Manşet Muhalefet

YEŞİL SOL PARTİ: ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU’’NU ÇÖPE

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), kariyer sınavının yapılmaması, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun (ÖMK) iptal edilmesi ve yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret artışı yönündeki taleplerini önemseyen bütün sendikaları bugün iş bırakma eylemine katılmaya çağırdı.

Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri Çiğdem Kılıçgün UÇAR – İbrahim AKIN eğitim emekçilerinin haklı mücadelesini desteklediğini açıkladılar.

Yeşil Sol Parti’nin açıklaması:

Yeşil Sol Parti olarak, gündeme geldiğinden beri eğitim emekçilerinin haklı birçok gerekçeyle itiraz ettikleri Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun iptal edilmesi ve eğitim emekçilerinin açıkladıkları taleplerin karşılık bulması için 2 Kasım’da gerçekleştirecekleri iş bırakma eylemini destekliyoruz.

Okul, toplumsal çelişkilerin doğrudan yansıdığı sosyal ortamlardan biridir. Siyasi iktidarın çıkardığı Öğretmenlik Meslek Kanunu sadece öğretmenlere değil; tüm eğitim bileşeni emekçilere, öğrencilere, velilere, karşı düzenlenmiş tuzaklarla doludur. Bu kanun, iş kolu çalışanlarının ihtiyaç duyduğu niteliklere, eğitim alanını ve bileşenlerini geliştirecek, bilimsel eğitime uygun bir içeriğe sahip değildir. Tam tersine, siyasal iktidarın ülkede yarattığı ayrımcılığın, eşitsizliğin ve adaletsizliğin kanun yoluyla okullara taşınmasının önünü açmayı hedeflemektedir.

Çalışma yaşamında insanlık dışı bir uygulama olan esnek istihdam politikalarının savunucusu ve uygulayıcısı olan AKP iktidarının, en belirgin uygulama alanı olarak okulları seçmesi siyasi bir tercihtir. Kamusal nitelikli bilimsel eğitimden sürekli uzaklaşan siyasi iktidar, emek rejiminde yaratmak istediği dönüşüm ile varlığını sürekli kılmak için bir kez daha okulları odağına almıştır.

İktidar geçmişte, onca toplumsal tepkiye ve itiraza karşın 4+4+4 modeliyle çocuklarımızı, bilimsel ve kamusal eğitimden daha fazla nasıl uzaklaştırdıysa, şimdi de başka bir adım atarak Öğretmenlik Meslek Kanunu adı altında eğitim çalışanları arasında hiyerarşiyi ve ayrıştırmayı dayatıyor, eşit işe eşit ücret ilkesini kanun yoluyla yok ediyor.  Geçmişte okulları “nitelikli-niteliksiz” olarak sınıflandıran siyasal iktidar, şimdi de aynı ayrıştırmayı kanun yoluyla öğretmenler üzerinde yaratmayı hedefliyor.

Bugün standart dışı çalıştırma, diğer adlarıyla güvencesiz/yarı zamanlı/geçici/düzensiz sözleşmeli çalıştırma, okullarda devlet eliyle yaygın olarak uygulanmaktadır. Aynı mesleği icra eden ücretli, sözleşmeli, kadrolu öğretmenlerin ücretlerindeki farklılık, mesleği niteliksiz hale getiren en belirgin adaletsizliktir. Bütün bu uygulamaların mimarı olan Beştepe Külliyesi neoliberalizmin ülkedeki merkezi haline gelmiştir.

Yeşil Sol Parti, çalışma yaşamının demokratikleşmesi mücadelesinde, emekçilerin eylem birliğini geleceğimiz için tek çare olarak görmektedir.

Demokratik bir ülkeyi hep birlikte inşa edeceğimize olan inancımız tamdır. Öğretmenler arasındaki ayrımcılığa son vermek, hizmetlisi, teknik personeli, öğrencisi ve velisiyle kamusal bir eğitim sistemini inşa edebilmek, birlikte vereceğimiz mücadeleye bağlıdır.

Yeşil Sol Parti, kamusal nitelikli,  bilimsel, laik, anadilinde eğitim hakkından ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyen, özgürce düşünen öğretmenlerimizin mutlaka kazanacağına inanmaktadır.

Yeşil Sol Parti olarak bütün eğitim emekçilerinin birleşik eylemlerini selamlıyoruz.

Çiğdem Kılıçgün UÇAR – İbrahim AKIN
              Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir