef başvuran olgular üçüncü basamak kurumlara yönlendirilmek zorunda kalınmakta, sonuçlandırılamayan başvurular sonrası SGK tarafından da çalışanların sevk sayısı azaltılmakta, haliyle hem başvurular hem de tanı koyulabilen meslek hastalığı sayısında ciddi düşüş olmaktadır. Ülkemiz için son derece önemli olan ve çok deneyimli üç hastaneden biri olan Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi’nin bu konuma gelmesi son derece üzücüdür. Meslek hastalıkları tanısının önemi ve konunun hassasiyeti de göz önüne alınarak çalışanların yararına bir adım olarak ivedilikle Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi çalışma koşullarının iyileştirilmesi, eksiklerin giderilmesi gerekmektedir. Yukarıda bahsettiğimiz olanakların olduğu bir hastane ile ve kendi deneyimli ekibini de götürerek entegre edilebilir ve bu sayede deneyimli ekibi ile multidisipliner yaklaşımla hakkıyla meslek hastalığı değerlendirmesi yapmaya devam edebilir. 1978 yılından beri hakkıyla meslek hastalıkları tanı, bildirim, tedavi, izlem işlevini yürüten ve bu konuda çok deneyimli bir kadroya sahip olan Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi’nin bu şekilde âtıl hale gelmesi kabul edilemez bir durumdur. Bir hizmet veriliyor ise her zaman en iyi şekilde verilmelidir. Bu amaçla yukarıda belirttiğimiz koşullar da göz önüne alınarak Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi’nde bu hizmetin en iyi ve en uygun şekilde verilmesinin sağlanması gerekmektedir” dedi.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir