Siyaset hayatın idamesi için toplumların önüne sunulan çeşitli strateji ve programların toplum yararına planlanması, uygulanması ve sonuç alınması faaliyetleri olarak tarif bulur. Toplumların ihtiyaçları, gelişime erişilebilmesi, toplumu oluşturan inanç, düşünce, hayat tarzı, kültürel ve sosyal yapıları gibi özelliklere sahip çeşitli insanların belirli ilkeler çerçevesinde kavgasız gürültüsüz huzur içinde yaşayabilmeleri için Siyaset temsili yet üzerine kurulmuş yönetsel olgudur.

Ahlak, insan olma değerleri olup, aynı toplum içinde beraberce yaşayabilme gereğini içine sindirmek, insani değerlerin toplum bütünlüğü içinde bir nesnel gerçek olarak kabulüdür.

Siyasi Ahlak dendiğinde ise Siyasetin insanlara nesnel gerçekleri ana prensip olarak kabul etmesi, her türlü plan ve uygulamanın toplumsal bütünlüğe hizmet edecek şekilde yerine getirilmesi anlaşılmaktadır.

Toplumu oluşturan tüm ögelerin sadece insanlar olmadığını, hukuk anlayışının, adalet yapılanma ve oluşumunun, hak ve özgürlüklerin eşit olarak gözetilmesinin, değerlere saygı gösterilerek kaynakların eşit bölüşülmesi için gereken düzenlemelerin gerçekleşmesinin ve tüm ögelerin birleştirici yollar ile hayata geçirilmesini kapsamaktadır.

Bu nedenler ile politika üreticilerinin, gerek Siyasi Parti denilen yönetime aday yapıların gerek ise bu üretime bireysel olarak talip olmuş ve meslek edinmiş kişilerin karakter, niyet ve şeffaflık ilkeleri etrafında yer almaları gerekmektedir.

Eşitlik ve Özgürlük ayrılmaz değerlerdir ve toplumun tüm katmanlarındaki insanların birleşmesi için en önemli değerlerdir. Bu değerler toplumda kök salar ve bir orman olur, ülke yeşerir, doğa insanların ruhunda eşsiz bir bütünlük sağlar.

Adalet toplumda insanlar için kaynakların eşitliği, hukukun uygulanmasında ayırım ve kayırmanın olmaması için yer almalıdır. Adaletin bizatihi toplumsal sorumluluğu; en üst düzeyde ve tartışmasız el atılamaz olması ile vücut bulmalıdır.

Hukuk, adalet ve siyaset bir bütün olup değer ilkeleri ve yargıları ile karakterize edilir. Bunlar sadece ve sadece insanların ve her bir bireyin hayattaki başarıları ve mutlulukları için sorumludurlar ve Siyaset her bireye eşit davranma ve herkesi güvence altına alma yükümlüğünü taşımaktadır.

Siyaset tüm icraatlarında değerlerin korunmasına aykırı bir plan ve uygulama yapamaz, zira bunlar toplumsal ahlakın değerleridir, Siyasetin insanlara verdiği sözlerin ne kadar ve nasıl yerine getirildiğinin sonuçlarıdır.

Siyaset; ahlak dışında plan ve uygulamalara geçer ise toplumsal temsil yetenek ve görevini yitirmiş olacaktır. Ancak Siyasetin kirlenmeyeceği, ahlak çerçevesi dışına ve taraftarlar toplayarak hukuk, adalet, eşitlik ve özgürlük ilkeleri dışına çıkmayacağı ve elbette de zorbalığa kadar giden yollar ile varlığını devam ettirmeye girmek için çirkinleşmeyeceğini de beklemek toplumsal saflık olacaktır.

Toplum iyi görünen! Çirkinlerin yerine adil olana bağlıdır. Ahlakın Siyasi hayatta var olma çabasını daima verecektir. Toplumda eşitlik ve özgürlük ilkelerini içselleştirmiş ve var olmanın karakterini taşımış bireylerin aksine “bize yeter” kabullenmesi ile haklarını aramayan, verileni bir sadaka görmeyip Siyasete tapanlar da var.

Zaten Siyasetin bu çirkin yüzleri bu müritlerin çoğalması için her türlü gayri toplumsal planlar yapmayı sürdürmektedirler.

Şimdi Seçim var. Bir tarafta çirkinler ve yalancılar var; diğer tarafta birçok oluşumun beraber hareket etme kararı ve olgunluğu altında ülkenin iyiliği için çaba gösterenler var. Bu İyilikçiler, bir insan yaşamının değeri ve her bir kişinin yaşamı için temel taahhütleri dile getirmektedirler. Bu taahhütleri yerine getirme sorumluluğunu taşımakta olup merkezde olarak demokrasi, özgürlük, sivil toplum ve eşitlik gibi siyasi değerlerin iyi bir statüye sahip olması için birbirlerinden aldıkları güç ile büyüyerek ve kendilerini bir bütün olarak diğerlerine yansıtmaktadırlar. Tüm bunlar onların basit uyumluluğunu değil, aynı zamanda içsel bölünmezliklerini de göstermektedir.

Ayrıca bahis konusu siyasi değerlerin, dünya siyasetinde nesnel bir hakikat statüsüne sahip olduğunu göstermeye çaba vermekteler ve ahlakın görünen değer görüşünü siyasi ahlak düzeyinde hümanizm ve aynı zamanda bireysel ahlak düzeyinde insan temelinde taahhüt etmektedirler. Bu İyiler Siyasi Ahlakı seçilmişlerin vatandaşlarına nasıl davranması gerektiği meselesi olarak belirlemişler, tüm vatandaşlara eşit ilgi ve sorumluluk duyacaklarını açıkça bu planlarını şimdiden beyan ve taahhüt etmektedirler.

Siyasi Ahlak, kendi meşruiyetlerinin her vatandaş için eşit kaygı içinde yattığını belirtir ve eşit kaygının siyasi topluluğun egemen erdemi olduğunu temelleştirir.

Ülkenin 21 yıldır yönetiminde bulunan ve bugün yalan dolan vaatler ile seçime girmeye, seçilebilmek için oy çalmadan başlayarak hukuku, hukuk yapılarını yandaşlaştırarak her türlü çirkinliği yapmaya hazırlanmış zihniyet Siyasi Ahlaktan tamamen yoksundur. Maalesef bu Çirkinlere inanmış kısa yol menfaatçileri, din sömürüsüne maruz kalmış cehaletin kurbanları halen ülkenin kaderine set çekmeye devam etmektedirler. Ancak artık ne sayıları, ne düzenbazlıkları, ne de zenginlikleri ülkenin Ahlakını ayaklar altına alamayacaklar ve bu Siyaset sahnesinden pire uçuşu ile yok olacaklardır.

Attila Turnaoğlu –1953 yılında İstanbul’da doğan Turnaoğlu, Lise öğrenimini Kadıköy Maarif Koleji’ndetamamlamıştır. ODTÜ Endüstri Mühendisliği’nde yüksek öğrenimini tamamlayarak 1979 yılında iş hayatına atılmıştır.İş hayatında sırasıyla STFA Grubu’nun çeşitli şirketlerinde (1979 – 1994) Yöneticilik yapmıştır. Daha sonra İntermak grubunda Genel Koordinatör olarak görev aldıktan sonra 1995 – 2001 yılları arasında Transtürk Holding Aş – Israel Jv ortaklığı şirketlerinde Gübre, Fide üretim ve pazarlaması konularında görev almıştır. Daha sonra bir müddet müşavirlik yapmış olup, 2005 -2014 yıllarında Koca Grup bünyesinde Çeşitli Yurt Dışı Projeler Koordinatörü olarak Endüstriyel Tesisler, çeşitli alt yapı inşaat işleri faaliyetlerini yürütmüştür. Ardından Bionas Tarım LTD Şirketinde Genel Müdür olarak Rusya’da Organik Tarım üretimi ve Avrupa Birliği Ülkeleri, USA ve Kanada’ya satışlar gerçekleştirilmiştir.Orta öğreniminden beri müzikle uğraşmış, şarkı sözleri ve şarkılar üretmiştir. Şiire meraklı olup üniversite döneminden bu yana şiirler yazmaktadır. Bir dönem roman yazma konusuna da eğilmiş ancak yazdıkları basılmamıştır.YouTube kanalında şarkılar, şiir okumaları, video yapımları mevcut olup ileriye dönük Şiir kitabı basmayı amaçlamaktadır. Denenmemiş çalışmalara meraklı olup Foto-Şiir çalışmaları yürütmektedir. Yaşama ait kısa yazılar yazmaya da çalışmaktadır.

Attila Turnaoğlu

Bir Cevap Yazın