Neoliberal politikaların uygulanmasında deneyimli Mehmet Şimşek, hazırladığı (OVP) Orta Vadeli Program’la sermaye çevrelerini rahatlatıcı ilk belgesini yayınlamış oldu.

sami evren

İktidarın 2024-2026 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme gibi temel makroekonomik hedeflerinin yer aldığı (OVP) orta vadeli programda sosyal politikalar ve emekçiler yok. Faiz ve vergi ödemeleri artırılırken, esnek çalışma adı altında kuralsız çalıştırmanın önünü daha da açacak hedeflere yer verildi. Bunun anlamı milyonlarca genci güvencesiz, geleceksiz çalışmaya davet etmek demektir.

Sermaye çevrelerinin taleplerini programlaştıran siyasi iktidar halka ağır vergileri dayatıyor. 2023 yılında 4 trilyon 323 milyar lira vergi toplamayı hedefleyen siyasi iktidar, 2024’te 7 trilyon 480 milyar liraya çıkartmayı planlamış durumda. Bu gerçeklik mevcut vergilerin yaklaşık olarak ikiye katlanması anlamına geliyor.

Orta Vadeli Program’ın (OVP) gelir kaynaklarının en önemli kalemi her zaman olduğu gibi yine özelleştirme olacak. AKP iktidarı, 2023 yılında 12 trilyon liralık özelleştirme yaparken; 2024’te bu tutarı 25 trilyon liraya çıkarmayı hedefledi. 2025’te 30 trilyon lira, 2026’da 35 trilyon lira özelleştirme geliri hedefleniyor. Bütçe açığını kapatmak için kamu kaynaklarını ve doğayı yağmalamaya devam edileceğini programlaştırmışlar.

Programın öngörüsünde faiz harcamaları bir yılda 663 milyar liradan 1 trilyon 276 milyar liraya çıkacak. 2025 yılında 1 trilyon 833 milyar lira faiz ödemesi yapılacağı tahmin ediliyor. Sermayenin militanı Şimşek bir yandan emperyalist şirketlerin uzantılarından ülkeye sıcak para girişi sağlamak için kamusal alanları yağmalamaya davet ederken, değişmeyen en önemli kaynakları ağır vergilerle tabi tutulan halkın cebidir.

Vergide adaletsizliğin programlaştırıldığı Orta Vadeli Program’ın (OVP) uygulanabilmesi demokrasiye ait ne varsa her şeyin rafa kaldırılması anlamına geliyor. Halka “mali disiplin’’ sermayeye “mali refah’’  programı ile karşı karşıyayız.

Hayat pahalılığının dayandığı sınır insanca yaşam hakkının gaspı noktasına ulaşmıştır.

Şimşek’in ekonomik krizden çıkış stratejisi olarak topluma sunduğu çözüm mali disiplin adı altında faturayı halka çıkarmaktır.

Siyasi iktidarın Şimşek’e hazırlattığı program sadece ekonomik bir program algısıyla değerlendiriliyor. Hazırlanan Orta Vadeli Program (OVD) siyasi iktidarın politik programıyla uyumludur.

İşçi sınıfı ve emek örgütleri Şimşek’in hazırladığı (OVD) Orta Vadeli Program’a karşı direnme hakkını kullanmak için harekete geçmek zorundadır. Aksi takdirde varlık nedenleri sorgulanmak durumunda kalır.

Demokratik muhalefetin dağınıklığı, sendikaların yetersizliği, toplumsal hareketlerin etkisizliği siyasi iktidarın halk aleyhine politikaları uygulamasını kolaylaştırıyor. Bu günlerde siyasi iktidar için muhalefet yok hükmünde gibidir. İktidar muhalefetten çok yerel seçimleri gözeten esnekliklerle hareket ediyor.

Demokratik muhalefetin kendine gelmesi, toparlanması en acil sorumluluktur. Sendikaların ve emekten yana demokratik kitle örgütleri sermayenin programına karşı alternatif olarak emeğin mücadele programını ortaya koymak durumundadır.

Emekten yana siyaset yapan parti ve siyasi hareketler toplumsal mücadelede ortaya çıkan yetersizliklerini kapsayıcı yeni bir politik merkezi inşa ederek aşabilirler.

Bu hafta başlayan (10-11 Eylül- 2023) Yeşil Sol Parti konferansı bu siyasi sorumlulukla toplanmıştır.

Bu sorumluluğun gereği seçimler sonrası ortaya konulan eleştirilere verilebilecek gerçekçi özeleştiri iktidarın bütün saldırılarını bertaraf edecek, umutsuzluk bulutlarını dağıtacak, güven verici yeni bir muhalif siyaseti örgütlemektir. Başka da bir yolu yoktur.

Bir Cevap Yazın