Gölbaşı şimdilik kurtuldu: Mahkemeden Millet Bahçesi yapımına iptal kararı

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 16 Mart 2020 tarihli oluru ile onaylanan, Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Özel Çevre Koruma Bölgesine ait 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Plan (ÇDP) değişikliğinin iptali istemi ile açtığı davada, sonuç belli oldu. 11. İdare Mahkemesi, Gölbaşı Özel Koruma Bölgesinde yapılaşmaya ve ekolojik bütünlüğün parçalanmasına izin vermedi. Konuyla ilgili …