Haberler Manşet Toplumsal Cinsiyet

Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik kanun teklifi yapılan rötuşlarla komisyondan geçti

ANKARA – Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesini öngören kanun teklifi Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. AKP tarafından Meclis’e getirilen, kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine dair düzenlemeleri içeren Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.  Teklife göre, davalarda uygulanan “indirim” nedenleri sınırlandırılacak. Kadın katliamlarında sık sık gündeme gelen failin kılık kıyafeti nedeniyle cezaya yapılan “indirim” artık uygulanmayacak. Teklifte yer alan düzenlemeyle mahkeme, uyguladığı indirimin gerekçesini duruşmada göstermek zorunda kalacak. “Kasten öldürme”,  “kasten yaralama”, “tehdit”, “işkence” ve “eziyet” suçlarının kadına yönelik işlenmesi durumunda verilen cezalar artacak. “Kasten öldürme” suçunun kadına karşı işlenmesi hali bu suçun nitelikli halleri arasına alınacak. “Kasten öldürme” suçunda ceza müebbet iken, bu suçun kadına karşı işlenmesi halinde verilecek ceza ağırlaştırılmış müebbet hapse çıkarılacak. Kanun teklifiyle birlikte gelecek olan bazı düzenlemeler ise şöyle:  “ *Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek kasten yaralama suçunun kadına karşı işlenmesi halinde cezanın alt sınırı 4 aydan 6 ay hapse yükseltilecek. * İşkence suçunun kadına karşı işlenmesi halinde cezanın 3 yıl olan alt sınırı 5 yıl hapse çıkarılacak. * ’Eziyet’ suçunun kadına karşı işlenmesi halinde cezanın 2 yıl olan alt sınırı 2 yıl 6 ay hapse yükseltilecek. * Hayata, vücut veya cinsel dokunulmazlığa yönelik bir saldırı gerçekleştirileceğinden bahisle işlenen tehdit suçunun mağdurunun kadın olması halinde cezanın 6 ay olan alt sınırı 9 ay hapse çıkarılacak. * Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçunun konusunun sağlık hizmetleri olması durumunda verilecek ceza altıda biri oranına kadar artırılacak.”  

ISRARLI TAKİP 

* Israrlı bir şekilde fiziken takip etmek ya da haberleşme ve iletişim araçlarını, bilişim sistemlerini veya üçüncü kişileri kullanarak temas kurmaya çalışmak suretiyle bir kimse üzerinde ciddi bir huzursuzluk oluşmasına ya da kendisinin veya yakınlarından birinin güvenliğinden endişe duymasına neden olan faile 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülürken, suçun çocuğa ya da ayrılık kararı verilen veya boşandığı eşe karşı işlenmesi durumunda verilen ceza artacak. * Failin takip sonucu, mağdurun okulunu, iş yerini, konutunu değiştirmesine ya da okulunu veya işini bırakmasına neden olması; hakkında uzaklaştırma ya da konuta, okula veya iş yerine yaklaşmama tedbirine karar verilen fail tarafından işlenmesi halinde faile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bu suçun soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olacak. 

 KATALOG SUÇLARDAN SAYILACAK 

* Kadına karşı işlenen ‘kasten yaralama’ suçu ile sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen ‘kasten yaralama’ suçları tutuklamaya ilişkin katalog suçlar arasına alınacak.  * ’Kasten yaralama’ suçunun, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi ya da canavarca hisle işlenmesi halleri de katalog suç olacak. * Israrlı takip suçunda uzlaştırma hükümleri uygulanmayacak. * Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) ‘Mağdur ile şikayetçinin hakları’ başlıklı maddesinde değişiklik yapılacak. Düzenlemeyle, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan çocukların cinsel istismarı veya ısrarlı takip suçu ile kadına karşı işlenen ‘kasten yaralama’, ‘işkence’ veya ‘eziyet’ suçları madde kapsamına dahil edilecek.

SAĞLIK ALANINA DAİR 

 * Kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşları ve vakıf üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş hekimleri ile diğer sağlık meslek mensuplarının sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle yapılan soruşturmalar hakkında Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanacak. * Soruşturma izni, Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından verilecek. * Kamu kurum ve kuruluşları ve devlet üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş hekimleri ile diğer sağlık meslek mensuplarının sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle idare tarafından ödenen tazminattan dolayı ilgilisine rücu edilip edilmeyeceğine ve rücu miktarına, ilgilinin görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullanıp kullanmadığı ve kusur durumu gözetilerek Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından 1 yıl içinde karar verilecek. * Mesleki Sorumluluk Kurulu’nun üyeleri ve karar alma süreçleri de düzenlenecek. Bu düzenleme haklarında kesinleşmiş bir soruşturma izni verilenler bakımından uygulanmayacak ve soruşturma veya kovuşturmalara devam edilecek. * Kamu kurum ve kuruluşları ve devlet üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş hekimleri ile diğer sağlık meslek mensuplarının sağlık mesleğinin icrası kapsamında yapmış oldukları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle idare tarafından ödenen tazminattan dolayı açılan rücu davalarından, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yargılaması devam edenler bakımından karar verilmek üzere Mesleki Sorumluluk Kurulu’na başvurması için davacıya iki aylık süre verilecek. Başvuru yapılmaması halinde dava usulden reddedilecek.” 

MA

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir