Eğitim Makale

TUS, Temel Tıp Bilimleri Testi Sonuçları ve Gerçekler- Alaaddin Dinçer

YKS’de 150 ve 180 puan barajlarının kalkmasının ardından başlayan tartışmalar devam ediyor. Barajların kalkmasına karar verenler, barajları kaldırmaya yönelik gerekçelerini “rekabet, psikolojik baskının azaltılması vb gibi) görüşleri üzerinden savunurken, barajın kalkmasını eleştirenler ise daha çok, “yapboza dönüştürülen sistem ve yükseköğretimin niteliği ile yapılanın seçim yatırımı yapma” amaçlı olduğuna eleştirilerini sürdürüyorlar. Karşılıklı olarak devam eden bu tartışmalardan bağımsız esas olarak, yükseköğretim süreçlerinde görülen öğretimin niteliğine dair en somut göstergelerden olan KPSS, TUS, ÖABT gibi mezunların istihdam olanağı bulmaya çalıştığı sınavlardır. Bu çalışma, kısa adı TUS olarak bilinen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının 2021 yılı içinde yapılan iki ayrı Temel Tıp Bilimleri Testi sınav sonuçlarına yönelik ÖSYM tarafından hazırlanmış raporda yer alan verilerin özetini içermektedir. Her iki dönemde yapılan sınavda adaylara 120 soru yöneltilmiş 150 dakikalık süre verilmiştir. Birinci TTBT (Tıpta Temel Bilimler Testi) sınavda adayların doğru yanıt ortalaması 51,63 ikinci sınavda 53,38 olmuştur. Sınava başvurabilmek için yabancı dil puanının 100 üzerinden 50 olma koşulu bulunmakta.2021 YKS sonrasında kamu özel TIP Fakültelerine yerleşenlerin taban puanları 396 ile 536 puan aralığında değişmektedir.2021’de TIP Fakültelerine 18.954 aday yerleşmiştir.

 

“Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), üniver- sitelerdeki tıpta uzmanlık eğitim dallarına, İçişle- ri Bakanlığı ile Millî Savunma Bakanlığı nam ve  hesabına açılan tıpta uzmanlık eğitimi yapılacak programlar ile Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştır- ma Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı adına tıp fakültelerinde ve diğer kurumlarda tıpta uzman- lık eğitimi yapılacak programlara kabul edilecek adayları seçmek ve tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmek amacıyla 1. Dönem ve 2. Dönem  olmak üzere yılda iki kez yapılan bir sınavdır. TUS’a; tabip, eczacı, kimyager veya veteriner olan ya da bu alanlarda eğitime devam eden kişiler başvurabilirler. Adayların Tıbbi Biyokim- ya, Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık dalı eğitimi için fen fakültesi ya da dengi fakültelerin kimya ve biyokimya bölümü, kimya yüksekokulu, eczacı- lık fakültesi, eczacılık yüksekokulu ve veteriner fakültelerinden mezun olmak gerekir.

 “2021 TUS 1. Dönem sonuçlarına göre TTBT sınavına 18.480 aday girmiştir. Bu adayların %54,57!si kadın %45,43’ü erkektir. Adayları yerleştirmek üzere 6.309 uzmanlık kontenjanı açılmış ve bu kontenjanlara 2.886 kadın ve 2.390 erkek   aday yerleştirilmiş, kontenjanın 1.033 kişilik kısmı ise boş kalmıştır. 2021 TTBT 2. Dönem sınavına 19.125 aday girmiştir. Bu adayların %54,59’u kadın %45,41’ erkektir.  Sınav so- nuçlarına göre yerleştirilmek üzere açılan 6.142 kontenjana 2.550 kadın, 2586 erkek aday yerleş- tirilmiş, kontenjanın 1.006 kişilik kısmi ise boş  kalmıştır.  2021 TUS 1. Dönem TTBT’de bulunan 120 soru- nun tamamını doğru cevaplayan aday bulun- mamakta olup 1 aday 106 soruyu doğru cevap- layarak bu testte yapılan en yüksek doğru cevap  sayısına ulaşmıştır.” Kaynak,  ÖSYM Raporu

Temel Tıp Bilimleri Testi ve TIP Eğitiminin Niteliği

TTBT Sonuçları,  üniversitelerde 6 yıl süren TIP eğitimine ilişkin niteliğin en somut göstergesi olarak görülmelidir. Çünkü bu sınavda adaylar, hem kendi alanları ile ilgili yükseköğretim yaşamları boyunca aldıkları temel tıp eğitiminin hem de sonraki yıllarda sahada yaşadıkları uygulamaların sonuçlarını test etmektedirler. Sınav sonuçları değerlendirildiğinde,

*Birinci sınavın TTBT sorularını doğru cevaplama oranı %43,03/İkinci sınavın %41,36

*Birinci sınavın ham puan ortalaması 39,53/ikinci sınavın ortalaması 49,66

*Birinci ve ikinci Temel Tıp Bilimleri Testine TIP Fakültesi çıkışlılardan girenlerin puan ortalaması en düşük olanların puanı 7,77 en yüksek olanların puanı 80,83’tür.Her iki sınavda da 80-84 puan aralığında bir (1) aday bulunmaktadır.

*TTBT 5-39 puan aralığında olanların oranı 1.sınav %17,12, ikinci sınav  %16,71//60-84 puan aralığında olanların oranı 1.sınav %17,61,ikinci sınav 17,93’tür.  

*Kontenjanları en çok boş kalan 5 uzmanlık alanı; adli tıp, çocuk sağlığı ve hastalıkları, genel cerrahi, kadın doğum ve iç hastalıkları.

*Türkiye’de üniversitelere bağlı 115 TIP Fakültesi bulunmaktadır. Her iki sınava da 85 üniversiteye bağlı TIP Fakültelerinden başvuru yapılmıştır.30 Üniversiteye bağlı TIP fakültelerinden ya başvuru sayısı 5’ten az olduğu için(başvuru sayısı 5 ten az olan fakültelerin başvuruları kabul edilmemiştir.= ya da hiç başvuru yapılmadığı için veri bulunmamaktadır. Yerleşme oranı %20nve altında kalan üniversite sayısı birinci sınav sonucunda 17 olurken ikinci sınav sonucunda bu sayı 27’ye çıkmıştır.

* Ankara, Hacettepe,  Konya Necmettin Erbakan İstanbul ve İstanbul Cerrahpaşa üniversitelerine bağlı TIP Fakülteleri her iki sınav toplam sonuçlarına göre ilk 50 kişilik kontenjana en çok aday yerleştiren fakülteler olmuştur.

Sonuç olarak, TIP Fakülteleri sayısal alanda ilk 50 binlik dilimden öğrenci almakta, toplum tarafından en çok tercih edilen bölüm olarak bilinmekte. Bu fakültelere girmek için hazırlanan adaylar çok büyük maliyetler gerektiren harcamalar yapmakta. O nedenle ister istemez, TIP Fakülteleri böyleyse diğer fakültelerin durumu kim bilir nasıldır? Sorusunu sormak ve bu soruya yanıt aramak gerekmekte. Bu tablodan bakıldığında TIP Fakülteleri nicelik olarak güçlenmekte ancak nitelik olarak zayıf kalmaya devam etmekte.

Alaaddin Dinçer
Alaaddin Dinçer Eğitimci -yazar-Eğitim Sen Eski genel başkanı

 

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir