19 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanlığı 5591 sayılı kararı ile “Mülkiyeti Maliye Hazinesi Adına Kayıtlı Olan Taşınmazların ve Hisselerin Özelleştirme Kapsam ve Programına Alınması, Özelleştirilmesi, Özelleşirme İşlemlerin 31/12/2025 Tarihine Kadar Tamamlanmasına Hakkında Karar” yayımlandı.

Türkiye genelinde çeşitli illerde toplam 243, Muğla’da 24, Datça’da ise tamamı Kızlan Mahallesinde olmak üzere 17 taşınmaz özelleştirme programına alındı.

Kızlan mahallesindeki satılığa çıkarılmak üzere özelleştirilme kararı verilen bu parseller, ana yol ile deniz arasında, Kızlanaltı diye bilinen sahile yakın yerlerde. Toplam yüzölçümü 240.000 m2 ye yakın (238.000 m2) bir alana sahip. 4 parsel arsa, bir parsel ham toprak, geri kalan tarla veya zeytinlik tarla niteliğinde.

Parsellerin iki yerde kümeleştiği dikkat çekiyor:
a- Gökkuşağı sitesinin batısında 7 parsel var, biri ham toprak, diğerleri tarla veya zeytinli tarla niteliğinde Aralarında bulunan diğer parsellerin nitelikleri de aynı.
b-İkinci küme biraz daha Marmaris’e doğru, Flamingo Beach House ve Okey Otel civarında: 5 tane parsel kısmen bitişik, kısmen ayrı olan tarla niteliğinde. Onlara komşu olan parsel turistik tesis alanı (Flamingo Beach House). Asıl ilginç olan özelleştirilecek bu 5 tane tarla vasfında olan parsellerin ve deniz arasında ince uzun bir parsel bulunmaktadır, uzunluk 430 m civarında, eni 10 – 40 metre arası ve bu biçimsiz parsel kıyı çizgisine çok yakın, fakat arsa niteliğinde olduğu görülüyor.

Bu kümelerin dışında
c- Flow Datça ve Datça Surf Kamp arası iki parsel daha var, biri tarla, biri arsa. Flow Datça tesisinin bir binası kısmen özelleştirilecek tarla nitelikli parselin üzerinde.
d-Billur Kent ve Ray Kent arasında bir arsa daha yer alıyor.
e-Son olarak Kızlan’ın Datça ucunda, PalaiaBeach civarında özelleştirilecek bir tarla daha var.

Arazilerin tamamı kahverengi ile boyalı turizm tesis alanı lejantında. Hepimizin malı olan bu taşınmazların kaynaklarını doğru kullanmadığı için finansman zorluğu çeken maliye-hazine tarafından satışa çıkarılmaya çalışıldığını söylemek falcılık olmasa gerek? Tabii ardından başka sorular da geliyor, yeni varsayımlarda da bulunmak mümkün? Hızla iflasa sürüklenen kötü tüccar misali kamunun bu taşınmazları, bu kaynakları yine kendilerine yakın birilerine mi satılacak, yine birileri mi zenginleştirilecek acaba?

İmar mı geliyor?

Oralara talip olanlar oraları neden alsın ki? Çoğu tarla vasfındaki bu alanlar hızla turizm baskısıyla imara mı açılacak diye insanın aklına başka başka sorular da geliyor?

Nitekim son zamanlarda Kızlan’ın imara açılacağına dair şaibeler dolaşıyor. Özelleştirilmeye konu parseller dışında, yolun üst tarafı da dahil, tarla vasıflı birçok parsel son zamanlarda hızla satılıyor, el değiştiriyor. Gelenlerin birçoğu ev yapmak niyetiyle buraları aldıklarını söylüyor.

Mesela özelleştirilecek parsellerin çoğunda doğru dürüst yol yok. Özellikle Gökkuşağı sitesine yakın parsellerin şekli ve yerleşimi nedeniyle, düzgün yolların oluşturulması zor gibi gözükmekte. Hem zaten, parseller tarla olarak özelleştirilmeyeceğine göre imar planlaması da gerekiyor, diyebilir miyiz?  Denize o kadar yakın bir bölgede atık su arıtma da şart. Bunları hiç biri yokken haritaya serpiştirilmiş 17 parselin özelleştirilmesinin kamuya nasıl bir yararı olacak? Kızlanaltı imara açılırsa, yeni imar baskısı yukarı doğru Kızlan’ın içine doğru diğer tarım arazilerine doğru mu yayılacak?

Datça’nın en büyük ve kendine de yetmeyen tarım alanlarının turizme ve yapılaşmaya açılması ne kadar doğru?

Haber Aydın Bodur

(Haberin hazırlanmasında katkılarından dolayı MUÇEP Datça Meclisinden Renate Ömeroğlu ve Güngör Erçil’e teşekkür ederiz.)

Bir Cevap Yazın