Kum saati-Attila Turnaoğlu

Saat Zaman Geçer gider Acılar Hatıralar Mutlu anlar Kayıplar Kavuşmalar Kum saati, Klasik tanımı ile zamanın kusursuz bir simgesi olmak ile beraber zamanın durdurulamaz düşüşünü simgeler. Kum saatinin çevrilebilir yapısı aynı zamanda zamanın göreli bir kavram olduğuna da işaret etmektedir. Zaman, an be an geçip gitmektedir. İçinde bulunduğumuz andan bir öncekine dönme olanağı yoktur. Bu …