Manşet Muhalefet

KHK’lı Platformları Birliği| Tespit edilmiş 132 farklı insan hakkı ihlaline maruz bırakıldık

KHK’lı Platformları Birliği‘ Kamuoyuna Hitaben Yayınladığı bildiride OHAL döneminde KHK’larla ortaya çıkan mağduriyetler, geçen 5 yıl içinde toplumsal barışı ortadan kaldıran sonuçlar doğurmuştur. Nitekim, kamudan 152 binden fazla insan KHKlarla doğrudan mağdur edilirken, özel sektör ile birlikte bu rakamın 350-400 bine ulaştığı ifade edilmektedir. Ayrıca, 1,5 milyonu aşkın vatandaşımız soruşturma geçirmiş ve aileleri ile birlikte 8 milyon insan etkilenmiştir. Öyle ki, OHAL koşulları ortadan kalkmış olmasına rağmen kurum yöneticilerinin keyfi kararları ile kamudan ihraçlar halen devam etmekte ve diğer çalışanlar içinde tehdit unsuru olarak kullanılmaktadır. Toplumu birbirinden ayrıştıran ve bütünlüğü bozan bir dilden beslenen ve her geçen gün sürdürülemez bir hal alan yönetim anlayışı her alanda ülkemizin geleceğini tehdit etmektedir. Bu anlayışın sona ermesi için toplumsal bir muhalefetin geliştirilmesi ve ortak bir mutabakat zemininde buluşarak mücadele edilmesi kaçınılmazdır. dedi.

KHK’lı Platformları Birliği ‘KHK MAĞDURİYETLERİNİN GİDERİLMESİ ve TOPLUMSAL BARIŞIN SAĞLANMASI İÇİN TALEPLERİMİZ’ başlıklı bildiride şu değerlendirmeleri yaptı.

KHK’lı Platformları Birliği; 20 Temmuz sivil darbesinden sonra bir grup KHK’lı tarafından 3 yıl önce kurulmuştur. Hali hazırda organizasyonunu 53 ile taşımış, KHK’lı gönüllülerden oluşan bir Türkiye kültür mozaiğidir. KHK’lı Platformları Birliği; tam eşitliğe inanan, şeffaf, evrensel hukuki temellere dayalı, liyakat esaslı bir yönetim sistemini savunan geniş tabanlı bir toplumsal birlikteliğin oluşması için mücadele etmektedir.

KHK’lı Platformları Birliği; KHK’ların kaldırılması ve hakların geri iadesini sorunlardan sadece birisi olarak görmektedir. Bu nedenle, OHAL sürecinde yaşanan hukuksuzluklardan sorumlu olanların öncelikli olarak yargılandığı, bir daha benzer bir olağanüstü ortamın gelişmesine imkan vermeyecek yönetim anlayışı ve etkin denge-denetleme mekanizmalarına sahip bir hukuk devletinin kurulmasını savunmaktadır.

KHK’lı Platformları Birliği; KHK mağduriyetlerinin giderilmesi ve toplumsal barışın sağlanması amacıyla; evrensel düzeyde insan hakları ve iş güvencesinin korunduğu; demokratik bir ortamda teşebbüs hürriyeti ve fikir özgürlüğünün olduğu; keyfiliğe izin vermeyen denetlenebilir bir yönetim sisteminin işlediği; adaletin, eşitliğin ve hukukun üstünlüğünün sağlandığı bir ülke için mücadele etmeyi bir sivil toplum görevi olarak görmektedir. Bu amaçla, tüm illerde platformlar öncelikli olarak KHK’lıların mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik toplumsal muhalefetin ortak bir refleks geliştirmesi için girişimlerini sürdürmektedir.

OHAL/KHK’ları ile hukuktan yoksun kalarak ötekileştirilen, tespit edilmiş 132 farklı insan hakkı ihlaline maruz bırakılan ve sivil ölüme terkedilen KHK’lıların kısa dönemde ACİL çözüm bekleyen sorunlarının ötelenmesi toplumsal maliyetlerin katlanarak artmasına neden olmaktadır. KHK’lı Platformları Birliği; OHAL ve KHK’lar ile açılan hukuksuz bir süreçten evrensel hukukun işletildiği bir iklime kavuşulması amacıyla atılması gereken adımlardan oluşan taleplerimiz aşağıda ayrıntılı olarak verilmiştir.

KHK’larla Ortaya Çıkan Toplumsal Maliyetlerin Giderilmesi  ve 

KHK’lıların Acil Çözüm Bekleyen Sorunlarının Giderilmesine Yönelik Taleplerimiz

 1. KHK’lar tüm sonuçları ile birlikte iptal edilmelidir.
 1. OHAL komisyonu lağvedilmeli ve tüm kararları yok sayılmalıdır.
  1. Tüm OHAL/KHK mağdurları için iade-i itibar yapılmalı ve resmi olarak özür dilenmelidir.
  1. Tüm KHK’lılar ivedilikle “kayıtsız ve şartsız” mesleğe iade edilmelidir.
  1. KHK’lıların maddi ve manevi kayıpları tazmin edilmelidir.
  1. KHK’lıların kanuna uygun şekilde kurum içi soruşturmaları yapılmalı ve gerekli olması halinde bağımsız ve tarafsız adil mahkemelerde yargılanmalıdır.
  1. Pasaportları iade edilmeli ve yurtdışı çıkış yasakları kaldırılmalıdır.
  1. Siyasi gerekçelerle eğitim hakları elinden alınan, cezaevinde olduğu için eğitimine devam etmesi engellenen öğrencilerin kayıplarının telafi edilmelidir.
  1. Tüm KHK’ların iptali ile görevine dönen kamu çalışanlarına, ihraç sonrasında taşınmak zorunda kaldığı şehir göz önünde bulundurularak görev yeri tercih hakkı sunulmalıdır.
  1. KHK’lar sonrasında yaşanan insan hakları ihlallerine ve travmalara bağlı olarak hastalık, intihar, işkence gibi nedenlere bağlı olarak yaşamını yitiren KHK’lıların hakkedilmiş maaş, emeklilik, yıpranma payı, tazminat vb., tüm hakları ailelerine tazmin edilmelidir.
 • Ceza ve idari davalarının adil yargılama ve evrensel hukuk normlarına göre bağımsız yargı tarafından yeniden ele alınmalıdır.
 • Terörün tanımı evrensel hukuk normları çerçevesinde yeniden yapılmalıdır. İrtibat ve iltisak gibi muğlak ve soyut kavramlar, hukuki belirlilik ve hukuki güvenlik ilkeleri çerçevesinde hukuka uygun, dar ve kişiler lehine yorumlanacak bir şekilde yeniden ele alınmalıdır.
  • Silahlı Terör Örgütüne üyelik suçlaması iddiası dolayısıyla verilen/verilecek kararlar için adli merciler tarafından esas alınan; kurum kanaati, banka, dernek, vakıf, sendika, dergi, gazete, görsel ve basılı yayın üyeliği, bylock kullanmak gibi “suç niteliği açık olmayan üretilmiş kriterler” hukuka uygun bir şekilde değerlendirilmelidir. 
  • Cezaevlerindeki siyasi tutukluların serbest bırakılarak tutuksuz yargılamaların yolu açılmalıdır.
  • Hasta, hamile ve bebekli tutukluların ceza ertelemesi veya denetimli serbestlik vb. şekilde çözümler ile cezaevinden çıkartılmalıdır.
  • Keyfi olarak iptal edilen ve uzun süredir gerçekleştirilemeyen açık görüşlerin yapılmasına olanak sağlanmalıdır.
  • Cezasının infazı bittiği halde, hakkında yürütülen yargılama işlemi kesinleşmediği için halen cezaevinde olan siyasi tutuklular serbest bırakılmalıdır.
 • OHAL süreci ve sonrasında insan hakları ihlallerine yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
 • KHK’larla mağduriyet oluşturan ve hukuksuzluklardan sorumlu olan tüm yetkililer yargılanmalıdır.
  • Ev araması, gözaltı, tutukluluk ve cezaevi süreçlerinde kötü muamele, çıplak arama, hakaret, işkence ve insan onurunu zedeleyici her türlü uygulamaya imza atan tüm sorumlular yargılanmalıdır.
  • Siyasi tutsakların cezaevinde yaşadıkları hak ihlallerine karşı meclis komisyonu kurulmalıdır.
  • Darbe tüm yönleriyle aydınlatılmalı ve darbeciler yargılanmalıdır.
 • OHAL döneminde kapatılan kurum ve kuruluşlara yönelik ihlallerle ilgili çalışma yapılmalıdır.
 • Özel sektörde KHK’lar ile kurumları kapatılan veya iş akitleri feshedilen çalışanların hak kayıpları tazmin edilmelidir.
  • OHAL döneminde hukuksuzca el konulan şahıslar, şirketler ve kurumlara ait varlıklar, mülkiyetin korunması kapsamında sahiplerine iade edilmelidir.

Ülke, kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlarda keyfi ve hukuksuz bir şekilde tek adam rejimi ile yönetilmekte; geçmişimiz, bugünümüz, geleceğimiz; haklarımız, özgürlüklerimiz ve insanlık adına tüm değerlerimiz bu tek adamların iki dudağı arasına sıkıştırılan KHK/Kayyum sistemine karşı emeğin korunmasında, eşitlik, özgürlük ve adalet mücadelesinde biz de varız ve tarafız.

KHK’lı Platformları Birliği; yukarıda belirtilen taleplerin karşılanmasının yanı sıra, özgür ve demokratik bir hukuk devletinin inşasında her türlü işbirliği ve dayanışmaya hazır olduğunu beyan eder.

KHK’lı Platformları Birliği

                                                                                                                         18.10.2021

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir