Faşizmin şiddeti depremin büyüklüğünü artırıyor

Gelir dağılımındaki adaletsizlik büyüdükçe, yoksulluk arttıkça, işsizlik çoğaldıkça, bilimsellikten uzaklaşıldıkça, sömürü sistemi kurumsallaştıkça, cezaevleri siyasi tutsaklarla doldukça, yolsuzluk, hukuksuzluk, mafya, oligarklar, çeteler ve tüm bunların siyaseti, örgütlü kötülüğün merkezine yerleşir. Militarizm güçlendirilir, polisle devlet özdeş hale gelir. Adaletsizliğin yerini de otoriter rejimin şiddeti alır. Devlet adaletin neresinde oturuyor? Ülkemizde cumhuriyet ile demokrasiyi hiçbir zaman buluşturamadık. …