Haberler

İstanbul’da kilometrekareye 3 bin 49 kişi düşüyor

Nüfusu 84 milyon 680 bine ulaşan Türkiye’de, doğurganlık ve ölüm oranları azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılına dair Türkiye nüfus verilerini paylaştı. Verilere göre, nüfus son bir yılda 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak, 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 42 milyon 428 bin 101 kişi, kadın nüfus 42 milyon 252 bin 172 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun yüzde 50,1’ini erkekler, yüzde 49,9’unu ise kadınlar oluşturdu.

 NÜFUS ARTIŞ HIZI BİNDE 12,7 

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülkede ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 458 bin 626 kişi artarak, 1 milyon 792 bin 36 kişi oldu. Yabancı uyruklu nüfusun 49,7’sini erkekler, yüzde 50,3’ünü kadınlar oluşturdu. Yıllık nüfus artış hızı 2020 yılında binde 5,5 iken, 2021 yılında binde 12,7 oldu. 

ÇOĞUNLUK KENTLERDE  

Verilere göre, ülke nüfusunun yüzde 93,2’si, il ve ilçe merkezlerinde yaşıyor. 2020’de yüzde 93 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2021’de yüzde 93,2 oldu. Diğer yandan belde ve köylerde yaşayanların oranı yüzde 7’den yüzde 6,8’e düştü

 İSTANBUL: 15 MİLYON 840 BİN 

İstanbul’un nüfusu bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak, 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu. Türkiye nüfusunun yüzde 18,71’inin ikamet ettiği İstanbul’u, 5 milyon 747 bin 325 kişi ile Ankara, 4 milyon 425 bin 789 kişi ile İzmir, 3 milyon 147 bin 818 kişi ile Bursa ve 2 milyon 619 bin 832 kişi ile Antalya izledi. 

EN AZ NÜFUS DERSİM’DE 

 Dersim, 83 bin 645 kişi ile en az nüfusa sahip olan kent oldu. Dersim’i 85 bin 42 kişi ile Bayburt, 94 bin 932 kişi ile Ardahan, 145 bin 826 kişi ile Kilis ve 150 bin 119 kişi ile Gümüşhane takip etti.

 YAPISAL DEĞİŞİM 

TÜİK’e göre, nüfus piramitleri, nüfusun yaş ve cinsiyet yapısında meydana gelen değişimi gösteren grafikler olarak tanımlanıyor. Türkiye’nin 2007 ve 2021 yılı nüfus piramitleri karşılaştırıldığında, doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak, yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görüldü.

 ORTANCA YAŞ ORANI 33,1

 Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında, ortada kalan kişinin yaşını ifade ediyor. Ortanca yaş aynı zamanda nüfusun yaş yapısının yorumlanmasında kullanılan önemli göstergelerden biri. Türkiye’de 2020 yılında yüzde 32,7 olan ortanca yaş, 2021 yılında yüzde 33,1’e yükseldi. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde yüzde 32,1’den yüzde 32,4’e, kadınlarda ise yüzde 33,4’ten yüzde 33,8’e yükseldiği görüldü. Ortanca yaşın illere göre dağılımına bakıldığında, Sinop’un yüzde 41,8 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip olduğu görüldü. Sinop’u, yüzde 41,2 ile Kastamonu, yüzde 41 ile Balıkesir ve Giresun izledi. Diğer yandan yüzde 20,6 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa’yı, yüzde 21,6 ile Şırnak ve yüzde 22,7 ile Siirt takip etti.  Ortanca yaşın illere ve cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, erkeklerde yüzde 40,7 ile Sinop en yüksek ortanca yaşa sahip olan il olurken, 20,1 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip olan il oldu. Kadınlarda yüzde 42,9 ile Sinop yine en yüksek ortanca yaş değerine sahip olan il olurken, Şanlıurfa yüzde 21,1 ile en düşük ortanca yaş değerine sahip olan il oldu. 

ÇALIŞMA ÇAĞINDAKİ NÜFUS 

 Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı 2007 yılında yüzde 66,5 iken, 2021 yılında yüzde 67,9 oldu. Diğer yandan çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 26,4’ten yüzde 22,4’e gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 7,1’den yüzde 9,7’ye yükseldi.

 TOPLAM YAŞ BAĞIMLILIĞINDA AZALMA 

Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk ve yaşlı birey sayısını gösteren toplam yaş bağımlılık oranı, 2020 yılında yüzde 47,7 iken 2021 yılında yüzde 47,4’e düştü. Ekonomik olarak aktif olan birey başına düşen çocuk sayısını ifade eden çocuk bağımlılık oranı, yüzde 33,7’den, yüzde 33’e gerilerken, çalışan birey başına düşen yaşlı birey sayısını ölçen yaşlı bağımlılık oranı ise yüzde 14,1’den yüzde 14,3’e yükseldi. Diğer bir ifadeyle, Türkiye’de 2021 yılında, çalışma çağındaki her 100 kişi, 33 çocuğa ve 14,3 yaşlıya bakmaktadır. 

İSTANBUL’DA KİLOMETREYE 3 BİN 49 KİŞİ DÜŞÜYOR

 Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı”, Türkiye genelinde 2020 yılına göre 1 kişi artarak 110 kişiye yükseldi. İstanbul, kilometrekareye düşen 3 bin 49 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek il oldu. İstanbul’dan sonra 563 kişi ile Kocaeli ve 368 kişi ile İzmir nüfus yoğunluğu en yüksek olan iller oldu. Diğer yandan nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 11 kişi ile Dersim oldu. Dersim’i 20 kişi ile Ardahan ve Erzincan izledi. Yüz ölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya’nın nüfus yoğunluğu 59, en küçük yüz ölçümüne sahip Yalova’nın nüfus yoğunluğu ise 344 olarak gerçekleşti. 

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir