Haberler Manşet

Sağlık emekçileri iş bıraktı: Çığlıklarımıza kulak verin

etelgraf haber-

Yaşam koşullarını düzeltecek yasal düzenleme talebiyle bir günlük greve çıkan sağlık emekçileri, talepleri karşılanmadığı taktirde eylemlerini sürdüreceklerini söyledi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri (SES) çağrısıyla sağlık emekçileri bir günlük iş bırakma eylemi yaptı.

 ANKARA

 Türk Tabipleri Birliği (TTB), Ankara Tabip Odası (ATO), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Ankara Aile Hekimleri Derneği (AKAHED), Genel Sağlık-İş, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş) ile birçok sağlık meslek örgütü öncülüğünde sağlık emekçileri bir günlük grev yaptı. “Emek bizim, söz bizim” diyen sağlık emekçileri, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde bir araya geldi. Burada yapılan açıklamada, “Haklarımız İçin g(ö)revdeyiz” yazılı pankart taşındı, sık sık “Susma haykır grev haktır”, “Yaşasın örgütlü mücadelemiz” sloganları atıldı. Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri Rıdvan Turan ve Semra Güzel ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Murat Emir de eylem destek verdi. Sağlı emekçileri adına konuşan ATO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Laleş Tunç, sağlık emekçilerinin canla başla çalışırken, aynı zamanda işsizlik ve işten atılmalarla karşı karşıya bırakıldığını söyledi.  Sağlık emekçilerinin “artık bu şartlarda çalışamıyoruz” diyerek emekliye ayrıldığını söyleyen Tunç, “Genç hekimlerimiz başta olmak üzere sağlık emekçileri yurtdışına göç ediyor. Tüm bu sorunları konuşmak, çözüm önerilerimizi iletmek için Sağlık Bakanı’yla görüşme taleplerimizi defalarca ilettik. Sağlık Bakanı’nın hekimlerin, sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını, sağlık ve yaşam sorunlarını, toplum sağlığını sağlık emek meslek örgütleriyle konuşmasından daha doğal ne olabilir? Bu görüşme taleplerini karşılamak Sağlık Bakanı’nın bizlere ve topluma karşı sorumluluğu değil midir” ifadelerini kullandı. AKP hükümetinin sağlık çalışanlarının gelirleri ve özlük haklarıyla ilgili düzenleme yapacağı iddiasıyla Meclis’e getirdiği yasa tasarısına değinen Tunç, “Ancak yasa tasarısı Meclis’e getirildiği gibi hızla geri çekilmiştir. Daha önce Meclis’te bütün partilerin oybirliğiyle getirilen düzenleme, 11 Aralık’ta bir kez daha komisyona getirilmiş ve içtüzüğe aykırı olarak komisyon başkanının imzasıyla geri çekilmiştir. Bizler tasarının yeterli olmadığını, bütüncül olmadığını, tüm sağlık çalışanlarını, tüm hekimleri kapsamadığını belirtirken bu teklif bile bize fazla görülmüş; ne zaman tekrar Meclis’e getirileceği, varsa eksiklerin yasa tasarısına eklenerek neden tamamlanmadığı gibi sorular havada bırakılarak usule aykırı bir şekilde geri çekilmiştir. Meclis’te milletvekillerine iktidarın resmi olarak veremediği sözel cevap, emekli hekim maaşlarının bu düzenlemeyle çok yüksek olacağı ve bunun kabul edilir olmadığıdır” diye konuştu. Salgın döneminde verdikleri emeğin değersizleşmesine izin vermeyeceklerini ifade eden Tunç, şöyle konuştu: “Toplumun sağlık hakkı, emeğimiz ve geleceğimiz için artık grev zamanıdır. Koruyucu sağlık hizmetlerini savunmak içindir. Emekliliğe de yansıyacak yaşanabilir temel ücret talebimiz içindir. Güvencesiz, gerçekdışı bahanelerle işimizden edildiğimiz ve köleliği dayatan çalışma koşullarına son verilmesi, güvenceli çalışabilme talebimiz içindir. Şiddete karşı etkili yasa, güvenli işyerleri, sağlıklı çalışma ortamları talebimiz içindir. Kovid-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılması, her yıla 120 gün yıpranma payı içindir, ek göstergelerin 3 bin 600’den 7 bin 200’e kadar kademeli olarak yükseltilmesi içindir. Bu g(ö)rev, emeğimize, geleceğimize, halkın sağlık hakkına sahip çıktığımızı gösteren bir uyandır. Artık toplumun, sağlık çalışanların çığlığına kulak verilmelidir.” Talepleri karşılanmadığı taktirde eylemlerinin devam edeceğinin altını çizen Tunç, Meclis’te yaşam koşullarını düzeltecek bir düzenleme talep ettiklerini belirtti. TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut da şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’nin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına tüm illerde şu anda hekimler sağlık çalışanları hepimiz grevdeyiz. Niçin grevdeyiz? Çünkü 2004 yılından bu yana TÜİK yayınladığı enflasyon rakamları sahtedir. Bu sahte rakamlar üstünden bizlere yapılan zamlar cebimizdeki 3 liranın 2 lirasını zaten çalmıştır. Peki bunu kimlere vermişlerdir? Şehir hastanelerinin patronlarına, sermayeye para aktarmış, emekçilerden kesmişlerdir. Bu durum dayanılmaz hala geldi. Bıçak kemiğe dayandığı için biz bugün buradayız. Bu grev eylemleri tüm meslek örgütlerinin görüşleri doğrultusunda uzayabilir, başka günlere yayılabilir. Türkiye’nin her yerinden mücadelemize omuz veren tüm sağlık çalışanlarına kazanacağımıza insancımız sonsuzdur.” Sağlık emekçilerinin eyelemi, alkış ve sloganlarla sona erdi.

URFA 

Urfa Tabip Odası, Meclis Genel Kurulu’nda sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemelerin geri çekilmesi üzerine, Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) aldığı bir günlük “G(ö)rev” kararı kapsamında açıklama yaptı. Acil servisler dışında sağlık hizmeti sunmayan sağlık emekçileri, Mehmet Akif İnan Araştırma Hastanesi önünde bir araya geldi. Eyleme, Urfa Aile Hekimleri Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Urfa Şubesi, KESK Urfa Şubeler Platformu destek verdi. “G(ö)revdeyiz, uyarıyoruz: oyalama değil hakkımız olanı istiyoruz” pankartını açıldı. TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, “Bugün üretimden gelen gücümüzü kullanıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında sağlık hizmetleri bir günlüğüne durmuştur. Yanımızda Yanınızda olan tüm yurttaşlara teşekkür borçluyuz. Tüm sağlık emekçileri bu eylemde yan yana durdu ve g(ö)revinin başında oldu” diye konuştu. Sağlık emekçilerinin emeklerinin karşılığını alamadıklarını belirten Fincancı, “Emeğimize yabancılaştırıldık, görmezden gelindik. Şiddet ile karşı kaşıya kaldık. Güvensiz sağlık koşullarında salgında ölüme terk edildik. Yalnız biz değil halkımız da ölüme terk edildi. Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduk. Meslektaşlarımız istifa etti ve yurt dışına gidiyor. Siyasi otoritenin bunda sorumluluğu var. Biz haklarımız için, toplumun sağlık hakkı mücadele ediyoruz. Salgında insanlar daha az zarar gördüyse bunda hekimlerin rolü büyük olduğunu biliyoruz. Biz birlikte mücadele etmeye hazırız. Hekimler insanca yaşaya bileceği bir ücret ile yaşamını sürdürmek istiyor. Hekimlik mesleğinin değerini görmek istiyor. Biz tüm toplum için bugün g(ö)revdeyiz” ifadelerini kullandı. Yapılan eylemin bir uyarı olduğunu altını çizen Fincancı, devamında şunları söyledi: “Hekimler artık emeklerinin karşılığını istiyor. Siyasi otorite bu uyarıyı görmesi lazım. Bir tasarı getirildi ama geri çekildi. Ne olacağı belirsiz bir yarın ile karşı karşıya bıraktılar. Şirketler kazansın diye bizim hakkımızı azaltmayı. Bizi oyalamayın. Bizi oyalarsanız bu ülkede yaşamı durdururuz, üretimden gelen büyük gücümüzü kullanırız.”  Urfa Tabip Odası Şube Başkanı Osman Yüksekyayla, Urfa’da hekimlerin yüzde 90 “G(ö)reve” katıldıklarını belirterek, sağlık emekçilerine teşekkür etti. Ardından TTB Merkez Yüksek Konseyi’nin açıklamasını okudu. Açıklama, “Bu daha başlangıç mücadeleye devam”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz”, “Yaşama ve yaşatmak istiyoruz” sloganları ile son buldu.

 ŞIRNAK 

Şırnak’ın Cizre ilçesinde sağlık emekçileri, çalışma koşulları ve aldıkları ücretlerde düzeltilme yapılması için bir günlük iş bırakma eylemi yaptı. Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) ve Tabipler Odası açıklama yaptı. Cizre Devlet Hastanesi önünde yapılan açıklamaya çok sayıda sağlık emekçisi katıldı. Açıklama öncesi sağlık emekçileri halaylar çekti, çevredeki yurttaşlar da alkışlarla destek verdi. “G(ö)revdeyiz uyarıyoruz. Oyalama değil hakkımız olanı istiyoruz” pankartının açıldığı açıklamada, “İnsancıl çalışma ve dinlenme süreleri” ve ” “Şiddete karşı etkili yasa ve güvenli işyerleri” pankartları taşındı.

 İSTANBUL

 Sağlık çalışanlarının koşullarının iyileştirilmesi ve ek ödemde eşitliğin sağlanması talepleriyle sağlıkçılar bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Bu kapsamda sağlık örgütleri İstanbul’da Çapa Tıp Fakültesi önünde bir araya geldi. Bir araya gelen sağlık emekçileri, “G(ö)revdeyiz uyarıyoruz, oyalama değil hakkımızı istiyoruz” pankartını açtı. Sağlıkçılar, sık sık “AKP istifa”, “Vur vur inlesin bakan Koca dinlesin”, “AKP halka hesap verecek”, “Direne direne kazanacağız” sloganları atıldı.  Açıklamada, “Oyalama değil hakkımızı istiyoruz”, “G(ö)revdeyiz”, “Ekmek bizim söz bizim”, “Kamu eczacılarına ilaç olacak, bir maaş artışı istiyoruz” “Hekimlik onuru oyuncak değil”, “Güvenli ortamlarda güvenli çalışmak istiyoruz”,  “Artık yeter nefes alamıyoruz” dövizleri taşındı.

 BATMAN 

 Batman’da iş bırakma eylemi yapan sağlık çalışanları, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde açıklama yaptı. Batman Tabip Odası ve SES Şubesi öncülüğünde yapılan açıklamada “Oyalama değil hakkımız olanı istiyoruz” pankartı açıldı. SES Batman Şube Eşbaşkanı Deniz Topkan ortak metni okudu.

  SİİRT

 Siirt’e iş bırakan sağlık çalışanları da Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde açıklama yaptı. Burada konuşan Siirt Tabip Odası Başkanı Engin Kılınç, taleplerini sıraladı. 

 MARDİN

  Mardin Tabip Odası, Mardin Diş Hekimleri Odası ve SES Mardin Şubesi, taleplerinin karşılanması talebiyle iş bıraktı. Sağlık emekçileri, Mardin İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplandı. Sağlıkçılar adına açıklamayı Diş Hekimleri Odası’ndan Gülistan Karataş okudu. Sağlığın ağır ve tehlikeli işler kapsamında olduğunu belirten Karataş, “Toplum sağlık hakkı emeğimiz ve geleceğimiz için artık g(ö)revdeyiz” dedi.  Açıklama alkış ve sloganlar eşliğinde son buldu.

 DİYARBAKIR 

 Diyarbakır Tabip Odası, Sağlık ve SES, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası, Birlik ve Dayanışma Sendikası, Türk Diş Hekimleri Birliği, Türk Hemşire Derneği, Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Mezopotamya Psikologları İnisiyatifi ve Diyarbakır Veteriner Hekimleri Odası üyeleri, Şeyh Said Meydanı’nda bir araya geldi. Sağlık çalışanları uzun bir süre şarkılar eşliğinde halaya durdu. Çok sayıda polisin getirildiği alanda, sağlık çalışanları taleplerini dövizler ve giydikleri beyaz yeleklerle dile getirdi. TTB Merkez Konsey üyesi Halis Yerlikaya ve SES Diyarbakır Şubesi Eşbaşkanı Şiyar Güldiken, eylemde yaptıkları açıklamalarla ortak taleplerini açıkladı. Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan da Türkiye’nin her yerinde yapılan eylemler için hazırlanan ortak metni okudu.

  İZMİR

  İzmir’de birçok hastanede sağlık emekçileri hakları için iş bıraktı. Sağlık emekçileri, TTB, SES, Genel Sağlık-İş, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikasının çağrısı ile iş bırakan sağlık emekçileri, “Sağlık ekip işidir” diyerek ücretlerinde iyileştirme, yıpranma payı, ek gösterge gibi taleplerini dile getirdi. Sağlık emekçileri gün boyu hastane bahçelerinde ya da bölümlerde bekleyişlerine devam ederken birçok hastane özellikle poliklinik hizmeti durdu. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan sağlık emekçileri bir gün iş bıraktı. Hastane AMETEM binası önünde toplanan sağlık emekçileri, “İnsanca yaşamak istiyoruz” dedi. Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık emekçileri hastane bahçesinde yürüyüş yapmak istedi.  Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin girişinde bir araya gelen sağlık emekçileri taleplerini dile getirdi. Buca ilçesinde Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum Hastanesi’nde katılım yüzde yüze yakın oldu. Hastalara randevu verilmedi. Önceden verilen randevular da acil dışında iptal edildi.

 ADANA

TTB 2’nci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, Adana Tabip Odası (ATO) Yönetim Kurulu üyeleri, SES, Genel Sağlık İş, Adana AHED ve sağlık çalışanları Adana Şehir Hastanesi önünde bir araya geldi. Adana Tabip Odası Başkanı (ATO) Uzm. Dr. Selahattin Menteş, “Halka bizi hedef göstermekten ve sağlık çalışanları arasındaki iç barışı bozmaktan uzak durun” dedi. 

 MERSİN

Mersin Tabip Odası, SES Mersin Şubesi, Genel Sağlık-İş, Birlik Dayanışma Sendikası ve Mersin Aile Hekimleri Derneği, Toros Devlet Hastanesi, Şehir Hastanesi ile Tarsus Devlet Hastanesi’nde açıklama yaptı. “Uyarıyoruz. Oyalama değil, hakkımızı istiyoruz” pankartları açıldı. Açıklamalarda “Kurtuluş yok tel başına ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Sağlık ekip işidir”, “Hakkımızı istiyoruz” ve “Oyalama değil, hak” sloganları atıldı. 

ANTALYA

 Antalya Tabip Odası ile Sağlık ve SES Antalya Şubesi, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi önünde açıklama yaptı. SES Antalya Şube Eşbaşkanı Şükran İçöz, “Uyarıyoruz, oyalama değil hakkımız olanı istiyoruz” dedi. Atatürk Devlet Hastanesi’nin yanı sıra sağlık emekçileri Kepez Devlet Hastanesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Finike Devlet Hastanesi, Kaş Devlet Hastanesi ve Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde iş bıraktı. 

HATAY 

Hatay’da da sağlık emekçileri bir günlük iş bırakarak, iktidarı uyardı. Hatay Tabip Odası ve SES üyeleri, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesi önünde açıklama yaptı.

 VAN

 SES Van Şubesi, Van Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi önünde bir günlük iş bırakma eylemine ilişkin açıklama yaptı. Polis, Van Valiliği’nin eylem ve etkinlik yasağını gerekçe göstererek, açıklamaya izin vermedi. Sağlık emekçileri, valiliğin yasak kararına tepki gösterdi.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir