Haberler

YATAĞAN| Yargı kararı yok sayıldı, resmi açılış yapıldı

ETELGRAF HABER-

Muğla 3. İdare Mahkemesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı projesi ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. Buna rağmen bulvarın resmî törenle açılacağını aktaran avukat Nuray Şahbudak, yola ilişkin “Yürütmeyi durdurma kararı verilmiş olduğu halde, yargı kararı hiçe sayılarak, imalatı devam ettirilerek, resmi açılış yapılması kabul edilemez. Üstelik ismi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı olarak belirlenmiş ise, hiç kabul edilemez” dedi.

avukat Nuray Şahbudak

Avukat Nuray Şahbudak; Muğla’nın Yatağan ilçesinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı projesinin iptali ve yürütmeyi durdurma talebi ile 4 Ekim 2021 tarihinde, Muğla 3. İdare Mahkemesi’ne dava acımıştı.

Yatağan Belediyesi’nin avukatı Erdoğan Özdemir, yargılama sürecinde; “Yatağan Belediye Başkanlığı’nın proje ile ilgili imalat kısımlarında herhangi bir yetki ve sorumluluklarının olmadığını” belirtmişti. Özdemir, “Yürütmenin durdurulması talebinin kabulü halinde kamu yararı niteliği ağır basan yolun yapımının gecikerek, bulvar üzerindeki trafik yoğunluğunun artmasına sebep olacağı, üstün tutulan kamu yararı gözetildiğinde davanın ve yürütmenin durdurulması isteğinin reddi gerektiği savunulmaktadır” demişti.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün avukatı Ahmet Kına ise şu değerlendirmeyi yapmıştı:

“Kabul anlamına gelmemekle birlikte, kamu yararı amacıyla yapılan işlemler sebebiyle şayet davacının bir zararı var ise bunun tam yargı davası ile ve kusursuz sorumluluk ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği, davacının olası zararının kamu yararının üzerinde tutulamayacağı belirtilerek davanın ve yürütmenin durdurulması isteğinin reddi gerektiği savunulmaktadır.”

Muğla 3. İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kararda, şu ifadeler kullanıldı:

“CAN VE MAL GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN GEREKLİ İŞARETLEMELER YAPILMAMIŞ”

“- Dosyadaki bilgi ve belgeler ile bilirkişi raporunun birlikte değerlendirilmesinden, 1/1000 ölçekli Yatağan Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı paftaları incelendiğinde imar planları ile KGM 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen yapım işinden sonra alanda oluşan durumun birbiri ile uyuşmaması,

– Mevcut planlara ve dolayısıyla uygulamalara aykırı bir durum oluşturması, D330 Devlet Karayolunun kentin omurgasını oluşturan ana arter olması, meskun ve gelişme konut alanlarına ve aynı zamanda diğer kentsel kullanımlara da servis vermesinin dikkate alınmaması,

– Yatağan Şehir Geçişi Projesi uygulanması sonrasında Karayolları Kanunu’nun 7. maddesine göre can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemelerin yapılmamış olması,

– Güvensiz, trafik güvenliğini tehlikeye sokan kavşak düzenlemelerinin yapılması, yaya geçitlerinin aynı sinyalize kavşakta birbirini karşılamaması, yayaların orta refüj üzerinden yatayda yürüyerek bir sonraki yaya geçidine geçebilecekleri,

“TRAFİK IŞIKLARI YAYA GEÇİTLERİNİN SONRASINDA KONULMUŞ”

– Trafik sinyalizasyon sistemlerinin yolun gidiş yönünde yaya geçitlerinden sonraya konulması suretiyle, güvensiz yaya geçitleri oluşturulması,

– Toplayıcı yolun iptal edilmesi nedeniyle yol kenarı parklanmaların artması, yolun yaya kaldırımı kenarındaki en sağ şeridinin her iki yönde de parklanma için yoğun olarak kullanılması, toplayıcı/yan yolların kaldırılarak mevcutta 2×2 olan şerit sayısının 2×3 şeride çıkarılması,

– Hem yükselen standart nedeniyle anayol akımındaki araçların hızlarının artması, hem de buna bağlı olarak da mülklerden karayoluna yapılabilecek geçişler nedeniyle trafik düzeni ve güvenliğini olumsuz olarak etkilenebilecek olması,

“ENGELLİ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN TEHDİT OLUŞTURUYOR”

– Yol kotları ve bina kotları arasındaki yükseklik farklılıklarının ve bu yüksekliklerin eğimi yüksek rampalarla çözümlenmeye çalışılmasının hem genel manada yayaların ve hem de özellikle engellilerin güvenliği açısından tehdit oluşturması,

– M. Özcan Caddesi ve Sadi Özcan Caddesi’ni İnönü Bulvarı ile kesiştiren dönel kavşağın, bahse konu ilçede yer alan otogara giriş–çıkış yapan otobüsler ve maden ocaklarına ait kamyonlar tarafından yoğun bir şekilde kullanıldığından, yarıçapının yetersiz kalarak kavşak içerisindeki depolama alanının işlevsiz hale gelmesi,

– Arkadan gelen trafiğin geçişini engellemesi Ulaşım Ana Planı yapılmış bir yerleşmenin ulaşım sisteminde yapılan değişiklikler ile Anayol platformunun genişletilmesi ve kavşak düzenlemesi gibi yapılan müdahalelerin ve değişikliklerin gerekliliklerin açıklanmaması ve ilgili belediyelerle koordineli bir şekilde yürütülmemesi.”

Oybirliği ile yürütmeyi durdurma kararı şöyle açıklandı:

“(…) Şehircilik ilkelerine, planlama tekniklerine, planlama esasları ve kamu yararına uygun olmadığı sonucuna ulaşılan dava konusu işlem ile dava konusu kara yolu proje değişikliğine ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmamıştır. (…) Uygulanmaya devem etmesi halinde trafik yönünden can ve mal kaybının oluşabileceği dikkate alındığında telâfisi güç ve imkansız zararlar doğabilecektir. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden (…) teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına (…) oybirliğiyle karar verildi”

“YARGI KARARI HİÇE SAYILARAK RESMİ AÇILIŞ YAPILMASI KABUL EDİLEMEZ”

Davayı açan avukat Nuray Şahbudak, kararı şöyle değerlendirdi:

“Muğla 3. İdare Mahkemesi taraf olduğum dosyada, 13 Ekim 2021 tarihinde Milas Yatağan Yolu 0+000-36+130 toprak tesviye, sanat yapılar, köprü, üst yapı ve BSK işine ait projenin, hukuka aykırılığı bilirkişi raporları ile tespit edilerek yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Bahsi geçen karar, davalı karayolları Genel Müdürlüğü’ne ve Yatağan Belediye Başkanlığı’na tebliğ edilmiştir. Bahsi geçen projenin hukuka aykırı olması ve projede kamu yararı olmadığından dolayı yürütmenin durdurulması verildiği halde, bu yolda Karayolları Genel Müdürlüğü çalışanları (Orak A.Ş.) ve Yatağan Belediye Başkanlığı tarafından imalat yapılmaya devam edilmekte, en vahimi ise hukuka aykırılığı ve kamu yararı yerine kamu zararına sebebiyet veren, güvenliği olmayan yola ilişkin resmi organlar tarafından açılış yapılması hazırlıkları yapıldığını üzülerek görüyorum.

Bahsi geçen yola ilişkin, Yatağan Belediye Başkanlığı meclis kararı ile Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı ismi verilmiştir. Hukuka aykırı ve kamu yararı olmadığı için yürütmeyi durdurma kararı verilmiş olduğu halde, yargı kararı hiçe sayılarak, imalatı devam ettirilerek, resmi açılış yapılması kabul edilemez. Üstelik ismi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı olarak belirlenmiş ise, hiç kabul edilemez. İdareleri hukukun üstünlüğünü kabul ederek, yargı kararına uymaya davet ediyorum.”

HABER-ESMA TURAN

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir