Ekoloji Manşet

Mahkeme Milâs’ta bir maden ocağının doğaya ve insan sağlığını tehdit edeceği gerekçesi ile yürütmeyi durdurma kararı verdi

etelgraf ekoloji-

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Tuzabat mahallesine bir maden şirketinin açmayı planladığı maden ocağından çıkacak tozun zeytinliklere, tarım arazilerine, arıcılığa zarar vereceği ve insan sağlığını tehdit edeceği iddiasıyla açılan davada mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Demireller Tarım Madencilik Şirketi’nin işletmek istediği maden sahasının, Milas’a bağlı Tuzabat mahallesinin Yargöçen Tepesi mevkii ve Yatağan ilçesine bağlı Bencik mahallesi Balık Dağı mevkiinde açılmasını planladı. Şirketin proje tanıtım dosyasında yer alan bilgilere göre; yılda 500 bin ton boksit çıkarılması ve işletilmesi hedefleniyordu ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, proje için geçen mart ayında, “ÇED gerekli değildir” kararı almıştı. Yöre halkı, proje dosyasında, “Basralı” olarak bilinen, Tuzabat ve Bencik köylerinde çam balı üretilmesini sağlayan Basra böceklerinden hiç bahsedilmediğine dikkat çekmişti.

Haziran ayında ise CHP Milas ilçe yöneticisi Çağdaş Yörükoğlu, yöre halkı adına, “ÇED gerekli değildir” kararına karşı “proje yerine 3 km uzaklıktan daha yakın mesafede zeytinlikler bulunduğu, yörenin en önemli zenginliği ve geçim kaynağı olan çam balı üretimine zarar vereceği, projenin çevreye olumsuz etkilerinin olacağı, haksız ve hukuka aykırı olduğu” iddiaları ile yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Muğla 1. İdare Mahkemesi’nde dava açmıştı.

 “TELAFİSİ GÜÇ ZARARLAR DOĞABİLECEĞİ AÇIKTIR”

Muğla 1. İdare Mahkemesi, söz konusu davada ilk kararını verdi ve “ÇED gerekli değildir” kararının yürütmesini durdurdu. Mahkeme kararında şunlar kaydedildi:

“İşleme konu projeye ilişkin kırma-eleme-yıkama tesisinin planlandığı alana 3 km’den daha yakın mesafede verimli zeytinlik alanlar bulunduğu ve söz konusu tesiste zeytinliklere zarar vermeden, toz ve duman çıkarmayacak şekilde faaliyette bulunulmasının mümkün olmadığının anlaşıldığı, ayrıca gerek bu bakımdan gerekse de yakındaki orman alanları, su kaynakları diğer çevresel etmenler yönünden dava konusu işleme dayanak teşkil eden proje tanıtım dosyasının eksik ve yetersiz olduğu hususlarının bilirkişi raporuyla ortaya konulduğu, zeytinlik sahalarına 3 km’den daha kısa mesafede kurulması mümkün olmayan tesislerden olan ve çevreye olumsuz etkileri bilirkişi raporu ile ortaya konulan uyuşmazlık konusu Boksit Madeni Eleme, Kırma, Yıkama Tesisi projesi için verilen ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Öte yandan, uyuşmazlığa konu projenin faaliyete geçmesi halinde çevreye ve özellikle zeytinlik sahalara olan olumsuz etkisi göz önüne alındığında dava sonuçlanıncaya kadar işlemin uygulanmaya devam etmesi hâlinde telâfisi güç zararlar doğabileceği açıktır.

“YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA KARAR VERİLDİ”

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanun’un 27’nci maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, aynı Kanun’un 20/A maddesinin 2’nci fıkrasının (e) alt bendi uyarınca itiraz yolu kapalı olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.”

“HER ZAMAN GEREKLİ GİRİŞİMLERDE BULUNACAĞIZ”

Konu ile ilgili ANKA Haber Ajansı’na konuşan CHP’li Yörükoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Burada yapılacak maden ocağı için bilirkişi heyetimiz hem yakınlarda yaşayan vatandaşlar hem de zeytinlikler, doğal yaşam, bitki örtüsü ve hayvanlar açısından şirketin sunmuş olduğu dosyada eksikler olduğuna karar verdi. Mahkeme de yürütmeyi durdurma kararı vermiş durumda. Biz, köylüler adına açtık bu davayı. Muğla’nın şu an da yüzde 59’u maden ocağı için ruhsatlandırılmış durumda. Totale vurulduğunda korkunç bir rakam. Neredeyse insan yaşamını bitirmek anlamına gelir. Bizde burada yaşayan bir bireyiz ve vatandaşlarımız için her zaman gerekli girişimlerde bulunacağız.”

haber-ESMA TURAN

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir