Ana Sayfa Haberler YEŞİL SOL PARTİ:”Eşit, adil, özgür, laik ve demokratik Cumhuriyeti yeniden inşa etmek için Su, Ekmek, Söz ve Kimlik Adaleti vazgeçilmez öneme sahiptir”

YEŞİL SOL PARTİ:”Eşit, adil, özgür, laik ve demokratik Cumhuriyeti yeniden inşa etmek için Su, Ekmek, Söz ve Kimlik Adaleti vazgeçilmez öneme sahiptir”

0
YEŞİL SOL PARTİ:”Eşit, adil, özgür, laik ve demokratik Cumhuriyeti yeniden inşa etmek için Su, Ekmek, Söz ve Kimlik Adaleti vazgeçilmez öneme sahiptir”

Yeşil Sol Parti 11 eylül 2022 pazar günü Ankarada toplanarak seçimlere hazır olduğunu açıkladı.

Konuya ilişkin Yeşil Sol Parti Eşsözcüsü İbrahi Akın Telgrafa değerlendirmelerde bulundu.

Yeşil Sol Parti Eşsözcüsü İbrahim Akın: Emek ve Özgürlük ittifakının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Parti Meclisimiz, HDP’nin kapatılmasını engellemek için mücadele edileceğini vurguladı. HDP Türkiye halklarının iradesini yansatın önemli bir siyasi harekettir. Türkiye siyasi tarihi aynı zamanda haksız ve hukuksuz davaların tarihidir, vurgusu yapan Akın, HDP kapatma davası sadece HDP’ lileri değil tüm demokrasi güçlerini ilgilendiren bir davadır. Bu dava aynı zamanda halkların iradesini yok sayan siyasi bir davadır.

Yeşil Sol Parti Eşsözcüsü İbrahim Akın, gün birleşme genişleme mücadele etme günüdür. Yeşil Sol Parti bu amaçla HDP ‘nin etrafında en güçlü barikatı oluşturmak için demokrasiyi savunan bütün güçleri sorumluluğa davet etti. Millet İttifakının HDP ye mesafeli politikalrının çercevesini Cumhur ittifakının çizdiğini vurgulayan Akın, Cumhur ittifanın cizdiği sınırlar dışına çıkamayan Millit ittifakının başarılı olma şansının olmadığını vurguladı. Akın Millet ittifakının Cumhur ittifakına benzeyerek siyaset yapmasının Türkiye siyasetine hiç bir katkısı olmayacağını özellikle vurgulamak isterim dedi.

Yeşil Sol Parti Eşsözcüsü İbrahim Akın

Yeşil Sol Parti Eşsözcüsü İbrahim Akın Emek ve Özgürlük ittifakına katılım çağrısı yaptı:

Yeşil sol parti Eşsözcüsü İbrahim Akın, sol sosyalist güçlerin dayanışma içinde birlikte mücadele etmeleri gerektiğini ifade etti. Sosyalistler demokrasi mücadelesinde ayrıştırıcı rol oynama hakkına sahip olmadıklarını, birleşik mücadelede öncü görevleri olduğunu vurguladı.

Yeşil Sol Parti, krizden çıkışı emek ve özgürlük ittifakı etrafında oluşturulacak ezilenlerin, dışlananların, yoksulların, işsizlerin, emekçilerin, yaşam savunucularının, eşitlik ve tanınma mücadelesi veren kimlik, topluluk ve halkların ortak mücadelesinde görmektedir. 24 Eylül 2022’de İstanbul Haliç Kongre Salonunda Emek ve Özgürlük platformunun tanıtım toplantısında buluşmaya davet ediyoruz.

dedi.

Yeşil sol parti PM sonuç bildirgisinde partinin örgütsel kapsamı şu şekilde ifade edildi:

Sesleri duyulmayanların, halleri görülmeyenlerin, dilleri bilinmeyenlerin, inançları tanınmayanların, kimlikleri sayılmayanların, tercihleri sevilmeyenlerin, işi aşı olmayanların, fabrikalarda işçilerin, tarlalarda köylülerin, okulda öğretmenlerin, sınıfta öğrencilerin, üniversitelerde gençliğin, sahnede sanatçıların, dağlarda ağaçların, akarsuların, göllerin, denizlerin, yaşam hakkı gasp edilen hayvanların, iradesi yok sayılan halkın, yerinden yurdundan edilen milyonlarca göçmenin, sosyalistlerin, demokratların, devrimcilerin politik örgütüdür.

YEŞİL SOL PARTİ MECLİSİ  TOPLANTISI  SONUÇ BİLDİRGESİ TAM METNİ
( 11 Eylül 2022 – Ankara )

Bugün dünya, yeniden bir altüst oluşun eşiğinde. Bir yandan emek-sermaye çelişkisi derinleşirken, diğer yandan yeryüzünün her coğrafyasına yayılan çatışmalar, yaşam alanlarının kâr hırsı yüzünden talan edilmesi, dünya halklarının bugününü ve geleceğini her zamankinden çok daha fazla tehdit ediyor. Ukrayna gibi yakın coğrafyalarda süren savaşlar ve siyasal iktidar tarafından sınırlarımızın ötesine yayılan çatışmalar, emekçilerin daha çok yoksullaşmasına yol açarken, sermaye gruplarına yeni ve kazançlı alanlar yaratmaya devam ediyor. Doğa ülkemizde ve gezegende tarih boyunca, bugünkü kadar sistemli olarak ekolojik yıkıma maruz kalmamıştır.

Yeşil Sol parti Meclisi üyeleri – fotoğraf telgraf

Ülkemiz henüz tarihi kesinleşmeyen seçim sürecine girerken hukuksuz, otoriter, dışlayıcı, anti demokratik siyasi partiler yasası ve seçim sistemiyle baş etme sorumluluğu ile karşı karşıyayız.  Yeşil Sol Parti düşünsel olarak sürekli kaos ve algı üreterek siyaseti bulanıklaştıran örtülü – açık aktörlere karşı en kapsamlı demokratik muhalefetle birlikte mücadele etmeye hazırdır.

Bugün itibarı ile 46 ilde örgütlenmesini tamamlamış seçime katılma hakkını elde etmiş olan partimiz, PM’yi toplayarak güncel siyasal gelişmeleri değerlendirmiştir.

Yeşil Sol Parti, Örgütlenme yeterliliğini tamamlayarak, seçime girebilecek duruma gelmiştir. Erken ya da zamanında yapılacak seçimlerde, bu zulüm düzeninin değişmesi, demokratik bir ülkenin inşası için en geniş mücadele birlikteliğini gerçekleştirmek konusunda; seçim adaleti ve güvenliği de dahil olmak üzere;  üzerine düşen her türlü görevi alacaktır.

fotoğraf telgraf

Yeşil Sol Parti;

Sesleri duyulmayanların, halleri görülmeyenlerin, dilleri bilinmeyenlerin, inançları tanınmayanların, kimlikleri sayılmayanların, tercihleri sevilmeyenlerin, işi aşı olmayanların, fabrikalarda işçilerin, tarlalarda köylülerin, okulda öğretmenlerin, sınıfta öğrencilerin, üniversitelerde gençliğin, sahnede sanatçıların, dağlarda ağaçların, akarsuların, göllerin, denizlerin, yaşam hakkı gasp edilen hayvanların, iradesi yok sayılan halkın, yerinden yurdundan edilen milyonlarca göçmenin, sosyalistlerin, demokratların, devrimcilerin politik örgütüdür.

BİRLİKTE DEĞİŞTİRME KARARLILIĞIMIZ UMUDU GÜÇLENDİRECEKTİR.

Unutmayalım ki bu mücadele iyilerle kötülerin mücadelesidir. İktidarın “iç savaş, dış savaş” tehdidi kullanarak iktidarda kalmak için sandık umudunu kırarak demoralize etme çabalarını boşa çıkarmalıyız.

Bunun ancak özgür ve eşit yurttaşlıktan, demokratik toplumdan ve her alanda adaletten, barıştan yana olan siyasi partiler, emek ve demokrasi güçleri, demokratik kitle örgütleri, ekoloji hareketleri, toplumsal cinsiyet eşitliği için mücadele veren toplumsal hareketler, OHAL KHK’si mağdurları ve tek tek yurttaşların oluşturacağı emek ve özgürlük ittifakı ile mümkün olabileceği gerçekliğinin altını bir kez daha çizmek isteriz.

Yeşil Sol Parti PM, bu düşünceden yola çıkarak 15-16 Ekim 2022’de olağanüstü konferans ve kongremizi toplayarak “Birlikte Değiştireceğiz” iddiamızı güçlendirecek örgütsel yenilenmeyi gerçekleştirme kararı almıştır. Bizimle birlikte demokrasi mücadelesini büyütmek isteyen halkımızı kongremize katkı sunmaya davet ediyoruz.

HDP HALKLARIN BİR ARADA YAŞAMINI İFADE EDEN TÜRKİYE PARTİMİZDİR KAPATILAMAZ!

HDP’nin kapatılma davası, sadece teknik olarak bir parti kapatma davası değil, siyasi sonuçları açısından ağır bedelleri olacak bir davadır. Bu nedenle, kapatma girişimine karşı tüm demokrasi güçleri ile her alanda direnmek ve AKP-MHP iktidarının bu oyununu boşa çıkarmak bir zorunluluk halini almıştır.

Yeşil Sol Parti, HDP’nin kapatılmaması için tüm gücüyle çaba harcamaya devam edecektir. Siyasi iktidarın milyonlarca yurttaşın iradesini gasp etme girişimine asla izin vermeyeceğiz. Burada esas konu sadece HDP’nin seçime girmesini engelleme ile sınırlı olmayan bir siyasal irade gaspıdır. Bu konuda Cumhur İttifakı ve devlet içindeki güçler tam bir ittifak içindeler. Millet İttifakı içindeki milliyetçi unsurlar da rejimin çizdiği sınırları aşma iradesi göstermediği gibi bu gasp girişiminin destekçisi durumundadır. Hep birlikte ‘’Tek bayrak, tek millet’’ sloganıyla ifade edilen ırkçı yaklaşımın yansımalarını izlemekteyiz.

Yeşil Sol Parti, yok sayıcı militarist devlet yapısının devamını sağlayacak oluşumlara izin verecek hiçbir siyasetin içinde olmayacaktır. Barış siyaseti, eşit yurttaşlık ve ekolojik mücadele bizim en temel ilkelerimizdendir.

EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKINDA  BİR ARAYA GELELİM

Yeşil Sol Parti, krizden çıkışı emek ve özgürlük ittifakı etrafında oluşturulacak ezilenlerin, dışlananların, yoksulların, işsizlerin, emekçilerin, yaşam savunucularının, eşitlik ve tanınma mücadelesi veren kimlik, topluluk ve halkların ortak mücadelesinde görmektedir. Emek ve özgürlük ittifakı içerisinde bir araya gelerek eşit, özgür, demokratik, barış içinde ekolojik bir yaşamı birlikte örmek için, halkımızı 24 Eylül 2022’de İstanbul Haliç Kongre Salonunda Emek ve Özgürlük platformunun tanıtım toplantısında buluşmaya davet ediyoruz.

EKONOMİK KRİZ OTORİTER REJİM SİYASETİNİN SONUCUDUR

AKP ve MHP iktidarı uyguladığı ranta ve yağmalamaya dayalı beton politikaları ile sömürü ve yoksulluğu artırmıştır. Otoriter rejimin uyguladığı bu programda, ekonominin ‘’büyümesi’’ ne adildir ne de sürdürülebilir. İşsizlik, yoksulluk ve hayat pahalılığı halkı canından bezdirmiştir. Enflasyon ve kur politikaları üzerinde kontrolünü kaybeden iktidar, yurttaşlarımızı her geçen gün derinleşen ve kronikleşen bir ekonomik kriz ile karşı karşıya bırakmıştır. İktidar ortakları ekonomi üzerinde kontrolü kaybettikçe baskı ve şiddet politikalarını artırmakta, artan hoşnutsuzluk ve öfkeyi güç uygulayarak bastırmaya çalışmaktadır.

Otoriter rejimi bertaraf etmek yolsuzlukları durdurmak demektir, rantı yağmayı engellemek demektir, halk için adaletli bütçe yapma olanaklarını çoğaltmak demektir, acımasız sömürü sistemine yüksek sesle itiraz etme hakkımızı kullanmak demektir.

EKOLOJİK MÜCADELE İNSANLIĞIN GELECEĞİNİN MÜCADELESİDİR

Yeşil Sol Parti Meclisi olarak, ülkenin değişik yerlerinde ortaya çıkan ekolojik yıkıma karşı direnişi örgütleyenlerin her biriyle dayanışmanın, onlara destek olmanın ve bu direnişleri birleşik ve bütünleşik bir ekolojik mücadeleye dönüştürmenin önemli olduğunu savunuyor; bunu öncelikli görevlerimiz arasında görüyoruz.

Sermayenin tüm canlılara ve doğaya karşı uyguladığı düşmanca politikalarla mücadelenin vazgeçilmez bir sorumluluk olduğunun altını çiziyor; saldırıların merkezi ve sistematik olduğu tespitinden yola çıkarak başta iklim krizi olmak üzere ekolojik yıkıma karşı uluslararası perspektifi esas alarak yerellerde güçlü örgütlenmeler gerçekleştirmenin önemini anımsatıyoruz.

Tarihe, kültüre, doğaya sahip çıkmak adına tüm yurttaşlarımızı ekolojik yıkıma ve talana karşı 17 Eylül’de Cizre’de gerçekleşecek olan eyleme katılmaya çağırıyoruz.

Yeşil Sol Parti artan ekolojik yıkım ve iklim krizinin sonucu olarak ortaya çıkacak olan iklim mülteciliğine dikkat çekerken ekoloji mücadelesi ile demokrasi, barış ve eşitlik mücadelesinin birlikte ele alınması ve yükseltilmesine önemle vurgu yapmaktadır.

GEZEGENİMİZ ORTAK EVİMİZ, MÜLTECİLER EŞİT HAKLARA SAHİP KARDEŞLERİMİZDİR.

Parti Meclisimizin göçmen ve mültecilere yönelik artan baskı, hak ihlalleri ve nefret söylemlerini kabul etmesi mümkün değildir.
Göçmen ve mültecilere yönelik dışlama ve nefret söylemlerini, şiddeti reddeder. Savaş, işkence ve zulüm nedeniyle Türkiye’ye sığınmak zorunda kalan mülteciler uluslararası hukuk ve BM insan hakları sözleşmelerinden kaynaklanan haklarını kullanan bireylerdir. Mülteciler istenildiği zaman gönderilecek, atılıp itilerek kullanılacak, siyasi rant projelerinizin malzemesi değildir. Yarattığınız ve sürdürmekte olduğunuz savaşların mağdurlarına yönelik her türlü hak ihlali insanlık suçudur. Buradan halkımıza, topluma sesleniyoruz; işsizliğin, yoksulluğun nedeni mülteciler değil insanları savaş, çatışma ve rant uğruna yerinden eden politikalardır, savaş baronlarıdır. Savaş politikalarına, savaşlara, silahlanmaya, işgallere ve her türlü sömürü ve hak ihlallerine karşı sesimizi birlikte yükseltelim. Haklarımızı birlikte mücadeleyle alabilir, geleceğimizi birlikte güzelleştirebiliriz.

HEDEFİMİZ BELİRSİZLİK REJİMİNİ SONLANDIRMAKTIR

Yeşil, özgür ve eşit bir dünya yaratmak için yola çıktık.

Hayatın içinde örgütlenmekte kararlıyız. Doğayı, yaşamı, demokrasiyi, adaleti savunan büyük bir topluluğun parçası olduğumuzu biliyoruz. Bütün zorlukları birlikte aşacağımıza inanıyoruz. Eşit, adil, özgür, laik demokratik, Cumhuriyeti yeniden inşa etmek için Su, Ekmek, Söz ve Kimlik Adaleti vazgeçilmez öneme sahiptir. Yeşil Sol Parti, Parti Meclisi olarak demokratik siyaseti inatla savunacağız.

11 EYLÜL 2022 – ANKARA
Yeşil Sol Parti Meclisi

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here