Makale

İstatistik- Attila Turnaoğlu

Bir hüküm çıkarmak üzere, olayları yöntemli bir şekilde toplayıp sayı halinde gösterme işi ve bilimidir. Belirli olaylar veya durumlar hakkındaki rakamsal bilgileri toplamak, gruplandırmak ve sınıflandırmak suretiyle seriler haline getirmek, serileri ortalama ve oran gibi tek sayıyla özetlemek, analiz etmek şeklindeki bilimsel yöntemdir. Bu anlamda istatistik, nicel bir analiz tekniğidir. İstatistik yöntemi günümüzde bilimsel araştırmalarda yaygın olarak kullanılan bir araç durumundadır. . İlk olarak doğum, ölüm, göç ve evlenme olayları incelenmesi yoluyla demografi (nüfus bilim) olarak ortaya çıkan istatistik, günümüzde özellikle ekonomi, sosyoloji, siyaset bilimi, işletme, biyoloji, tıp, v.b. bilim dallarında geniş ölçüde yararlanılır.

İstatistik metodolojisi, dört safhaya ayrılmaktadır:

1. Sayısal bilgilerin derlenmesi,

2. Bu bilgilerin düzenlenmesi,

3. Düzenlenen bilgilerin tablo veya grafik halinde sunulması,

4. Tablo veya grafiklerde sunulan düzenli bilgilerin genelleme yapılabilmesi için analizi.

Bu değerli bilim dalı için bütün ülkelerde yükseköğrenim fakülteleri açılmış olup çeşitli alanlarda görevlendirmek üzere İstatikçiler yetişmektedir. Ülkemizde de önemli üniversiteler başta olmak üzere çok sayıda İstatistik Bilimleri Fakülteleri kurulmuş ve çok sayıda mezun vermişlerdir.

Günümüzde araştırmaya yönelen ve bu araştırmalardan bilgi üreten ülkelerin diğerlerine göre daha avantajlı ve daha egemen duruma geldikleri bilinen bir gerçektir. Bu nedenle araştırmalardan sonuçlar çıkarmak, işlemek ve yorumlamak önemli hale gelmektedir. İstatistik, bilginin derlenme, işlenme ve yorumlanma aşamalarının her birinde yer almaktadır. Bilimsel araştırmalarda öne çıkan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de istatistiğin önemli bir bilimsel disiplin olarak yerini alacağı kuşkusuzdur.

İstatistik, temel bilimler içinde yer alan bir disiplindir. Bilimsel araştırmalarda olduğu kadar bilimi önemseyen, kamu ve özel kuruluşlarda planlama safhasında öngörüler yapılırken, üretim safhasında kalite ve süreç denetimi gerçekleştirilirken, kamuoyu ile ilgili nüfus, sağlık, sosyal veya ekonomik araştırmalarda istatistik vazgeçilmez bir unsur olarak görülmektedir. İstatistiğe duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır.

Günümüzde ülke yönetimlerindeki hükümetler politikalarını dayanakları ile şekillendirmek ve aldıkları kararları bilimselliğe bağlı olarak açıklayabilmek için istatistikleri temel almaktadır. Örneğin, Tıbbı araştırmalarda hastaların teşhisinde ve ilaçların yan etkilerinin ortaya konulmasında istatistiksel modeller kullanılmaktadır. Ekonomi, işletme ve kamu yönetiminde istatistiğin kullanılması son elli yılda önemli bir gelişme göstermiştir. İstatistiksel yöntem bütün sosyal bilimler dallarında en güvenilir tek pratik çalışma aracı durumundadır. Bizim politikacılarda halkı ikna etmek için istatistiğe bağlı konuşmalar yapmaktadırlar.

Çağımızda sayısal bilgi toplanabilen her araştırma alanında istatistik kullanılır. Toplumsal gelişime, kendilerinin davranış psikolojisi, üretim süreçleri, bilgisayarlar gibi teknik sistemlerinin yönetimi, dünyanın yapısı ile ilgili süreçler, atmosferdeki karmaşık olgular, beynin yansıtıcı ve yönlendirici çalışmaları istatistik yöntemlere başvurulmadan incelenemezler. İstatistik; bilimsel araştırmalar, pazar analiz ve araştırmaları, ekonomi-finans alanlarındaki çalışmalar, planlamalar, sosyal, sağlık, eğitim, spor, güvenlik gibi pek çok konuda başvurulan önemli bir hizmet aracıdır.

Tüm bu çalışmalar neden yapılır? Tek cevabı var, insan ve insanların refahı, gelişimi, mutlulukları ve hayata güven içinde bakmaları için…

Türkiye İstatistik Kurumunun (TUİK), görevi, ülkenin ihtiyacı olan tüm çalışmaları doğru zamanda,  yeterli detay ve sıklıkta, ilan ederek vatandaşlarımızın haber alma haklarını, planlamalarına yön vermelerini, tüm üretim yapan kesimlerin bütçesini kontrol etme, yönetme ve refaha kavuşmalarını sağlamaya çalışma dostu olacaktır.

Tuik kaynaklı bilgiler objektif çalışmalar ve sonuçlar kesinlikle manipüle edilemez olmalıdır. TUİK bağımsız olmalıdır, hiçbir iktidarın, telkinleri ile sonuç açıklamamalı, yanlış plan ve program yapılmasından doğacak ciddi kayıpları göz önüne alarak bağımsızlığını korumalıdır. Aksi halde iktidarların güdümünde, halkı aldatmanın bedelinin ne olacağını ciddiyetini korumaktadır.

TUİK siyasi bir kuruluş değildir ve hiçbir şekilde baskı, korku ve yaptırımlar ile iktidarların yörüngesinde olmamalıdır. Seçim ile gelmiş siyasi parti üst yöneticilerin sorularına cevap vermek durumundadır. Örneğin, enflasyon gibi bela bir durum hakkında, kısa ve uzun dönem özellikle döviz kuru hareketleri hakkında kamuya eksik, yanlış, yanıltıcı bilgiler verilmesi tüm üretim sektörlerinin planlamalarını yaparken yanlış ve yanılgıya düşülmesine yol açacaktır.

Türkiye vatandaşlarının oyları ile seçilmiş Vekillerin her konuda çalışma yapmaları ve zaman içinde doğruyu yanlışı görerek uyarı ve bilgilendirmeyi yapmaları bir gerektir. Siyasi Partilerin tüm verileri objektif tartışmaya taşımaları için parti üst yöneticisi veya Başkanının tüm Kamu kuruluşlarına serbestçe gidip bilgi alması gerekmektedir demokrasi anlayışı bunu gerekmektedir.

Ancak iktidarda bulunan partinin-başkanının güç göstererek talimat vermesi sonucu muhalefetteki parti yönetici-başkanlarının açıklanan-açıklanacak ekonomik, sosyal, siyasal vb konularındaki sonuç parametrelerden doğru bilgi almaları engellenmektedir. Böylece kendilerinin yalan beyanlar olarak ilan ettiği bilgiler ülkenin tüm vatandaşlarına menfi yönde yansıyacaktır.

Enflasyon düşük gösterilir, devlet memur, işçi ve emeklilere düşük zam yapılır. Dövizin değeri artar, artar artar, ancak başkan hala; “düşecek” demektedir. Faizi düşürür düşürür, “döviz artacak” uyarısına kulak asmaz, “faiz düşmanımdır” der döviz hala artar. İstatistik bilmeyen bir Başkan ve şürekâsı verdikleri emir ile muhalefet partileri başkanlarının kurumları ziyaret etmelerini engeller; devletin vatandaşın hakkı olan her kurumu ziyaret etmeleri bir hak ve temsil görevi ise bu durum engellenmiştir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekonomik büyüme verilerinde, Türkiye’nin 2021 yılının 2.çeyreğinde yüzde 21,7 oranında büyüdüğü açıklanmıştı. Aksoy Araştırma tarafından yapılan Türkiye Monitörü araştırmasında, büyüme verilerinin ne derece gerçeği yansıtıp yansıtmadığı soruldu. Araştırmaya katılanların yüzde 51,8’i “Türkiye ekonomisi büyümeyip; küçülmüştür” dedi. Yani, araştırmayı yapan kuruma güven duyulmamaktadır. Peki, bu büyüme konusunda doğru istatistik nedir? Öğrenmeye gidersin kapıdan almazlar,  neymiş; “babasının malı değilmiş”…kendi adıma söyleyeyim babama selam olsun da, tüm kamu kurulu ve kurumları, “babamın malıdır, tüm vatandaşlar adına, babamın malıdır.”

Aylardır Bakamayan Koca, korona virüs istatistiklerini gün gün veriyor TV’lere çıkıp. Ama kimse inanmıyor bu kadar lineer değerler her gün aynı aynı… “yersen” diyor yani…

Çok çeşitli alanlarda yapılan istatistikler nihayetinde vatandaşların seçtikleri yöneticilerin sınama aracıdır. Tüm faaliyetlerin sonucunda ortaya çıkan veriler, gelişmeyi, büyümeyi, refahı, demokrasiyi, adaleti, hukuku,  insan haklarını ve bir çok konuda seçilmişlerin görevlerini toplum için, çalıp çırpmadan yapıp yapmadıklarını, onlara emanet edilen ülke kaynaklarının, değerlerinin, varlıklarının nereye nasıl neden ne için kullanıldıklarını, satılıp satılmadıklarını ve bütün bunların hesabını vermek zorunda oldukları sonuçlarını ortaya çıkarabilecek güçtedirler. İstatistiklerin belirlediği sonuçları saklamak, değiştirtmek, menfaatler uğruna yalan söylemek seçilmiş yönetimlerin suçları olup hesabını vermek zorundadırlar.

Şimdi; vatandaşları adına ülkenin çeşitli kurumlarını, çalışmalarını ve sonuçlarını denetlemek isteyen siyasilerin, muhalefetteki partilerin, yöneticilerinin bilgi edinmekten Devlet Başkanı tarafından engellenmesi ve men edilmesi, gerçeklerin ortaya çıkmasını önleme çabalarından başka bir şey değildir. 

Son Mohikanın seslenmiş;

“ hep var olacağım; yanınızda olmasam da, okunuzun ucunda, gözünüzün önündeyim: korkmadan salın oku, ben gider vuruşu yaparım.”

Sana yolculuk yakışmadı Usta

Henüz yapacak çok şey

Çözecek konular

Konuşulacak insanlar

İlgi isteyen bebekler

Mor evlerdeki kadınlar

Evlerinde şiddet gören kadınlar

Sokaklarda dilenen kimsesiz çocuklar

İmkânsızlıklar içinde eğitimden uzak kızlar oğlanlar

Orada şurada taciz gören kızlar oğlanlar

İş bulamayan okumuşlar

İşsiz kalmış okuyamamışlar

Sömürgeci hırsızlar ahlaksızlar

Din tacirleri siyasiler

Onların altlarına yatmış yardakçılar

Ve Usta

Saymaktan artık nefret ettiğim

Bir kalemde ters yüz etmek istediğim daha niceleri

Biz oku geriyoruz da

Sen dur vuruşu da biz yapalım

Attila Turnaoğlu –1953 yılında İstanbul’da doğan Turnaoğlu, Lise öğrenimini Kadıköy Maarif Koleji’ndetamamlamıştır. ODTÜ Endüstri Mühendisliği’nde yüksek öğrenimini tamamlayarak 1979 yılında iş hayatına atılmıştır.İş hayatında sırasıyla STFA Grubu’nun çeşitli şirketlerinde (1979 – 1994) Yöneticilik yapmıştır. Daha sonra İntermak grubunda Genel Koordinatör olarak görev aldıktan sonra 1995 – 2001 yılları arasında Transtürk Holding Aş – Israel Jv ortaklığı şirketlerinde Gübre, Fide üretim ve pazarlaması konularında görev almıştır. Daha sonra bir müddet müşavirlik yapmış olup, 2005 -2014 yıllarında Koca Grup bünyesinde Çeşitli Yurt Dışı Projeler Koordinatörü olarak Endüstriyel Tesisler, çeşitli alt yapı inşaat işleri faaliyetlerini yürütmüştür. Ardından Bionas Tarım LTD Şirketinde Genel Müdür olarak Rusya’da Organik Tarım üretimi ve Avrupa Birliği Ülkeleri, USA ve Kanada’ya satışlar gerçekleştirilmiştir.Orta öğreniminden beri müzikle uğraşmış, şarkı sözleri ve şarkılar üretmiştir. Şiire meraklı olup üniversite döneminden bu yana şiirler yazmaktadır. Bir dönem roman yazma konusuna da eğilmiş ancak yazdıkları basılmamıştır.YouTube kanalında şarkılar, şiir okumaları, video yapımları mevcut olup ileriye dönük Şiir kitabı basmayı amaçlamaktadır. Denenmemiş çalışmalara meraklı olup Foto-Şiir çalışmaları yürütmektedir. Yaşama ait kısa yazılar yazmaya da çalışmaktadır.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir