Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Temiz Hava Hakkı Platformu’nun Hatay’daki hava kirliliği ölçümü sonuçlarını Meclis gündemine taşıdı.

TIKLAYIN – “Hatay’da hava kalitesi endişe verici düzeye ulaştı”

Hatay’daki hava kirliliğinin, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) belirlediği kılavuz değerin üç katından fazla olduğu tespitine dikkat çeken Hatimoğulları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

  • Dünya Sağlık Örgütü hava kalitesi kılavuzuyla uyumlu şekilde hava kirleticilerini sınırlamak için gerekli yasalar çıkartmak ve ödünsüz uygulamak Bakanlığınızın birincil görevi değil midir?
  • Tüm deprem bölgesindeki hava kalitesi izleme istasyonlarının bir an önce devreye alınması sağlanacak mıdır?
  • Bölgedeki tüm istasyonlarda PM2.5 parametresinin ölçümüne zaman kaybetmeksizin başlanacak mıdır?
  • İstasyonlardan elde edilen verileri içeren hava kalitesi durumu ve raporlar sürekli ve eksiksiz olarak yayınlanacak mıdır?
  • Meteorolojik gelişmeleri de dahil eden bir modelleme çalışması ile enkazlardan kaynaklı tozun yerleşim alanları üzerinde dağılımının tespit edilmesi, enkaz depolama alanları ve yerleşim alanlarının bu modelleme sonuçlarından yararlanarak konumlandırılması sağlanacak mıdır?
  • Yıkımlar bir plan dahilinde ve çalışanlar dışındaki insanlar yıkım alanından uzaklaştırılarak mı yapılmaktadır?
  • Yıkım, enkaz transferi ve enkaz depolama alanlarında boşaltılması esnasında sulama neden yapılmamaktadır? Taşıyıcı kamyonların üstünün seyir halinde tozumayı önlemek için kapatılması sağlanmakta mıdır? Bunların denetimi yapılmakta mıdır?
  • Çalışanların mutlaka koruyucu ekipman ile donatılması ve bu ekipmanların kullanımının zorunlu hale getirilmesi sağlanacak mıdır?
Ne olmuştu?TTB ve Temiz Hava Hakkı Platformu, deprem bölgesindeki yoğun toz kirliliğine kamuoyunun dikkatini çekmek ve yetkilileri önlem almaya çağırmak amacıyla 29 Ağustos’ta yaptıkları yazılı açıklamada, kentteki hava kalitesinin “endişe verici düzeye” ulaştığını belirtti.Elde edilen verilerin, DSÖ ortalamasının katbekat üzerinde olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Bölgedeki yoğun yıkım çalışmaları sonucu ortaya çıkan partikül madde kirliliği başta akut ve kronik solunum hastalıkları olmak üzere pek çok sağlık sorununa yol açmaktadır” denildi.PM2.5 ve PM10 nedir?Partikül madde (PM), atmosferde asılı duran küçük sıvı veya katı parçacık formundaki kirlilik.PM kirliliği parçacıkların boyutuna göre tanımlanır. PM2.5; 2.5 mikrometreden daha küçük partikülleri, PM10 ise 2,5-10 mikrometre arası partiküller tanımlamak için kullanılır.Türkiye PM10, SO2 ve NO2 de dahil olmak üzere kirleticiler için ulusal hava kalitesi standartlarına sahiptir ancak insan sağlığı için önemine dair ciddi kanıtların varlığına rağmen PM2.5 için herhangi bir ulusal hava kalitesi limiti bulunmuyor.

(VC)

bia

Bir Cevap Yazın