Katı olan her şey yeniden buharlaşıyor – Zeynel Özgün

1 Mayıs, hiç kuşkusuz işçi sınıfının mücadele tarihinin günümüze devrettiği direniş öykülerinin en görkemlisidir. 1 Mayıs, 18. Yüzyıldan itibaren radikal ve geri dönüşsüz biçimde değişen dünyada yeni üretim ilişkilerinden ve yeni çalışma biçiminden kaynaklanan sorunlara karşı yürütülen, emeğin hak mücadelesinin en politik simgesidir. Sanayi devrimiyle birlikte değişen çalışma hayatı bir yandan sınıfların bileşimini yeniden şekillendirirken …