Sağlık Bakanlığı, kamu hastanelerinde çalışan işçilerin toplu sözleşmeyle elde ettikleri “gece çalışmasına yüzde 35 zamlı ödeme” hakkını bir yazıyla iptal etti. İl sağlık müdürlüklerine gönderilen yazıda, hukuki ihtilaflardan dolayı fazla ödeme yapılması halinde ödemenin birim amirlerinden tahsil edileceği ifade edildi.

T24’den Eray Görgülü’nün haberine göre; Sağlık Bakanlığının üyesi bulunduğu Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası (Öz Sağlık-İş) arasında 8 Eylül 2021 tarihinde toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşme kapsamında kamu hastanelerinde çalışan işçilere, saat 20.00 ile 06.00 saatleri arasında çalışmaları durumunda yüzde 35 fazla ödeme yapılması kararlaştırıldı. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ise, toplu sözleşmeden gelen bu hakkı bir yazıyla iptal etti.

Haftalık çalışmanın içinde değerlendirilecek

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet İslamoğlu imzasıyla il sağlık müdürlüklerine gönderilen yazıda şöyle denildi:

“İşçinin gece döneminde yaptığı yedi buçuk saatlik çalışma, haftalık 45 saatlik çalışmanın içinde kalması halinde gece yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın söz konusu çalışma haftalık 45 saatin içinde değerlendirilecek olup başkaca bir ödemeye mahal verilmeyecektir. İşçinin gece çalışmasında yedi buçuk saatin üzerinde çalıştığı süreye tekabül eden miktar zamlı olarak ödenecektir. Örneğin, işçi gece yedi buçuk saatin üzerinde yani 10 saat çalışmışsa, haftalık çalışması 45 saatin içinde olup olmadığına bakılmaksızın kendisine verilen ara dinlenme saati de çıkarıldıktan sonra Yargıtay içtihatlarına uygun olarak bir buçuk saate karşılık gelen ücret zamlı olarak ödenecektir.”

Birim amirinden tahsil edilecek

Zorunlu hallerde kamu sağlık hizmetinde duyulan ihtiyaca göre yedi buçuk saati aşan gece çalışmasından kaynaklı zamlı ücretin işçiye belirtildiği şekilde hukuki uyuşmazlıklara gerek kalmadan ödeneceği ifade edilirken “Hukuki ihtilaflardan dolayı bakanlığımızca herhangi bir ödeme yapılması halinde doğrudan birim amirinin sorumluluğuna gidilecek ve kendilerine rücu edilecektir” ifadesi de kullanıldı. Çalışanlar, toplu sözleşme ile elde ettikleri hakkın yok sayılmasına tepki gösterirken, sendika üyeleri de Pazar günü saat 12.30’da Ankara Ulus’ta Atatürk Anıtı önünde eylem yapma kararı aldı.

Bir Cevap Yazın