Muhalefet Sendikalar

Sağlık emekçileri talepleri için eylemde

DİYARBAKIR/ MERSİN – Sağlık emekçileri Diyarbakır’da birinci basamak sağlık sisteminin kurulmasını talep ederken Mersin’de de talepleri için iş bıraktı.  Amed Sağlık Platformu halkın ve sağlık emekçilerinin yararına birinci basamak sağlık hizmeti talebiyle ve uygulanan haksız ceza yönetmenliğine karşı İl Sağlık Müdürlüğü önünde açıklama yaptı. “Sağlık emekçilerinin ve halkın yararına birinci basamak sağlık sistemi kurulsun” yazılı pankartın ardından konuşan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (SES) Diyarbakır Şubesi Eşbaşkanı Yıldız Ok Orak, birinci basamak sağlık hizmetlerinin kötüye gittiğini söyledi. 

 ÇALIŞMA KOŞULLARI KÖTÜLEŞİYOR

Birinci basamak hizmetlerindeki dönüşümle birlikte halk sağlığına yönelik uygulamalarda da büyük sorunlar yaşandığını belirten Orak, koronavirüs salgınının birinci basamak sağlık hizmetlerinin önemini ortaya çıkardığını söyledi. “Aile planlaması hizmetleri talep odaklı yürütülmekte, birinci basamak sağlık hizmetleri kötüye gitmekte, sağlık emekçileri daha fazla sömürülmektedir” diyen Orak, sağlık emekçilerinin çalışma koşulları kötüleştiğini,  buna bağlı olarak da emekçiler açısından kendini değersiz hissetme duygusunun arttığını söyledi.

  TALEPLER 

Orak, Amed Sağlık Platformu olarak taleplerini ise şöyle sıraladı:  * Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerin toplum yönelimli ve bölge tabanlı sunulmalıdır. * Koruyucu sağlık hizmetlerin tüm giderleri kamudan karşılanmalıdır. ASM giderlerinin cari hesaplar kaleminden değil bütçeden karşılanmalıdır. ASM’lerin tümü uygun standartlarda ve donanımda kamu binası olarak yapılmalıdır. * Mobil hizmetler için kamu tarafından, uygun mekân temin edilmeli, kamu tarafından araç tahsisi yapılmalıdır. * Yaz-boz tahtasına dönüşmüş olan mevzuatlar tartışmaya açılmalı ve toplumun ve sağlık emekçilerin örgütlerinin görüşleri bu tartışmalarda önemsenmelidir. Mevzuat yeniden düzenlenmelidir.  * Emekçilerin kadrolu, iş güvenceli istihdamı sağlanmalı, kamu dışı emekçiler kadroya alınmalıdır. * Birinci basamak ekibi genişletilmeli, bölge ve nüfusun özelliklerine göre belirlenen sayıda sağlık emekçisi istihdam edilmelidir. * Nüfus ve performansa dayalı ücretlendirme yerine emekliliğe yansıyacak temel ücret uygulaması hayata geçirilmelidir. * Birinci basamak sağlık emekçilerin taleplerine yönelik toplu sözleşme hazırlanmalı, tüm sağlık ve sosyal hizmet alanı için yapılan toplu iş sözleşmesinde birinci basamağa özgün yer verilmelidir. * Denetim ve izlemelerin birincil amacı hizmet içi eğitim hedefi olmalıdır. * Sağlık emekçilerinin karar mekanizmalarına katılımı sağlanmalıdır.  * Birinci basamak gerektirdiği tüm hizmetleri sunabilecek genişlikte bir ekipten oluşmalı; tüm sağlık emekçileri kadrolu (4a) istihdam edilmeli ve ücretlendirmesi de emekliliğe yansıyacak temel ücretle olmalıdır. Çalışma koşulları ve ücretler toplu sözleşme ile belirlenmelidir.” Açıklama atılan sloganlarla son buldu.

 MERSİN 

Mersin’de de iş bırakma eylemine devam eden sağlık çalışanları örgütleri, Özgür Çocuk Parkı’nda açıklama yaptı. Mersin Aile Hekimleri Derneği (MAHDER), Mersin Tabip Odası, Hekim Birliği, Birlik Dayanışma Sendikası, Genel Sağlık-İş Sendikası, Hekim-Sen, SES ortak yaptığı açıklamaya Mersin Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri destek verdi. “Bu ne biçim yönetmenlik”, “Güvenli çalışma alanları istiyoruz” dövizlerin taşındığı eylemde konuşan MAHDER Başkanı Haydar Karakoyun, aile hekimliği ceza yönetmenliğinin çekilmesi istedi. Sürekli oyalandıklarını belirten Karakoyun, haklarını alana kafa mücadele edeceklerini söyledi.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir