DANIŞTAY| Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığının basın kartını kimlere verileceği yetkisi yok

etelgraf haber- Danıştay 10. Daire, basın meslek örgütlerinden üçünün gazetecilerin turkuaz basın kartı almasını zorlaştıran hükümlerin iptali için açtığı davada, Basın Kartı Yönetmeliği’nin yürütmesini oyçokluğuyla aldığı kararla durdurdu. Kararın gerekçesinde, “İletişim Başkanlığı’na basın kartı ile ilgili olarak sadece basın-yayın kuruluşu mensuplarına basın kartı düzenleme yetkisi verildiği, basın kartının kimlere verileceğinin ve hangi hallerde basın kartının iptali …