Ana Sayfa Ekonomi Yoksulları yok saymak insan hakları ihlalidir

Yoksulları yok saymak insan hakları ihlalidir

0
Yoksulları yok saymak insan hakları ihlalidir
fotoğraf yoksulluk ağı

Telgraf Haber:29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında, günlük, güvencesiz işlerde çalışanlara, işini kaybetmiş veya pandemi döneminde işini sürdüremeyen kişiler için Derin Yoksulluk Ağı acil çağrıda bulundu.

Derin Yoksulluk Ağı Açık Alan Derneği gönüllü ve üyeleri tarafından 2019 yılında kurulmuştur. Gönüllüler, destekçiler, yerel yönetimler, kamu kurumları ve derin yoksulluk yaşayan kişilerin katılımı ile büyüyen bir dayanışma ve araştırma ağıdır.

Amacı derin yoksulluğun sürdürülemez koşullarını görünür kılmak ve yoksulluğu bir insan hakları ihlali olarak tartışmak için çalışmalar yürütürken, acil durum müdahalesi olarak #EvdenDeğiştir modeli ile yoksulluk yaşayan kişilere temel ihtiyaçlarını temin etmeye çalışıyor.Milyonlarca emekçiyi pandemi koşullarında yok sayan siyasi iktidarın 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında ilan edilen kapatma adı altındaki ‘’tedbirler’ ’den sonra yerel yönetimlere ve merkezi hükümete bir çağrı yapmıştır.

Yapılan çağrı metninde:

Covid-19 pandemisinin, derin yoksulluk koşullarında yaşayan, hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan, ücretsiz izne ayrılan ve işini kaybeden birçok kişinin hayatını bir yıldır derinden etkilediğine yapılan tanıklığı ifade ediyor.

Güvencesiz yaşayan aileler salgının derinleştirdiği sosyal dışlanma, ekonomik güvensizlik ve eşitsizlik koşulları içinde yaşamaya devam ediyorlar.17 günlük yeni bir kapanma dönemine girildi. Kapanma sürecinin getirdiği şartların, günlük ve güvencesiz çalışan kişiler üzerinde ağır etkileri olacağını öngörülüyor.

Birikimleri olmayan, günlük gelirleri ile günlük ihtiyaçlarını karşılayarak hayatlarını sürdüren aileler bu süreçte temel ihtiyaçlarına ulaşmakta, faturalarını, kiralarını ödemekte zorluk yaşayacaklar. Kapanmanın duyurulmasının ardından geçen 3 günde destek olunan ailelerin evde açakalmaktan, çocuklarına gıda bulamamaktan endişelendiklerine şahit olunduğu ifade ediliyor.

Bu kriz süresinde günlük, güvencesiz işlerde çalışanlara, işini kaybetmiş veya pandemi döneminde işini sürdüremeyen kişilere sabit yıllık gelir verilmesinin hayati olduğu ifade ediliyor.Derin Yoksulluk Ağı merkezi yönetimin ve yerel yönetimlerin bu olağandışı süreçte yapmaları gerekenlerle ilgili çağrıda bulundu.

Çağrı:

1. Pandemi döneminde düzenli geliri olmayan kişilerin fatura ödemeleri için af çıkarılması,

2. Uzaktan eğitime erişemeyen çocukların yaşadığı mahallelerde çocukların EBA sistemine ulaşabilecekleri teknolojik altyapının sağlanması.

3. Kapanma döneminde çocukların evde zaman geçirebilecekleri eğitim ve oyun materyallerine erişimlerinin sağlanması,

4. Temiz suya erişemeyen ailelere haftalık olarak temiz su sağlanması,

5.Acil bakım gerektiren kişilere (engelli, yatalak vb.) acil sağlık ekibinin yönlendirilmesi,

6. Covid pozitif ailelerin izlenerek iyileşme sürecinin gerektirdiği beslenme koşullarının sağlanması,

7. Pandeminin ilk dönemlerinde güvencesiz çalışan kişilere bir devlet bankası tarafından verilen kredilerin kriz sona erinceye kadar ceza ve faiz olmaksızın dondurulması,

8. Düzenli geliri olmayan ailelerin sağlıklı beslenmeleri için yeterli nitelikte gıda, bebek bezi,bebek maması, kadın pedi, temizlik malzemeleri, cerrahi maske gibi temel ihtiyaçlarınınulaştırılması,Bu süreçte en hayati bulduğumuz öneri ise en az bir yıl süreyle olmak üzere, ailelerintemel hak ve ihtiyaçlarına erişimlerini garanti altına alacak temel gelir uygulamasınınbaşlatılması.Derin Yoksulluk Ağı olarak; yoksulluğun nesilden nesile devredilen döngüsünükırmak için karar vericileri, politika yapıcıları harekete geçmeye, sesimizin ulaştığherkesi dayanışmaya davet ediyoruz

Görseller yoksulluk ağından alındı

Yoksulluk ağının Kurumsal tarihçesi

Çimenev Bilim ve Sanat Merkezi (2016)

Uzun yıllar boyunca kent yoksulluğu ve insan hakları alanında gazetecilik ve aktivizm yapan Hacer Foggo ve çocuk hakları alanında çalışan gönüllüler Harbiye/Elmadağ’da Çimenev Bilim ve Sanat Merkezini kurmuştur. Gönüllüler, üniversiteler ve STÖ’lerin işbirliği ile onlarca çocuk, genç ve kadın Çimenev bünyesinde sanat, drama, yoga, müzik, alan dersleri, okuma yazma, insan hakları, çocuk hakları ve kodlama atölyelerine katılmıştır. Merkez 2020 Kasım ayından itibaren Şişli Belediyesi İnönü Mahalle Evi olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here