Ana Sayfa Muhalefet TTB, Beyaz Yürüyüş’ünü Başlattı: “Biz Birlikteysek Umut Var!”

TTB, Beyaz Yürüyüş’ünü Başlattı: “Biz Birlikteysek Umut Var!”

0
TTB, Beyaz Yürüyüş’ünü Başlattı: “Biz Birlikteysek Umut Var!”
Fotoğraflar Türk Tabipleri Birliği

etelgraf haber-

Türk Tabipleri Birliği (TTB), “Emek Bizim, Söz Bizim” başlıklı mücadele programı kapsamındaki “Beyaz Yürüyüş”üne bugün İstanbul’da başladı.

TBB’nin İstanbul’dan başlattığı yürüyüş sırasıyla Kocaeli, Bursa ve Eskişehir’e uğrayarak 27 Kasım’da Ankara’da yapılacak “Beyaz Forum” ile noktalanacak.

Kadıköy İskelesi’ndeki buluşmaya TTB Merkez Konseyi üyeleri ile tabip odalarının, sağlık emek-meslek örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin, siyasi partilerin temsilcileri ve üyeleri katıldı.

“Karanlığa karşı önlüğümüzün beyazına, özlük haklarımıza, halkın sağlık hakkına sahip çıkıyoruz” ve “Emek Bizim, Söz Bizim – Beyaz Yürüyüş” yazılı pankartlar taşıyan doktorlar; “Emek bizim söz bizim, bekle bizi Ankara”, “Çok ses tek yürek, bu bilek bükülmeyecek”, “Herkese eşit, ücretsiz sağlık”, “Sağlık haktır satılamaz”, “Sağlıkta ticaret ölüm demektir”, “Sağlıkta şiddet sona ersin”, “Karanlığa karşı omuz omuza” ve “Bu daha başlangıç mücadeleye devam” sloganları attılar.

Basın açıklaması dünyada ve Türkiye’de COVID-19 pandemisinde başarısız ve tutarsız sağlık politikaları sonucunda yaşamını yitiren tüm hekimler, sağlık çalışanları ve yurttaşlar için bir dakikalık saygı duruşu ile başladı.

“Önlüğümüzün beyazına sahip çıkmak için yürüyoruz”

Basın açıklamasını TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı okudu.Fincancı, “Bugün mesleğimize, emeğimize yönelik saldırılara, bize dayatılan karanlığa karşı önlüğümüzün beyazına sahip çıkmak için yürüyüşümüzü başlatıyoruz” dedi.

Sağlıkta yaşanan çöküşe dikkat çeken Fincancı yaşadıkları süreci şöyle özetledi:

“Bu topraklarda hekimlik mesleği tüm değerleriyle birlikte tüketilip, hekimler hızla dönen bir çarkın dişlisine dönüştürülürken; “Artık geçinemiyoruz” diyen meslektaşlarımız yabancılaştıkları emeklerinin karşılığını alamazken; en ağır işkolunda çalışan işçiden daha uzun saatler boyu hem de ölümüne, güvenlik alanında görev yapanlar kadar can korkusuyla, şiddete uğrama tehlikesiyle çalışmaya zorlanıp, baskılar, yıldırma ve değersizleştirme ile baş başa bırakılırken; genç meslektaşlarımız artık bu ülkede hekimlik yapmaktan vazgeçiyor, kendi topraklarını terk edip göçmenliğe zorlanıyor.”

Fincancı’nın basın açıklamasını okumasının ardından sağlık emek-meslek örgütlerinin temsilcileri kısa sözler aldı.

“Bu sağlık sistemi tümüyle iflas etmiştir”

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, sağlık alanında yaşanan sorunları birer birer sıralayarak “Bu sağlık sistemi tümüyle iflas etmiştir” dedi.

Koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelikli, birinci basamak sağlık hizmetlerinin bölge tabanlı olması gerektiğini ifade eden Saip, “Beyaz Yürüyüş ile birlikte aşama aşama sesimizi yükselteceğiz. Beyaz Forum’da çözüm önerilerimizi ve mücadele programımızı konuşacağız. Biliyoruz ki; başka bir sağlık sistemi mümkün!” diye konuştu.

“Alkış değil haklarımızı istiyoruz”

Türk Dişhekimleri Birliği Genel Başkanı Ahmet Tarık İşmen, filyasyondan kamu hastanelerine dönen diş hekimlerinin, 5 dakikalık randevular nedeniyle hasta ve hasta yakınları ile karşı karşıya getirildiğini söyledi. Sağlık çalışanları olarak alkış değil, haklarını istediklerini belirten İşmen, TTB’nin eylemini desteklediklerini duyurdu.

“Sağlığı tasarruf olarak gören anlayış son bulmalı”

İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şeker Pınar Özcan, 52 ilacın SGK geri ödeme listesinden çıkarıldığını hatırlatıp sağlığı tasarruf olarak gören anlayışın sonlandırılması gerektiğini kaydetti.

Sağlıkta şiddetin sonlanması ve COVID-19’un meslek hastalığı sayılması taleplerini dillendiren Özcan, eylem sürecinde hekimlerin yanında olduklarını sözlerine ekledi.

“Toplum sağlığını yok sayanlara karşı mücadele”

İstanbul Veteriner Hekimleri Odası Genel Sekreteri Erdinç Orhan, veteriner hekimlerin fiili hizmet zamlarının gasp edildiğine ve özlük haklarında düzenlemelere gidilmediğine dikkat çekti. Orhan, toplum sağlığını yok sayan bu sisteme karşı sağlık mücadelesini yükseltme çağrısı yaptı.

“Sorunlar emek-meslek örgütleriyle birlikte çözülebilir”

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Şişli Şube Başkanı Fadime Kavak, sağlık çalışanlarının çok zor koşullarda çalıştırıldığını, iktidarın ise sağlık çalışanlarını bir felaket olarak gördüğünü söyledi. Sorunların ancak sağlık emek-meslek örgütleri ile birlikte çözülebileceğinin altını çizen Kavak, halkı da sağlık emekçilerinin hak mücadelesine destek vermeye davet etti.

“TTB ile mücadeleyi ortaklaştıracağız”

Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Erdoğan Demir de TTB’nin 1,5 milyona yakın sağlık emekçisinin talebini haykırdığını vurguladı. Demir, sağlığın bir ekip işi olduğunun bilinciyle TTB ile her alanda mücadeleyi ortaklaştıracaklarını dile getirdi.

Basın açıklamasına ayrıca Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, Kamu Emekçileri Sendikası İstanbul Şubeler Platformu, İstanbul Barosu, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Tüm Emekliler Sendikası, Devrimci Yapı İşçileri Sendikası, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Emek Partisi ve Sol Parti’nin Yeşil Sol parti yönetici ve üyeleri de destek verdi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here