Ana Sayfa Muhalefet KESK 10. Olağan Genel Kurulu bugün tamamlanıyor

KESK 10. Olağan Genel Kurulu bugün tamamlanıyor

0
KESK 10. Olağan Genel Kurulu bugün tamamlanıyor

KESK 10. Olağan Genel Kurulu, “Birlikte güçlüyüz, örgütlü mücadelemizle haklarımızı kazanacağız” sloganıyla Ankara’da toplandı. Genel Kurul salonuna; pandemi kurallarına, yoksulluğa, Kanun Hükmünde Kararnamelere, baskılara, kadın cinayetlerine karşı pankartlar asıldı.

Genel Kurul Divan başkanlığına İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan seçildi. KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, Türkiye’de emekçilerin çalışma ve emeklilik koşullarını şöyle eleştirdi:

“Emeklilik koşullarının ağırlaşması, kitlesel işten atmalar, işsizlik oranlarının sürekli artışı, maaş oranlarının düşüklüğü, güvencesizlik, sosyal güvenlik sistemlerinde piyasa lehine düzenlemeler, kamu kaynaklarının piyasalaştırılması, temel tüketim maddelerine, ulaşıma ve daha birçok yaşamsal ihtiyaca yapılan zamlar vb. neoliberal ekonomik politikalara karşı dünya genelinde oldukça umut veren direnişler de bu sürece damgasını vurdu. OHAL’den sonra pandemi de iktidar tarafından fırsata çevrilmiş, emeğin haklarının gasp edilmesi, güvencesizleşmenin yaygınlaşması, emek rejiminin ve siyasi rejimin otoriterleşmesi, hak aramanın önüne geçilmesi, sendikasızlaştırma, toplumsal muhalefet üzerinde denetimi ve baskıyı arttırmak için kullanılmıştır.”

TİCARET BAKANI’NIN ŞİRKETİ GÜNDEME GELDİ

KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen de bu dönemde devletin sınıfsal karakterinin çok daha netleştirdiğini belirterek, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın pandemiyi fırsata çevirerek bakanlığa ait bazı ihaleleri kendi şirketine verdiğini, Sağlık Bakanının aşı tedarikini yandaş şirket üzerinden yaptığını, çoğu kamu ihalesinin Kolin, Cengiz, Limak ve Kalyon başta olmak üzere yandaş müteahhitlere verildiğini söyledi.

DİSK: BİRLİKTE MÜCADELE ZORUNLULUK

Pandemi nedeniyle katılamayan konuklar ise destek mesajları gönderdi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, bu dönemde çok yüksek iş ve gelir kaybının yaşandığını belirterek, emekçilerin üretimden aldığı payın azaldığını ve sendikal hak ve özgürlüklerin baskı altına alındığını dile getirdi. Çerkezoğlu, bu süreçte kamu emekçileri ve işçilerinin birlikte mücadelesinin zorunluluk olduğunu vurguladı.

Açılış konuşmasını yapan KESK Eş Genel Başkanlarından Mehmet Bozgeyik, sınıf çelişkilerinin oldukça derinleştiğini belirterek, “Dünyada 188 milyon işsiz insana ek olarak, 165 milyon insan yeterli düzeyde ücretli işe sahip değil ve 120 milyon insan da ya aktif olarak iş aramayı bırakmış durumda ya da sair şekilde iş gücü piyasasına erişemiyor. Toplamda, dünya genelinde 470 milyonu aşkın insan etkileniyor” dedi.

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) ve Avrupa İşçileri Sendikaları Konfederasyonu (ETUC), Türkiye’de kamu emekçilerinin haklarına yönelik saldırı ve baskıları yakından takip ettiklerini bildirdi. Dünyanın her yerinde hak gasplarıyla karşı karşıya olduğunu belirten konfederasyonlar, genel kurula başarı diledi.

Genel Kurul’da bugün KESK Merkez Yürütme Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu seçimleri yapılacak. Merkez Yürütme Kurulu’na giren isimler arasında iki eş genel başkan seçilecek.

KESK genel kurulunda Bir öncekidönem yönetimde yer alan DSD (Devrimci Sendikal Dayanışma) Eğitim Sen’de yönetime girmemişti ,yeni Dönmemde yönetime girmesi beklenmiyor.Emek Hareketinin yönetimde yer alması beklenirken, Devrimci Kamuçalışanları grubu da yönetime girmesi beklenmiyor.Şuandaki Eş Genel Başkan Mehmet Bozgeyik tekrar aday olurken DSD temsilcisi Aysun Gezen aday olmadı.

DSD’nin yayınladığı bildiride genel kurulla ilgili değerlendirmesi şöyle:

”Bu tarihsel anda KESK güçlü mirasını hatırlamak ona sahip çıkmak ve kamu emekçileri hareketini yeniden kurmak göreviyle karşı karşıyadır. Emeği, barışı, demokrasiyi, kamuculuğu ve laikliği esas alan ve tüm bu fikri ve pratik dinamiği iş yerlerinde örgütleyen sınıf ve kitle sendikacılığının pusulasından şaşmayan kararlı, sürekli, direngen bir kamu emekçileri hareketine bu toprakları ihtiyacı her zamankinden fazladır.

Bugün ya sendikal rutin ve ezberlerimizi aşacak cüreti göstererek bu tarihsel rolü oynayacağız ya da o rutinin kısır pratiğinde sıkışarak daralmaya ve etkisizleşmeye devam edeceğiz ama eninde sonunda emekçiler bu döngüyü aşacak olanakları kendi elleriyle yaratacaktır.” ifadelerini kullandılar.

Demokratik Emek Meclisi ise emek hareketinin sorunları üzerine bir kitapçık yayınladı.Genel olarak emek örgütlerinin yeniden yapılanması üzerine önerilerde bulundu.

Yürütme Kurulu DEMEP (Demokratik Emek Platformu), Sendikal Birlik ,​Sendikal Değişim Platformu, Emek Hareketi ve ESP’ li KESK üyelerinden oluşması bekleniyor.

KESK 10. Genel Kurulu bugün çalışmalarını tamamlayacak.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here