İstatistik- Attila Turnaoğlu

Bir hüküm çıkarmak üzere, olayları yöntemli bir şekilde toplayıp sayı halinde gösterme işi ve bilimidir. Belirli olaylar veya durumlar hakkındaki rakamsal bilgileri toplamak, gruplandırmak ve sınıflandırmak suretiyle seriler haline getirmek, serileri ortalama ve oran gibi tek sayıyla özetlemek, analiz etmek şeklindeki bilimsel yöntemdir. Bu anlamda istatistik, nicel bir analiz tekniğidir. İstatistik yöntemi günümüzde bilimsel araştırmalarda …