Ekoloji Haberler

Marmaris’te Sinpaş Holding projesine yıkım kararı

MUĞLA – Marmaris’te milli park içerisinde yapımına devam edilen termal tesis ve devre mülk projesi için verilen ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı, mahkeme tarafından doğal yapıyı ve canlı türünü tehlikeye attığı gerekçesiyle bozuldu.  Muğla Marmaris ilçesinde milli park içerisinde Sinpaş Holding tarafından yapılan termal tesis ve devre mülk projesine karşı açılan davada ekolojistlerin lehine sonuçlandı. Proje hakkında verilen ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir’ kararına karşı bölge halkı ve ekoloji örgütlerinin açtığı davayı gören, Muğla 3’üncü İdare Mahkemesi kararı bozdu.  Bölgenin Özel Kanuna Tabi Alan ve Milli Park olduğu belirtilen kararda, “Bölgede korunması gereken endemik türlerin olduğu, buna rağmen alanda yaşayan canlı tür ve çeşitliliği bakımından yeterli bilimsel araştırmayı içermediği görüldü. Yine alandaki canlıların doğal yaşamına zarar verilerek tahribata uğratılmış olduğu, ayrıca proje sahibi şirket tarafından verilen tüm taahhütlere rağmen; bu alanda yaşayan canlıların korunmasına ilişkin herhangi gerekli önlemlerin alınmadığı anlaşıldı. Tüm bunların biyolojik ve çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribine, bozulmasına ve yok olmasına neden olacak. Yine yapıların konumunun tayininde bitki örtüsüne ve doğal yapıya zarar verecek şekilde yapıldığı, arazinin topografyasının değiştirildiği görüldü” denildi.

  ATIK SU SORUNU 

Yapılması zorunlu olan yol, kanalizasyon, su isale hattı, enerji nakil hattı gibi altyapı tesisler için Marmaris Milli Park Müdürlüğü’nün görüşlerinin alınmadığı belirtilen kararda, “Su ürünleri açısından denizel ortama bir etkinin yapıldığı ve bu nedenle denizel etkinin tekrar değerlendirilmesi gerekir. Dava konusu tesisin tamamlanıp işletmeye alınmasından sonra oluşacak kullanılmış suyun, her ne kadar mevcut kanalizasyon tesisine verileceği belirtilse de, hem dava konusu bölgenin fiziki konumu ile cazibeli bir kanalizasyon ağına bağlanamayacağı ortada. Hem de 30 lt/sn atık su debisinin civardaki nüfus ve olası kanalizasyon hattı düşünüldüğünde mevcut sistem ile bertaraf edilemeyebileceği durumlarından ötürü, durumun ÇED ile ayrıntılı bir şekilde ortaya konulmasına ihtiyaç duyuyor” ifadeleri yer aldı.

  KIYI YAPILAŞMASI

 Proje tanıtımının da kıyı kullanımı bilgisinin olmamasına rağmen bilirkişi incelemesinde kıyılarda yapılaşmaya rastlanıldığı vurgulanan kararda, “Turistik amaçlı oda sayısının 205 Odalı Otel ve 1407 devre mülk olmak üzere 1612 olduğu, ÇED yönetmeliği EK-1 42- Turizm konaklama tesisleri: Oteller, tatil köyleri ve/veya turizm kompleksleri ve benzeri, (500 oda ve üzeri) eşik değerinin üstünde olması nedeniyle ÇED Tabi Projeler kapsamında değerlendirilmesi gerekir. Yapım aşamasında oluşacak toz ve gaz emisyonları açısından Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uyumsuz olduğu gerekçeleri ile proje ile ilgili olarak verilen “ÇED Gerekli Değildir” kararının belirtilen açılardan uygun olmadığı,” sonucuna varılmıştır” diye belirtildi. 

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir