Haberler

Yoksul öğretmenlerin sandığı İLKSAN’da yöneticilere çift maaş yasalara uygunmuş!

Telgraf haber:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal’ın; İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) yönetim ve denetim kurulu üyelerinin çift maaş alıp almadıkları ile ilgili soru önergesine, İLKSAN Genel Müdürü Mintez Şimşek’in “yasalara uygun” yanıtını gönderdi.

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi vermişti. İLKSAN’a ilişkin iddiaların doğru olup olmadığını soran Köksal, şu sorulara yanıt aramıştı:

“İLKSAN’ın yönetim kurulu başkanının maaşı 19.781,30 TL, yönetim kurulu üyelerinin maaşı 14.129,50 TL ve denetim kurulu üyelerinin maaşı 8.477,70 TL olduğu doğru mudur? Ayrıca yönetim kurulu üyesi olan öğretmenlerin bu maaşların yanı sıra öğretmen maaşlarını da aldıkları, yani çift maaş aldıkları doğru mudur? Doğru ise yaklaşık 450 bin öğretmenin yoksulluk sınırının altında geçim mücadelesi verdiği ve öğretmenlerimizin birçok ekonomik sıkıntı ile boğuştuğu ülkemizde İLKSAN’ın yönetim kurulu başkan ve üyelerinin bu şekilde maaşlar alması hakkaniyete uygun mudur?”

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Köksal’ın; İLKSAN’a yönelik çeşitli iddialara ilişkin soru önergesine, İLKSAN Genel Müdürü Mintez Şimşek’in verdiği bilgilerle yanıt verdi. Yanıt, şöyle:

“AYLIK HUZUR HAKKI ÜCRETİ ÖDENMEKTEDİR”

“İLKSAN Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu üyeliğine seçilen ve Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre çalışan kişiler, 657 Sayılı Kanun gereği yüklendikleri devlet memuriyeti hizmet ve görevlerini aralıksız olarak ifa ettiklerinden dolayı memuriyete ilişkin maaşlarını almaktadırlar. Diğer taraftan kanun ve ana statü gereğince sandık yetkili organlarına seçilmek sureti ile Yönetim ve Denetim işlerini yüklenen bu kişilere, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun 394. maddesi hükümleri gereği Genel Kurul kararı ile belirlenen ‘aylık huzur hakkı ücreti’ ödenmektedir.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 10.05.2010 tarih, 2010/5400 Esas ve 2010/5060 Karar sayılı içtihadında, huzur hakkı ödemelerini; ‘o dönemde çalışan yöneticilerin harcadıkları emek ve mesailerine karşılık, genel kurul kararları ile belirlenen ve yöneticilere genellikle aylık olarak ödenmesi kararlaştırılan bir meblağdır’ şeklinde tanımlamış olup bahse konu aylık huzur hakkı ödemeleri, sandığımızın kuruluş tarihinden bu yana aynı usul ve esaslarla, yasalara uygun.”

İLKSAN YÖNETİMİ VE GÖREVLERİ

İLKSAN’ın 10 üst düzey yöneticisinin 6’sı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenirken, İLKSAN’daki görevlerinin yanı sıra birden fazla yerden maaş alan yöneticilerin isimleri ise şöyle:

İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Bakanlık Maarif Müfettişi.

İLKSAN Yönetim Kurulu üyeleri:

Ömer İnan, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü.

Atıf Ala, Milli Eğitim Teftiş Kurulu Başkanı, Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi.

Okan Çoban, Milli Eğitim Bakanı Danışmanı

İLKSAN Denetleme Kurulu üyeleri:

Adnan Boyacı, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürü

İsa Barış, Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişi

Metin Şeyhoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişi

İLKSAN yönetiminde yer alan eski İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın kardeşi Atıf Ala, üç yerden maaş aldığı için eleştirilmişti.

ÜÇ GÜNLÜK TOPLANTIYA, 251 BİN 680 TL ÖDEMİŞLER

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Selçuk’a ayrıca; şu soruyu sormuştu:

“İLKSAN’ın 3 Nisan 2021’de yapılması gereken kongreleri pandemi nedeniyle iptal edilirken 8-9-10 Nisan 2021 tarihlerinde bir otelde İLKSAN’ın Temsilciler Kurulu Toplantısı yapması pandemiye uygun mudur? Bu üç günlük otel toplantısına kaç kişi katılmıştır? Bu toplantı için kaç lira harcanmıştır? Pandemi koşullarında kongreleri iptal edilen LASAN’ın iptal tarihinden 5 gün sonra 3 günlük toplantı yapması çelişki değil midir?”

Bu soruya da yanıt İLKSAN Genel Müdürü Mimtez Şimşek’ten geldi. Şimşek, Antalya’da üç gün süren toplantı için 251 bin 680 TL ödeme yapıldığını belirterek, toplantı hakkında şu bilgileri verdi:

“Yasal zorunluluğa istinaden 8-9-10 Nisan 2021 tarihlerinde, Antalya Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 30.03.2021 tarih ve 2021/19 kararına uygun salon ve konaklama imkânına sahip olan bir tesis ile Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde anlaşma yapılmış ve söz konusu zorunlu Genel Kurul, bu tesiste yapılmıştır. 8-9-10 Nisan 2021 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantısına 187 Kişi iştirak etmiş, 3 günlük konaklama (572 Konaklama) ve salon hizmetleri karşılığı tesise her şey dahil 251.680-TL ödeme yapılmıştır.”

İLKSAN’ın geçen sene yaptığı 4’üncü Olağan Temsilciler Kurulu Toplantısı ise Antalya Belek’teki 5 yıldızlı otelde gerçekleştirilirken, 483 bin liraya mal olduğu belirtilmişti.

ÖĞRETMENE İKRAMİYE SORUSU YANITSIZ BIRAKILDI

Köksal, Selçuk’a yönettiği, “İLKSAN’ın üyelerinden aylık olarak kesilen aidatların emeklilikte ödenen ikramiye ile karşılaştırıldığında öğretmenlerin kaybı büyüktür. Bu yüzden öğretmenlerin İLKSAN’a ödediği aidatların yıllar sonra öğretmenlere değerinde ikramiye olarak verilmesi için bir çalışmanız var mıdır?” sorusu, yanıtsız bırakıldı. İLKSAN Genel Müdürü Şimşek, yapılan yardımları şu şekilde açıklandı:

“İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) tarafından 4357 Sayılı Kanunun, 7117 Sayılı Kanunla değişik 11 inci maddesinde sayılan üyelerine yapılması gereken karşılıklı ve karşılıksız sosyal yardımlar; 22.03.1995 tarih ve 22235 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Ana Statü hükümleri ile belirlenmiş olup bu hükümler kapsamında; ölüm, maluliyet, cenaze, evlilik, doğum, afet, terör mağduru, sağlık destek, Şehitlik yardımları karşılıksız, emeklilik ve ikraz (kurum içi borçlanma) yardımları ise karşılıklı olmak üzere ödenmektedir.

KANSER SAĞLIK DESTEK YARDIMI İÇİN SON AŞAMAYA GELİNMİŞ

İLKSAN, bir tasarruf ve biriktirme sandığı olmayıp, kuruluş kanunu gereği yardımlaşma ve dayanışma amaçlıdır. Bu itibarla sandığın asli görevi Ana Statüsünde yazılı sosyal yardımları yapmak olup bu görev doğrultusunda son 4 yıl içerisinde Cenaze ve Doğum Yardımı ödemeleri getirilmiş, Kanser Sağlık Destek Yardımı için ise son aşamaya gelinmiştir.”

Haber Mehtap Belen

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir