DEMOKRASİ KONFERANSI / EKONOMİDE DEMOKRASİ ALANI –II- Buna mahkûm muyuz?

ETELGRAF HABER: Söyleşi: Elvan Kıvılcım 20 Eylül 2021Demokrasi Konferansı’nın “Ekonomide Demokrasi” tebliğini hazırlayan ekibin sözcüleri Mert Büyükkarabacak, Mustafa Durmuş ve Haluk Levent’le ikinci oturum: Demokratik planlama, teknolojik gelişmeler ve örgütlenme önündeki engeller, sınıf ve kimlik mücadeleleri, müşterekler, devletleştirme-kamulaştırma farkı, gözetim kapitalizmi ve “tekno-feodalizm”…  Programınızda halkın ürettiği değerlerin ve ülkenin kaynaklarının tahsisi için demokratik planlama öngörüyor, “Demokratik …

DEMOKRASİ KONFERANSI / EKONOMİDE DEMOKRASİ ALANI –I- Bir “geçiş programı” çerçevesi

ETELGRAF HABER: Söyleşi: Elvan Kıvılcım 19 Eylül 20212021 başında yapılan Demokrasi Konferansı çağrısı sonrasında, 21 toplumsal sorun alanı saptandı, bu alanlarda çalışma grupları kuruldu ve gelinen aşama, 24 Haziran’da düzenlenen Demokrasi Konferansı toplantısında, tebliğler eşliğinde kamuoyuna sunuldu. Söz konusu sorun alanlarından biri, hayati önemdeki “Ekonomide Demokrasi”. Hazırlanan tebliğde, “Faşizmin karanlığından çıkmak adına en geniş toplumsal güç …

Demokrasi Konferansı; Yeniden Kuruluş İçin Halkçı Bir Seçenek Öneriyor

Demokrasi Konferansı’nda da dile getirilmiş ve yıllardır mücadele alanlarında büyütülmüş özlemlerin Türkiye’sini inşa edecek bir Demokrasi Hareketi için çalışmak bugünün devrimci görevidir. 24 Haziran günü İstanbul’da toplanan Demokrasi Konferansı’nda Demokratik Bir Türkiye için kısa bir program sunuldu. 21 alanda oluşturulan çalışma gruplarının kendi sorunları üzerinden geliştirdikleri taleplerle, “Bu Ülkenin Geleceğinde Bizim de Sözümüz Var” denildi. …

DEMOKRASİ KONFERANSI SONUÇ BİLDİRGESİ| “Her taşı yerinden oynatacağız”

Konferansın sonuç bildirgesinde “İnsan hakları ve demokrasi sorununu çözebilmesi için barış sürecinin inşa edilmesi, savaşa karşı barış hakkının savunulması gerekiyor” denildi. Yenikapı’daki Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde gerçekleşen Büyük Demokrasi Konferansının sonuç bildirgesi yayınlandı. 220 bileşenin talep ve önerileri doğrultusunda hazırlanan bidirgeyi CHP eski Milletvekili Melda Onur ve Konferansın Sekretaryasından V. Metin Bayrak okudu. Bildirge …