Makale Manşet

Yoğunlaşılmış Demokratik Yaşam Fikriyatı, Sürecin Dönüştürücü Pusulasıdır!- Koray Türkay

“HDP’nin 2015 yılından bugüne aralıksız uğradığı baskı, şiddet, katliam siyasetine karşı, ortaya koyduğu iradeyi Ankara’da eşi benzeri nadir ortaya çıkan 5. Olağan Kongresi’nin fotoğrafıyla taçlandırması ve insanların HDP’nin bu politik hamlesini özellikle sosyal medya ve birçok haber kanalında, siyasal bulmacanın neresine yerleştireceğini tartışmasıdır”

Toplumsallaşmış politik süreçlerdeki sıçrama hamlelerine meşruiyet ehliyetini, halklar verir. Böylesi politikleşen olgunlaşma süreçlerine kilitlenmek gerekir. İçerisinde bulunduğumuz politik sürecin böylesi bir olgunlaşma aşamasında olduğunu söyleyebiliriz.

Bu olgunlaşmayı sadece bu toprakların en ileri politik halkası olan Kürt Halkı için de söylemek yetersiz olur. Türkiye’de yaşayan halklar bu politikleşme sürecinin olgunlaşma aşamasına doğru yol almaktadır. Umut ve olanak da bir yanıyla bu olgunlaşma sürecindedir. Ancak böylesi süreçlerin tersinden ağır tehlikeler ve risklerle de yüklü olduğunu tarihsel deneyimlerden bilmekteyiz.

Halkların politik olgunlaşma tüneline girdiğine dair tespit doğruysa siyaset okumalarımıza daha özenli ve yoğunlaşarak yaklaşmamız gerekir. Hatta büyük bir heyecanla bu süreci okumalı ve bu tünelin içerisinde yol almalıyız. Yani bir keşfin ışığını görmenin heyecanı ve bu keşfi gerçekleştirebilmek için tüm sistemin uyuşturma aparatlarından kurtulan bir iradeyi devreye sokarak yaklaşmaktır bahsedilen.

Teşbihte hata olmayacaksa, elektromanyetik alanları kanıtlayan Heinrich Hertz’in elektromanyetik alanların keşfine kendisinden önce çıkan, ancak formülleştiremeyen Clerk Maxwell’in açtığı yola duyduğu heyecan gibi bir heyecanı duymamız ve yoğunlaşmamız gerekiyor. Tünelin bu aşamasında belki literatürde formülize edilen Demokratik, Sosyalist bir kırılma olmayacaksa da bu kırılmanın olanaklarına dair bir sürecin ortaya çıkması muhtemeldir.

Siyasallaşma sürecimize daha fazla yoğunlaşmamızı ortaya çıkaran en önemli veri; HDP’nin ve Kürt Halkı’nın dönüşüme dair ısrarıdır. Buna bir de bu ısrarı okumaya ve değerlendirmeye çalışan Türkiye’de siyasallaşma tüneline henüz girmiş diğer halkların tutumunu eklersek, yukarıdaki okumayı bir nebze olsun desteklemiş oluruz.

“Bu verileri nereden alıyorsun” sorusu oldukça yerinde bir soru olacaktır. Ama çoğumuzun son kertede bu soruya ilk elden vereceği yanıt;

“HDP’nin 2015 yılından bugüne aralıksız uğradığı baskı, şiddet, katliam siyasetine karşı, ortaya koyduğu iradeyi Ankara’da eşi benzeri nadir ortaya çıkan 5. Olağan Kongresi’nin fotoğrafıyla taçlandırması ve insanların HDP’nin bu politik hamlesini özellikle sosyal medya ve birçok haber kanalında, siyasal bulmacanın neresine yerleştireceğini tartışmasıdır” şeklinde olabilir.

Kongrede ortaya çıkan tablo HDP’li yeni dönem Türkiyesinin nereye evrilebileceğine dair bir taslak görüntü sunarken, öte yanıyla HDP’nin ve Kürt Halkının taleplerinin yok sayıldığı bir yeni dönem Türkiyesinin nasıl bir iradeyle karşı karşıya olacağının da eskizini ortaya koymuştur. Ve siyaset sahnesi şu anda bu okumalarla meşguldür.

Muhalefet için, HDP ve Kürt Halkının taleplerini yok sayan bir yeni Türkiye’den bahsedilemeyecekse, o zaman HDP için de resterasyonun radikal olma olanağı ortaya çıkmaktadır. Radikal bir resterasyon Demokratik Türkiye olanağı sunmakta mıdır yoksa bir savruluş mudur? Bu seçime kadar devam edecek ve hatta seçimden sonra da sürecek bir politik tartışma konusudur ancak bu sorunun cevabının tartışmadan öte, irade koyulup koyulmamasıyla şekilleneceğini bilmek gerekir.

Demokratik-Sosyalist Yaşam fikriyatının pusulasıyla yol alındığı sürece yolun demokratikleşme sürecinde ilerlemesi kaçınılmazdır. Ancak elbette bu sürecin risklerinden biri de “iktidarlaşma” tehlikesidir ki, bu savruluşu ve tabi oluşu getirebilir. Burada devreye Kürt Özgürlük Hareketi’nin derinleşmesine gerçekleştirdiği politik okuma yeteneği ve üretkenliği girmektedir. İşte burada politikleşme tünelinde aralarında mesafeler olarak ilerleyen toplumsal katmanların hassasiyetleri ve üretkenlikleri arasında bir bağ kurma görevi vardır ve bu sihirbaz yeteneği gerektiren görevin gömleğini de, Kürt Siyaset Hareketi’nin siyasal zenginliğinde HDP giymiştir.

Bir yanında iktidarlaşma tehlikesi bir yanında demokratik yaşam tünelinde yol alma olanağı olan bir sorumluluğun etkin öznesi olmak, meseleye Maxwell hassasiyetinde büyük bir buluşun içerisinde olduğu tespiti ve heyecanıyla yaklaşmayı zorunlu kılıyor.  

Maxwell döüştürücü bir keşfin sürecinde olduğunu yakaladı ve yoğunlaştı. Sonunda ispatlanan Elektromanyetik Alanlarıyla evreni anlama konusunda köklü bir düşünsel ve teknik dönüşüme yol açtı.

İçerisinde bulunduğumuz politik sürecin olanakları da köklü bir dönüşümün kapısını aralayabileceğimiz bir moment olabilir. Bu olasılık HDP’nin ve politikleşme sürecinde olan halkların ortaklaşabilmesine bağlıdır.

Yoğunlaşılmış Demokratik Yaşam fikriyatı, sürecin dönüştürücü pusulasıdır.

Koray Türkay

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir