”Radikalizm: Yeni gerçeklik” Attila Turnaoğlu

“Radikal” terimi, Latince radix (kök) kelimesinden türer ve radikalleşme, kelimenin tam anlamıyla “köklere geri dönme” süreci anlamına gelir. Erken modern düşünürler, bir şeyin temellerini, ilk prensiplerini ya da oluşumda ilk başta neyin gerekli olduğunu ifade etmeleri gerektiğinde botanik, etimolojik ve matematiksel kullanımlardan yola çıkarak tanımlamışlardır. Radikalizmin ana akım tanımı, Oxford sözlüğünde verildiği gibi, “tam veya …

Sosyal Fobi- Attila Turnaoğlu

” Sosyal Fobi bireyin başkaları tarafından yargılanabileceği kaygısını taşıdığı toplumsal ortamlarda mahcup ya da rezil olacağı konusunda belirgin ve sürekli korkusunun olduğu bir kaygı bozukluğudur. Kişiler başkalarıyla etkileşimde bulunmalarını gerektiren ya da bir eylemi başkalarının yanında yerine getirmeleri gereken durumlardan korkarlar ve bunlardan olabildiğince kaçınmaya çalışırlar. “ Bu notu yazan “Türkiye Psikoloji Derneği’ne teşekkürler. Toplumumuzda …