Eğitim Manşet Muhalefet

VİDEO|Eğitim Sen- Öğretmenlik Meslek Kanunu Tasarısı geri çekilmelidir

Eğitim Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiye Kararı’na” göre hazırlanmadığı gerekçesiyle tasarının geri çekilmesini sağlamak için örgütlü tüm eğitim sendikalarını birlikte hareket etmeye çağırdı. 

Eğitim Sen, 1 milyona yakın öğretmen ve 18 milyona yakın öğrenciyi doğrudan ilgilendiren meslek kanunu hakkında sendika genel merkezinde basın açıklaması yaptı.

“MİLLİ EĞİTİM BAKANINI ÖĞRETMENE TEPEDEN BAKIŞI NEDENİYLE KINIYORUZ”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in Şanlıurfa’da bir okulda okul müdürüne yönelik, “Siz ne biçim adamsınız ya? Siz ne iş yapıyorsunuz? Para istediniz de para mı vermedik?” sözlerini eleştiren Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, “Sen nasıl bir biçimde iş yapıyorsun? diye azarlamak aşağılamak, meslektaşları arasında onu zor duruma düşürmek son derece yanlış bir yaklaşımdır. Bunu kınıyoruz. Öğretmenlere tepeden bakış bu sekter anlayış böylesine bir Öğretmenlik Meslek Kanunu tasarısının ortaya çıkmasına yol açtı” diye konuştu. 

Eğitim Sen Genel Başkanı Prof. Dr. Nejla Kurul, kanun teklifinin pazartesi günü TBMM’de görüşüleceğini belirterek şunları söyledi:

“Öğretmenlik Meslek Kanunu tasarısı kapalı kapılar ardında kanunun muhatabı olan öğretmenlerinin ve sendikalarının dışında haklarını ve taleplerini dikkate almadan hazırlanmıştır. Kanun tasarısı hazırlanırken ILO, UNESCO ortak belgesi olan öğretmenliğin statüsü tavsiye kararının yok sayılması kabul edilemez. Tasarıyı meslek kanunu tasarısı olarak geçirmeye çalışmak ekonomik hükümlerinin uygulanmasını 1 yıl sonraya bırakmak, konuya seçim vaadi olarak yaklaşıldığını açıkça göstermektedir.”

Kurul, anayasaya göre memurların, kamu görevlilerinin hakları ve yükümlülüklerinin göz ardı edildiğini, öğretmenleri ilgilendiren pek çok kararın Milli Eğitim Bakanlığı’na bırakıldığını anımsattı.

Nejla Kurul, Adaylık Kaldırma Sınavı’nın kaldırılması, öğretmen, uzman öğretmen ve baş öğretmen olarak öğretmenlik mesleğinin kariyer basamaklarına ayrılarak öğretmenler arasında hiyerarşi yaratıldığını söyleyerek şöyle devam etti:

“Tasarının pek çok yerinde geçen ‘kademe ilerleme cezası almamış olmak’ gibi ifadeler sendikal örgütlenme özgürlüğünü kısıtlamak, iktidara yakın sendikalara üye olmaya yönlendirmek gibi sonuçlar ortaya çıkaracaktır. Tasarıda 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yurttaşlık haklarını, akraba ve yakınların araştırılmasında olduğu gibi suçun şahsiliği ve masumiyet karinesi gibi en temel hukuk ilkelerini ihlal etmektedir. Tasarı da bu yasanın altı çizilerek meşrulaştırılmaktadır.”

Tasarıda özel okullarda çalışan öğretmenlere ilişkin herhangi bir düzenlemenin de olmadığını belirten Kurul, “Tasarının yasalaşması halinde öğretmenler arasında ortaya çıkan farklı statü ve unvanlar, zaman içinde giderek belirginleşen ‘sınıfsal’ ayrışmalara, katı ve hiyerarşik çalışma ilişkilerinin oluşmasına yol açacaktır” dedi.

“ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU TASARISI DERHAL GERİ ÇEKİLMELİDİR”

Nejla Kurul, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun ILO ve UNESCO ortak belgesi olan “Öğretmenlerin Statüsüne İlişkin Tavsiye Kararı’na” uygun bir düzenlemeyle yeniden yapılandırılmasını, aksi takdirde TBMM’ye sunulan Öğretmenlik Meslek Kanunu Tasarısı’nın derhal geri çekilmesi gerektiğini söyledi.

Kurul, “Bir meslek kanunu hazırlanacaksa ‘Öğretmenlerin Statüsü Tavsiye Kararı’ temel alınmalı, sadece öğretmenlerin değil tüm eğitim emekçilerin hakları ve talepleri güvence altına alınmalıdır. Bu doğrultuda çalışmalar yürütmek üzere eğitim alanında örgütlü tüm sendikaları birlikte hareket etmeye çağırıyoruz” diye konuştu.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir