Belediyelerde kamucu sosyal hizmet, demokratik yönetim – Alaaddin Dinçer

Kamucu sosyal hizmet yerel yönetim anlayışı, esas olarak sosyal refah devleti anlayışına dayanan paradigmadan beslenmektedir. Çoğulculuk ve katılımcı demokrasi bu paradigmanın ikinci ayağını oluşturmaktadır. Sosyal refah devleti; toplumun sosyal refahını maksimize etmek amacıyla ekonomiye müdahalelerde bulunulması gerektiği anlayışıyla oluşturulan politikaların uygulandığı yönetim modelinin adıdır. Bu modelin uygulandığı yerel yönetimlerin politika stratejilerinin uygulamaya döküldüğü sosyal hizmet …