Ekoloji

Mahkeme, Ordu’da deniz dolgu projesini iptal etti

Ordu Çevre Derneğinin (ORÇEV) Ordu Büyükşehir Belediyesinin Altınordu ilçesindeki kıyı dolgu projesine açtığı davada “yürütmeyi durdurma”dan kararından sonra kesin karar da çıktı. 

Ordu 1. İdare Mahkemesi kıyı dolgu projesi için verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu” kararını da iptal etti.

Mahkeme kararı

ORÇEV’in aktardığına göre, mahkemenin kararı şöyle:

…Ordu ili, Altınordu İlçesi, Düz, Şarkiye, Bahçelievler, Akyazı ve Durugöl Mahallelerinde Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından yapılması planlanan ‘Kıyı Düzenleme ve Rekreaktif Amaçlı Dolgu’ projesi ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen ‘Çevre Etki Değerlendirme Olumlu Kararı’nın bilimsel ve teknik açıdan değerlendirmesi yapılabilmesi için yeterli niteliklere haiz olmadığı, ÇED Raporu’nda dolgu projesi ile oluşturulacak yeni mekanın Altınordu kentinin mevcut ve planlarla öngörülen mekânsal yapısı ile ilişkisini kurmak için bilgi altyapısının yetersiz özellikle de etki alanına yönelik etütlerin eksik olduğu, etki alanı dışına taşan veya etki alanını dahi kapsamayan etütlerin bir kısmının uygun ölçekli haritalarda yapılmadığı, etütlerde, proje alanı ile etki alanının bir bütün olarak ele alınmadığı, bu iki alana yönelik üretilmesi beklenen veriler ya il geneli verilerinden derlendiği ya da sadece proje sınırları içerisinde bakıldığı, bu yönleriyle, ÇED Raporu’nun bütünlük sergilemediği, olumlu veya olumsuz etkileri tamamlayabilmek için yeterli veri tabanı oluşmadığı, kent kültürü ve alan içindeki yaya sirkülasyonuna yönelik riskleri değerlendirmediği, tipik dolgu alanı planlaması yaklaşımıyla, kentle çok ilişkisi kurulmadan, bütünlüğü ve tutarlılığı proje sınırları içerisinde aramakla hazırlandığı görülmekle, kıyı bilimleri, ulaşım ve trafik planlama, jeoloji mühendisliği ve şehir planlama açısından yerinde olmayan dava konusu çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararında hukuka uyarlılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, …, Danıştay nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verilmiştir.

ORÇEV 1 Mart’ta belediyenin önünde

ORÇEV mahkeme kararına ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

“Mahkeme ekolojik yıkımı görüp yasa gereği kararını verdi. Kesin karar Ordu’nun kıyılarının korunmasını sağladı. Ordu Büyükşehir Belediyesi karardan ders çıkararak bundan sonraki projelerini hukuka, ekolojik duruma göre ve halkla değerlendirerek yapar umarız.”

Açıklamada 1 Mart Salı günü belediye önünde; mahkeme kararlarına uyulmadığı gerekçesiyle basın açıklaması yapılacağı bilgisi de verildi.

Ne olmuştu?

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesinde “Kıyı Düzenleme ve Rekreaktif Dolgu” adı altında uygulayacağı projeyi alanı üç ayrı parçaya bölerek yapmak istedi. Projeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı “ÇED Olumlu” kararı verdi.

Bunun üzerine ORÇEV üç parçaya ayrı ayrı davalar açtı. Bu davalardan biri ORÇEV lehine sonuçlandı. Diğer iki davada da Ordu İdare Mahkemesi ORÇEV lehine karar verdi ancak karşı tarafın itirazıyla bu iki dava üst mahkemeye taşındı. Devam eden davalar kapsamında daha önce de Bilirkişi Heyeti raporları ORÇEV lehine hazırlanmıştı ancak itirazlar nedeniyle yenilendi. 

Projede Melet Irmağı ağzına yapılmak istenen mendireklerinden biri 700 metre, diğeri de 590 metre boyunda planlanıyor. Bilirkişi Heyeti yedi alanda inceleme yaptı ve mendireklerin doğu yönüne olan akıntıyı engelleyeceğinden batı yönünde kumların yığılacağını, doğu yönünde ise denizin kıyıyı bozacağını söyledi.

Ordu 1. İdare Mahkemesi, 3 Şubat tarihli kararında Altınordu İlçesi’ndeki Taşbaşı, Düz, Şarkiye, Bahçelievler, Akyazı ve Durugöl mahallelerinde bir bölümü bitirilen proje hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.

bianet

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir