Haberler Manşet

TTB Sadece hekimler için değil, tüm sağlık emekçileri için insanca yaşayacağı temel ücret talep etmişti!

etelgaraf haber-

Doktorların ek ödeme ve ek göstergelerinde değişiklik Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Hekimlere ek gösterge zammı, Meclis Genel Kurulu’nda teklife eklenerek kabul edildi. Bütün pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira ek gösterge zammı teklife eklendi ve kabul edildi.

Emeklilikte pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler (diş hekimleri dahil) 17 bin olan ek göstergeleri 40 bine çıktı.

Tüm partilerin desteğiyle kabul edilen düzenlemeyle pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira ek gösterge zammı yapılacak.

TTB Beyaz yürüyüş boyunca ifade ettiği talepler:

 1. Sadece hekimler için değil tüm sağlık emekçileri için insanca yaşayacağımız emekliliğe yansıyan temel ücret istiyoruz.
 2. Performans sisteminin kaldırılmasını, döner sermaye uygulamasına son verilmesini, sabit maaşımızın bunlara muhtaç etmeyecek, emekliliğe yansıyacak şekilde düzenlenmesi istiyoruz.
 3. Çalışma koşullarımızın iyileştirilmesi, insanca çalışma süreleri istiyoruz.
 4. 7200 ek gösterge ve tüm sağlık emekçilerine pandemide çalışılan her yıl için 120 gün yıpranma payı istiyoruz.
 5. Sağlıkta şiddete karşı caydırıcı, içi boşaltılmamış, uygulanan bir yasa istiyoruz.
 6. KHK ve güvenlik soruşturmaları ile işinden alı konulmuş tüm sağlık çalışanlarının derhal işlerine başlatılmasını istiyoruz.
 7. Şehir hastanelerinin kamulaştırılmasını istiyoruz.
 8. Herkese eşit, parasız, nitelikli, ulaşılabilir, anadilinde sağlık hizmetinin sunulduğu basamaklandırılmış bir sağlık sisteminde çalışmak istiyoruz.
 9. Sağlık Bakanlığı, yabancı uyruklu, YÖK kadrosu ayrımı yapılmaksızın tüm asistanların emeklerinin karşılığını aldığı; çekirdek eğitim müfredatına uygun, asistan hekimlerin tüm süreçlerde söz sahibi olduğu bir uzmanlık eğitimi istiyoruz.
 10. Özgür, özerk, eşitlikçi, demokratik üniversite ve tıp fakülteleri; nitelikli tıp eğitimi istiyoruz. İntörn hekimlerin en az asgari ücret ve sigorta ile çalıştırılmasını istiyoruz. 
 11. Sağlık alanındaki yöneticilerden kaynaklı mobbingin son bulmasını, liyakata dayalı atamaların yapılmasını istiyoruz.
 12. Özel hastanelere değil kamu hastanelerine bütçe ayrılmasını istiyoruz.
 13. Hiçbir insani ve bilimsel temeli olmayan 5 dakikada bir muayene dayatmasına son verilmesini; hastalarımıza en az 20 dakika ayırabildiğimiz bir sağlık sistemi istiyoruz.
 14. Aile hekimliği ceza yönetmeliğinin geri çekilmesini, 1. basamak sağlık sisteminin bölge tabanlı olacak şekilde yeniden düzenlenmesini istiyoruz.
 15. Özel hastanelerde hekim ve sağlık emekçilerin fazla çalıştırılmasına ve ciro baskısına son verilmesini istiyoruz.
 16. COVID-19’un illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı sayılmasını istiyoruz.
 17. Sağlığın olmazsa olmazı barışçıl ve demokratik bir ortamdır. Adaletsizliğin, antidemoktratik uygulamaların son bulduğu, toplum sağlığının önemsendiği demokratik bir ortamda çalışmak istiyoruz.

Bizler binlerce yıl bu topraklarda hekimlik değerlerine bağlı olarak iyi hekimlik yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Toplumsal bir sağlık sistemi mümkün diyoruz. Mesleğimizin itibarsızlaştırılmasına, emeğimizin ucuzlatılmasına ve düşük ücretlere, kötü-çalışma koşullarına, ticarileşmiş sağlık hizmetlerine karşı geçmişimizden aldığımız güç ve geleceğe olan inancımızla mücadele etmeye devam edeceğiz.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir