Sağlık emekçilerinin yemek hakkı tasarruf adı altında gasp ediliyor

Ankara Tabip Odası, Dev Sağlık-İş ve SES Ankara Şubesi bir açıklama yayınlayarak devlet hastanelerinde kar elde etmek amacıyla sağlık emekçilerinin yemek haklarının gasp edildiğini duyurdu. “Siyasi iktidarın üniversite hastanelerine yönelik ele geçirme, hegemonya kurma, ekonomik baskıları çalışanların özlük haklarından beslenme haklarına kadar birçok hakkının gaspına neden olmuştur” denilen açıklamada, sağlık emekçilerinin yaklaşık yüzde 90’nının hastaneler …